ОмскАвтоСклад

Гусарівська сільська рада Балаклійського району

Рішення виконкому від 04.10.2019

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО     КОМІТЕТУ

 

                                                                       

від   04 жовтня  2019 року

 с. Гусарівка

 

                    № 20

 

Про    забезпечення    пожежної   безпеки  та

навчання населення сільської ради правилам

пожежної  безпеки

 

                   Заслухавши інформацію Дорошенко Юрія Івановича, Гусарівського сільського голови щодо проведення роз’яснювальної  роботи серед населення з виконання правил пожежної безпеки у побуті,  керуючись ст. 27 Закону України "Про місцеве самоврядування",    виконавчий комітет Гусарівської сільської ради

 

ВИРІШИВ :

 

1.                  Постійно проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо необхідності дотримання  правил пожежної безпеки в побуті.

 

2.                  Звернутися до дирекції СТОВ «Гусарівське» з питання пожежного водопостачання - зарезервувати достатній об’єм води (250 кубів) для гасіння пожеж на території сільської ради.

 

3.                   Контроль  за виконанням даного рішення покласти на Ю.І.Дорошенко, сільського голову.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                             Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

Рішення виконкому від 12.09.2019

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО     КОМІТЕТУ

 

                                                                                                                                                   

від   12  вересня  2019 року

 с. Гусарівка

 

                    № 18

 

Про    забезпечення    пожежної   безпеки  та

навчання населення сільської ради правилам

пожежної  безпеки

 

                   Заслухавши інформацію Дорошенко Юрія Івановича, Гусарівського сільського голови щодо проведення роз’яснювальної  роботи серед населення з виконання правил пожежної безпеки у побуті,  керуючись ст. 27 Закону України "Про місцеве самоврядування",    виконавчий комітет Гусарівської сільської ради

 

ВИРІШИВ :

 

1.                  Постійно проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо необхідності дотримання  правил пожежної безпеки в побуті.

 

2.                  Звернутися до дирекції СТОВ «Гусарівське» з питання пожежного водопостачання - зарезервувати достатній об’єм води (250 кубів) для гасіння пожеж на території сільської ради.

 

3.                   Контроль  за виконанням даного рішення покласти на Ю.І.Дорошенко, сільського голову.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                             Ю.ДОРОШЕНКО

Рішення виконкому від 18.04.2019

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО     КОМІТЕТУ

 

                                                                                                                                                   

від  18  квітня  2019 року

 с. Гусарівка

 

№ 12

 

Про видачу дубліката свідоцтва  про право власності на житловий будинок  за адресою: вул. , с. Гусарівка Балаклійського району,  Харківської області на ім’я гр.

 

              Розглянувши заяву гр.а, мешканця вул.  с.Гусарівка Балаклійського району Харківської області та запит №43/02-14 від 11.04.2019 року О.Подольської, приватного нотаріуса Балаклійського нотаріального округу Харківської області, щодо видачі дублікату свідоцтва про право власності на житловий будинок, виданого на ім’я  Гусарівською сільською радою Балаклійського району Харківської області 10.04.1990 року, за адресою вул. , с.Гусарівка Балаклійського району Харківської області в зв’язку з втратою свідоцтва про право власності на житловий будинок, виконавчий  комітет  Гусарівської  сільської  ради

В И Р І Ш И В:

1. Видати  дублікат свідоцтва про право власності  на житловий будинок  за адресою: вул. с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області виданий на  ім’я  її сину гр.  для оформлення спадкових справ.

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  залишаю за собою.

                              

 

 

 

Гусарівський

сільський голова                                                                          Ю.ДОРОШЕНКО                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

Дублікат має силу оригіналу.

« 18 » квітня 2019 року

 

С В І Д О Ц Т В О  

про   право  власності    на  житловий будинок

(домоволодіння)

 

в селі Гусарівка                                                                                « 10 »    квітня    1990 р.

                                                                                                       

______________ Гусарівська    сільська   рада ________________

(найменування   органу, що видав свідоцтво)

 

посвідчує, що житловий будинок (домоволодіння) з належними йому будівлями та спорудами, який знаходиться

в с. Гусарівка ________________

по вул. ______________________ № ______, в цілому ___________________________

                (назва вул., пров.)                                      (в цілому або в частині)                    

 

дійсно належить на праві приватної власності гр.  .

 

Свідоцтво видано на підставі рішення Гусарівської сільської ради 10 квітня 1990 року   

 на заміну ____________________________________________________________

                                                                                             (зазначається назва документа)

 

 

місце                              Голова _____________

           печатки                         (посада керівника)

                                                 виконкому___________

         печатка                 (органу, що видав

                                                  ________________________                      _О.Н.Більовцев___підпис__

                                                   свідоцтво)                                                    (прізвище, підпис)

 

 

       Дублікат свідоцтва про право власності на житловий будинок (домоволодіння) виданий на підставі рішення Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області  №12 від « 18 » квітня 2019 року «Про видачу дубліката свідоцтва  про право власності на житловий будинок  за адресою: с.Гусарівка Балаклійського району,  Харківської області на ім’я  гр. »

на заміну свідоцтва про право власності  на житловий будинок  виданого Гусарівською сільською радою 10 квітня 1990 року______________________________                                                                                                                       

(найменування органу видачі та дата видачі)

 

 

 

 

Гусарівський

сільський     голова                                                                            Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО     КОМІТЕТУ

 

                                                                                                                                                   

від  18  квітня  2019 року

 с. Гусарівка

 

№ 13

 

Про  заходи з профілактики загибелі людей протягом  купального сезону на території Гусарівської сільської   ради

 

 

 

                    На виконання розпорядження  голови Балаклійської райвно державної адміністрації Масельського С.І., №196 від 27.03.2018 року  «Про затвердження Плану організаційних і практичних заходів щодо запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах району на 2018 рік»  виконавчий комітет  Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 

1. Інформувати населення про заборону купання в неустановлених місцях та встановити попереджувальні  знаки "Купатись заборонено".

 

 

2. Контроль за виконанням даного  рішення залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

 

Гусарівський

сільський голова                                                                                   Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

Рішення виконкому від 10.04.2019

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО     КОМІТЕТУ

 

                                                                                                                                                   

від 10   квітня  2019 року

 с. Гусарівка

 

№ 9

 

Про порядок видачі дубліката свідоцтва  про право власності на об’єкти нерухомого майна

 

З метою забезпечення надання фізичним особам можливості відновити правовстановлюючі документи для підтвердження права власності на об’єкти нерухомого майна відмінні від земельної ділянки та створення єдиної та впорядкованої процедури видачі дублікатів свідоцтв про право власності виданих органами місцевого самоврядування керуючись ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та обтяжень»,  виконавчий  комітет  Гусарівської сільської  ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.      Затвердити порядок видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно, у разі втрати, крадіжки або пошкодження оригіналу документа та виправлення відомостей, внесених до свідоцтв на право власності помилково, згідно з додатком 1.

2.      Розглядати заяви громадян з питань видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, готовити проекти рішень на оформлення та видачу дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, виданих  до 01.01.2013 року.

3.      Затвердити типовий бланк дубліката свідоцтва про право власності, згідно з додатком.

4.      Оприлюднити дане рішення на офіційному вебсайті сільської ради, рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення.

5.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 

Гусарівський

сільський голова                                                                       Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                  рішенням  виконавчого  комітету   

Гусарівської  сільської  ради

                                                                       від 10 квітня 2019  року № 9

ПОРЯДОК

видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна

 

1.    Загальні положення

1.1. Цей порядок розроблений відповідно до норм Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні.

1.2. Цей Порядок визначає механізм видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна, виданого на підставі рішень виконавчого комітету  Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області.

2. Умови видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна.

2.1. У разі крадіжки, втрати, пошкодження свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна, виданого на підставі рішень виконавчого комітету Гусарівської сільської  ради, громадяни звертаються до виконавчого комітету з письмовою заявою про видачу дубліката викраденого, загубленого чи пошкодженого свідоцтва.

2.2. Заява про видачу дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна повинна бути підписана всіма співвласниками даного об’єкта. Інтереси недієздатних та обмежено дієздатних громадян представляють відповідно до чинного законодавства України їх законні представники, опікуни та піклувальники. У заяві зазначається конкретна причина необхідності видачі дубліката свідоцтва.

2.3. До заяви фізичних  осіб  додається:

- оголошення з газети про недійсність викраденого, загубленого чи пошкодженого свідоцтва про право власності на об’єкт;

- інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

2.4. Якщо видача дубліката проводиться у зв’язку з пошкодженням оригіналу свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна, то в таких випадках до заяви про видачу дубліката свідоцтва про право власності долучається непридатне для користування свідоцтво.

2.5. Дублікат свідоцтва про право власності на житло може бути виданий за письмовою заявою спадкоємців померлого власника (співвласника) об’єкта нерухомого майна, який надсилається нотаріусу. В такому випадку, до письмової заяви додається запит нотаріуса на видачу дублікату. У випадку, якщо оформлення спадщини потребує додаткових рішень судів, а саме, встановлення юридичних фактів (встановлення факту проживання однією сім’єю, встановлення факту проживання на момент відкриття спадщини, встановлення родинних стосунків і т.д.) то дублікат може бути виданий виключно після надання до органу управління рішення суду, яке набуло законної сили.

2.6. У разі, якщо оформляється спадщина на частину об’єкта нерухомого майна, а співвласник іншої частини цього ж об’єкта нерухомого майна відмовляється надати в нотаріальну контору оригінал свідоцтва про право власності для оформлення спадкових документів, виконавчий комітет сільської ради вправі видати дублікат свідоцтва тільки після письмового попередження іншого співвласника про те, що при видачі дубліката оригінал свідоцтва втратить чинність. Заявник має надати підтвердження такого попередження.

2.7. Виконавчий комітет сільської ради вправі видати дублікат свідоцтва про право власності на житло без письмового попередження іншого співвласника об’єкта нерухомого майна за наявності рішення суду про визнання іншого співвласника об’єкта нерухомого майна безвісно відсутнім або померлим.

2.8. Дублікат свідоцтва про право власності повинен містити весь текст виданого документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.

2.9. На дублікаті у правому верхньому кутку робиться відмітка з зазначенням слів «Дублікат має силу оригіналу» та дату його видачі.

2.10. Відповідальність за достовірність та повноту наданих відомостей, та інформації несе заявник.

3. Порядок розгляду звернень та видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна

3.1. Заява з наданими документами подається до виконавчого комітету сільської ради.

3.2. На підставі рішення виконавчого комітету про видачу дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна готується дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно. Втрачений оригінал свідоцтва визнається недійсним та анулюється рішенням про видачу дубліката свідоцтва.

3.3. Дублікат свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна за підписом сільського голови та завірений печаткою виконавчого комітету оформляється в двох примірниках, один, з яких видається на руки власнику (уповноваженому співвласнику) при пред’явленні паспорта або доручення, а другий долучається до рішення виконавчого комітету.

3.4. Видача дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно реєструється в журналі видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, який повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою виконавчого комітету. Документи, на підставі яких видано дублікат свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна, підшиваються до матеріалів рішення виконавчого комітету сільської ради.

3.5. Підстави для відмови у видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно:

- виявлення в документах недостовірних відомостей;

- подання заявником неповного пакета документів;

- інші підстави, які відповідно до вимог чинного законодавства унеможливлюють прийняття рішення про видачу дублікату свідоцтва на право власності.

3.6. У разі відмови у видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно, питання визнання права власності вирішується в судовому порядку.

 

 

 

Гусарівський

сільський голова                                                                          Ю.ДОРОШЕНКО                                                 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                  рішенням  виконавчого  комітету  

Гусарівської  сільської  ради

                                                                       від 10.04.2019  року №9

 

          до Порядку видачі дубліката

                                                                             свідоцтва про право власності на

                                                                       нерухоме майно у разі втрати

                                                                                  або зіпсування оригіналу документа

 
   

 

 

Ж У Р Н А Л  

видачі дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно

 

Реєстрацій-

ний номер дубліката свідоцтва

Дата видачі

Тип та адреса нерухомого майна

Рішення виконкому

Найменування (П.І.Б.) власника (співвласників), спадкоємця (спадкоємців) або уповноваженої ним (ними) особи

Розписка в отриманні дубліката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                  рішенням  виконавчого  комітету  

Гусарівської  сільської  ради

                                                                       від 10.04.2019  року №9

 

                                                                                                       Дублікат має силу оригіналу

«___»____________ 2019 р.

                                                                                                 

С В І Д О Ц Т В О  

про   право  власності    на  житловий будинок

(домоволодіння)

 

в селі Гусарівка                                                                              «     »                              р.

                                                                                                       

______________ Гусарівська    сільська   рада ________________

(найменування   органу, що видав свідоцтво)

 

посвідчує, що житловий будинок (домоволодіння) з належними йому будівлями та спорудами, який знаходиться

в с. Гусарівка ________________

по вул. ______________________ № ______, в цілому ___________________________

                (назва вул., пров.)                                      (в цілому або в частині)                   

 

дійсно належить на праві приватної власності гр. ______________________________

________________________________________________________________________

 

Свідоцтво видано на підставі рішення виконкому Балаклійської  районної ради народних депутатів №        від                      р. на заміну ___________________________

__________________________________________________________________________                                                                                           

                                         (зазначається назва документа)

 

 

місце                              Голова _____________

           печатки                         (посада керівника)

                                                 виконкому___________

         печатка                 (органу, що видав

                                                  ________________________                      _О.Н.Більовцев___підпис__

                                                   свідоцтво)                                                    (прізвище, підпис)

 

 

       Дублікат свідоцтва про право власності на: житловий будинок (домоволодіння) виданий на підставі рішення виконавчого комітету Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області  № _____ від «__» __________ 20__ року «Про видачу дубліката свідоцтва  про право власності на житловий будинок  за адресою: с.Гусарівка Балаклійського району,  Харківської області на ім’я  гр. _________________________________________________________________________»

на заміну свідоцтва про право власності  на житловий будинок  виданого Гусарівською сільською радою                                                                      року                                                                                                                       

(найменування органу видачі та дата видачі)

 

 

Гусарівський

сільський     голова                                                                            Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО     КОМІТЕТУ

 

                                                                                                                                                   

від  10   квітня  2019 року

 с. Гусарівка

 

№ 10

 

Про видачу дубліката свідоцтва  про право власності на житловий будинок  за адресою: вул.   буд. , с. Гусарівка Балаклійського району,  Харківської області на ім’я гр. 

 

              Розглянувши заяву гр. а, мешканця вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області та запит №418/02-14 від 09.04.2019 року Балаклійської державної нотаріальної контори Харківської області, щодо видачі дублікату свідоцтва про право власності на житловий будинок, виданого на ім’я , Гусарівською сільською радою Балаклійського району Харківської області 14 червня 1990 року, за адресою вул. , с.Гусарівка Балаклійського району Харківської області в зв’язку з відсутністю печатки Гусарівської сільської ради на бланку свідоцтва про право власності, виконавчий комітет Гусарівської  сільської  ради

В И Р І Ш И В:

1. Видати  дублікат свідоцтва про право власності  на житловий будинок  за адресою: вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області виданий на  ім’я  його сину гр.  для оформлення спадкових справ.

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  залишаю за собою.

                              

 

Гусарівський

сільський голова                                                                          Ю.ДОРОШЕНКО                                                

 

 

 

                                                                                                  

Дублікат має силу оригіналу.

« 10 » квітня 2019 року

 

С В І Д О Ц Т В О  

про   право  власності    на  житловий будинок

(домоволодіння)

 

в селі Гусарівка                                                                                « 14 »    липня    1990 р.

                                                                                                       

______________ Гусарівська    сільська   рада ________________

(найменування   органу, що видав свідоцтво)

 

посвідчує, що житловий будинок (домоволодіння) з належними йому будівлями та спорудами, який знаходиться

в с. Гусарівка ________________

по вул. ______________________ № ______, в цілому ___________________________

                (назва вул., пров.)                                      (в цілому або в частині)                   

 

дійсно належить на праві приватної власності гр.  - голові колгоспного двору. ____________________________________________________

 

Свідоцтво видано на підставі рішення виконкому Балаклійської  районної ради народних депутатів №608  від  26.12.1988  р. на заміну ___________________________

відповідно до інструкції ЦСУ СССР від 15.07.1985 Ріш. 380 ______________________.

                                         (зазначається назва документа)

 

 

місце                              Голова _____________

           печатки                         (посада керівника)

                                                 виконкому___________

         печатка                 (органу, що видав

                                                  ________________________                      _О.Н.Більовцев___підпис__

                                                   свідоцтво)                                                    (прізвище, підпис)

 

 

       Дублікат свідоцтва про право власності на: житловий будинок (домоволодіння) виданий на підставі рішення виконавчого комітету Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області  №10 від «10» квітня 2019 року «Про видачу дубліката свідоцтва  про право власності на житловий будинок  за адресою: с.Гусарівка Балаклійського району,  Харківської області на ім’я  гр. »

на заміну свідоцтва про право власності  на житловий будинок  виданого Гусарівською сільською радою 14 липня 1990 року                                                                                                                       

(найменування органу видачі та дата видачі)

 

 

Гусарівський

сільський     голова                                                                            Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО     КОМІТЕТУ

 

                                                                                                                                                   

      від  10   квітня  2019 року

       с. Гусарівка

 

№ 11

     

      Про    забезпечення    пожежної   безпеки  та

навчання населення сільської ради правилам

пожежної  безпеки.

 

 

                  Заслухавши інформацію Дорошенко Юрія Івановича, Гусарівського сільського голови про необхідність проведення роз’яснювальної  роботи серед населення  щодо виконання правил пожежної безпеки у побуті,  керуючись ст. 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",    виконавчий комітет Гусарівської сільської ради

 

ВИРІШИВ :

 

1.            Постійно проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо необхідності дотримання  правил пожежної безпеки в побуті.

 

2.            Звернутися до дирекції СТОВ «Гусарівське» з питання пожежного водопостачання - зарезервувати достатній об’єм води (250 кубів) для гасіння пожеж на території сільської ради.

 

3.             Контроль  за виконанням даного рішення покласти на Ю.І.Дорошенко, сільського голову.

 

 

 

 

 

 

Гусарівський

сільський голова                                                                  Ю. ДОРОШЕНКО

Рішення виконкому від 25.03.2019

 

УКРАЇНА

 

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

 

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

РІШЕННЯ

 

ВИКОНАВЧОГО     КОМІТЕТУ

 

 

 

                                                                      

 

від  25 березня  2019 року

с. Гусарівка

 

№ 6

 

Про закріплення територій  за організаціями,

 

установами підприємствами  та  приватними

 

підприємцями   для  благоустрою   територій

 

та   ремонту  пам’ятників                         

 

                   

 

 

 

                        Відповідно до Розпорядження  С.І.Масельського, голови районної державної адміністрації № 36 від 11.03.2019 року, щодо  проведення в  районі санітарно-екологічного двомісячника  з благоустрою  територій, керуючись  п. п. 2 п. 1 ст. 33,  ст. 40  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  виконавчий комітет Гусарівської сільської ради

 

 

 

В И Р І Ш И В :

 

 

 

1.                  Затвердити перелік закріплених територій за організаціями, установами, підприємствами та приватними  підприємцями для благоустрою територій та ремонту пам’ятників загиблим воїнам і список відповідальних осіб. (Додаток)

 

2.                  До Великодня та до Дня Перемоги забезпечити упорядкування кладовищ, братських могил, пам’ятників та пам’ятних знаків.

 

3.                  Приділити  увагу упорядкуванню прибудинкових територій, дитячих  майданчиків.

 

4.                  Залучити до участі в санітарно-екологічному двомісячнику громадськість, молодь, підприємства, установи та організації незалежно від  форм власності.

 

5.                  Організувати із залученням підприємств, установ та організацій розчищення території вздовж основних автодоріг, прилеглих до населених пунктів.

 

6.                  Передбачити можливість зносу аварійних та сухостійних дерев, висаджування саджанців дерев, кущів.

 

7.                  Контроль за виконанням даного рішення покласти на Ю.І.Дорошенко, сільського голову.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                          Дорошенко Ю.І.

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

рішення   виконкому від

 

«25» березня  2019  р. №6

 

 

 

П Е Р Е Л І К

 

закріплених   територій   за   організаціями,   установами,  підприємствами   та приватними підприємцями для благоустрою території та ремонту пам’ятників

 

 

 

·              Пам’ятник в центрі с. Гусарівка – група братських могил радянських воїнів, поховано 1031 воїна 1942-1943 р. р., прилегла територія.

 

         Відповідальні  - дирекція СТОВ "Гусарівське", Гусарівська сільська рада.

 

·              Пам’ятник в центрі с. Гусарівка воїнам односельцям 1918-1920 років, прилегла територія.       Відповідальні  -    Гусарівська сільська рада.

 

·              Пам’ятник при в'їзді в с. Гусарівка – радянським воїнам 1942 р., прилегла територія.   Відповідальні - дирекція ТОВ «Птахокомплекс Балаклійський», Гусарівська сільська рада.

 

·              Пам’ятник  с. Волобуївка - братські могили радянських воїнів, поховано 187 воїнів 1941-1943 р. р., прилегла територія.   

 

         Відповідальні - дирекція СТОВ "Гусарівське", Гусарівська сільська рада.

 

·              Територія до урочища Бутова балка,  лісосмуга від стадіону до урочища Бутова балка.   Відповідальні  - дирекція ТОВ «Птахокомплекс Балаклійський».

 

·              Територія господарських дворів,  лісосмуга  від обеліска від межі  с. Гусарівка до межі   с. Шевелівка, від с. Гусарівка до межі с. Протопопівка, звалище ТВП.

 

          Відповідальні  - дирекція СТОВ "Гусарівське".

 

·              Відділення зв’язку, прилегла територія.     Відповідальна – Іванющенко Д.Ю.

 

·              Територія Гусарівського НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад».  Відповідальна – Шкарлат М.В.

 

·              Гусарівський  СБК прилегла територія, пам’ятники. 

 

         Відповідальний  - Яковенко  В.Г.  

 

·              Волобуївський сільський клуб (школа), прилегла територія, пам’ятник.

 

          Відповідальна – Ноздрачова О.В., Ілінська Є.І.

 

·              Амбулаторія практики сімейної медицини  с. Гусарівка – прилегла територія.

 

          Відповідальна  - Шляхта Л.А.

 

·              Торгівля с. Гусарівка і с. Волобуївка   територія  прилегла до магазинів, кіосків, павільйонів.    Відповідальні :   Іванющенко В.В.,  Землянухіна О.М.,   Полторацька Л.І.,    Конєва Н.П.,    Теплова Л.Г.,   Костюк Л.Д.,    Кузьмінова О.П.    

 

·              Пилорами – прилегла територія.  

 

         Відповідальні - Грищенко С.О., Борисов Б.Б.

 

·              Православний храм – прилегла територія.    Відповідальна - Захарова К.І.

 

·              Церква "Благовість" - прилегла територія.    Відповідальний – Борисенко І.А.

 

·              Прибудинкові  території прилеглі до багатоквартирних  житлових будинків     

 

         Відповідальні - Саранча С.О.,  Писарєва О.О.,  Захарова К.І.,  Захарова В.І.,  Васильченко С.В.,   Забродіна О.В.,  Конєва В.С., Никоненко Т.В.,   Караченцева Н.І.

 

·              Заготівельний пункт – прилегла територія.      Відповідальна -  Ноздрачова Л.М.

 

·              Приведення  вулиць сіл Гусарівка і Волобуївка до належного санітарного стану.         

 

         Відповідальні  -  депутати по округам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

 

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

РІШЕННЯ

 

ВИКОНАВЧОГО     КОМІТЕТУ

 

 

 

                                                                       

 

від  25 березня  2019 року

с. Гусарівка

 

№ 5

 

 

 

Про проведення санітарно-екологічного двомісячника

 

 з благоустрою територій Гусарівської сільської   ради

 

                       

 

 

 

                         Відповідно до  Розпорядження С.І.Масельського, голови районної державної адміністрації №36 від 11.03.2019 року, щодо  проведення в  районі санітарно-екологічного двомісячника  з благоустрою  територій,  керуючись  п. п. 2, п. 1, ст. 33,  ст. 40  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  виконавчий комітет Гусарівської сільської ради

 

 

 

В И Р І Ш И В :

 

 

 

1.                  Затвердити робочу групу для організації проведення санітарно-екологічного  двомісячника  з благоустрою територій  Гусарівської сільської ради, затвердити її персональний склад.

 

 

 

2.                  Затвердити заходи з благоустрою територій та ліквідації стихійних сміттєзвалищ населених пунктів по Гусарівській сільській раді на 2019 рік.

 

 

 

3.                  Затвердити план-графік заходів щодо проведення санітарно-екологічного двомісячника з благоустрою територій населених пунктів по Гусарівській сільській раді на 2019 рік.

 

 

 

4.            Контроль за виконанням даного рішення покласти на Дорошенко Ю.І. сільського голову. 

 

 

 

Сільський голова                                                                       Дорошенко Ю.І.

 

                          

 

                                                                

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

рішення   виконкому від

 

«25» березня  2019  р. №5

 

 

 

 

 

 

 

СКЛАД

 

робочої групи для організації проведення санітарно-екологічного двомісячника з благоустрою територій  по Гусарівській сільській раді :

 

 

 

 

 

- Дорошенко Юрій Іванович,  Гусарівський сільський голова

 

- Вовченко  Віктор Миколайович, директор СТОВ "Гусарівське"

 

- Ісіченко Анатолій Трохимович,  заступник директора СТОВ «Гусарівке»

 

- Гаркуша Олексій Іванович, в. о. директора ТОВ «Птахокомплекс Балаклійський»

 

- Шкарлат Марина Володимирівна,   директор Гусарівського НВК «Загальноосвітній      навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

 

- Яковенко В'ячеслав Григорович, директор Гусарівського СБК.

 

- Ноздрачова Олена Вікторівна, завідувачка Волобуївським сільським клубом

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

 

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

РІШЕННЯ

 

ВИКОНАВЧОГО     КОМІТЕТУ

 

 

 

                                                                       

 

від  25 березня  2019 року

с. Гусарівка

 

№ 7

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Про  заходи  до  річниці

 

Чорнобильської трагедії 

 

         

 

             

 

                        Заслухавши інформацію сільського голови Дорошенко Юрія Івановича "Про заходи до річниці Чорнобильської трагедії",   керуючись ст. 40  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Гусарівської сільської ради

 

      

 

В И Р І Ш И В :

 

 

 

1.         Затвердити заходи до річниці Чорнобильської трагедії. (Додаток.)

 

 

 

 

 

Гусарівський

 

сільський голова                                                                          Ю. ДОРОШЕНКО

 

                            

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО     КОМІТЕТУ

 

                                                                                                                                                   

від  25 березня  2019 року

с. Гусарівка

 

№ 8

 

 

Про постановку  на  соціальний  квартирний  облік,

дитину позбавлену батьківського піклування  

Бєлєвцова Станіслава Олександровича

 

 

           Розглянувши  лист служби  у  справах  дітей  Балаклійської  райдержадміністрації,  від 16.01.2019 №07-01/51, метою захисту житлових прав дитини позбавленої батьківського піклування,  Бєлєвцова Станіслава Олександровича, який у 2019 році досягає 16-річного віку і не забезпечений житлом, підлягає постановці на соціальний  квартирний  облік. Керуючись Законом України, «Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їхчисла»,  керуючись  ст.34  п.1  Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»виконавчий комітет Гусарівської сільської ради  

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Лист служби  у  справах  дітей   Балаклійської РДА прийняти  до  виконання

 

2.Забезпечити  постановку  на  соціальний  квартирний  облік  Бєлєвцова Станіслава   Олександровича -  особу  з  числа  дітей позбавленого батьківського піклування

 

3.При  наявності  соціальних  жилих  приміщень,   забезпечити   у  позачерговому  поряду,  особу  з  числа  дітей позбавленого батьківського піклування  - 

 Бєлєвцова Станіслва Олександрівича 12.05.2001р.н. впорядкованим  соціальним  житлом

 

4. Контроль  за  виконання  даного рішення залишаю за собою

 

  

Гусарівський

 

сільський голова                                                              Ю.ДОРОШЕНКО