ОмскАвтоСклад

Гусарівська сільська рада Балаклійського району

Протокол ХLІV сесії VІ скликання від 24.03.2015

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА    СІЛЬСЬКА   РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ   ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

   ХLІV   сесія  VІ   скликання
__________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ   № 44

Від  24  березня  2015 року                                                                               с. Гусарівка

         Всього обрано депутатів                                              -   15  чол.

Було присутніх на  сесії сільської ради депутатів    -   12  чол. 

      

На сесії були присутні  запрошені :

Краснокутська Людмила Олександрівна, головний бухгалтер сільської ради

Плахотя Юлія Вікторівна, спеціаліст сільської ради

Шаульська Лідія Сергіївна, спеціаліст сільської ради

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.      Про внесення змін до рішення ХLІІ сесії Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області VІ скликання «Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2015 рік» №449/VІ  від 20.01.2015 року.

2.      Про відмову від земельної ділянки гр. Ковтун Віктора Пилиповича, мешканця вул. Лісна, буд. 6, с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області.

3.      Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Гнилицькому Юрію Павловичу,  в селі Гусарівка Балаклійського району Харківської області, вулиця Миру, будинок 120.

4.      Про скасування рішення ХLІІІ сесії Гусарівської сільської ради «Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою отримання у власність гр. Яременко  Ганні Арсентіївні,  в селі Гусарівка Балаклійського району Харківської області, вулиця Т.Г.Шевченко, будинок 22» від 17.02.20015 року №474.

5.      Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою отримання в оренду гр. Яременко  Ганні Арсентіївні,  в селі Гусарівка Балаклійського району Харківської області, вулиця Т.Г.Шевченко, буд. 22.

СЛУХАЛИ: Про  внесення   змін  до  рішення   ХLІІ  сесії  Гусарівської  сільської   ради

Балаклійського району Харківської області  VІ скликання «Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району  Харківської області на 2015 рік» №449/VІ  від 20.01.2015 року. 

         Доповідач:  Краснокутська  Людмила Олександрівна, бухгалтер сільської ради, розповіла

                              про необхідність внесення змін до бюджету сільської ради.

Виступили: депутати сільської ради прийняли активну участь в обговоренні даного

                     питання.

 

Вирішили:  Рішення «Про  внесення змін до  рішення ХLІІ сесії Гусарівської сільської

ради Балаклійського району Харківської області VІ скликання «Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2015 рік  №449 від 20.01.2015 року» »   №479/VІ від  24.03.2015  року  прийняти.

Проголосувало: "за" –    12    депутатів і сільський голова, "проти" - немає,

                     "утрималось" – немає. (рішення додається

СЛУХАЛИ: Про відмову від земельної ділянки гр. Ковтун Віктора Пилиповича, мешкан-

                     ця вул. Лісна, буд. 6, с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області.

Доповідач:   Шаульська Лідія Сергіївна, зачитала заяву  гр. Ковтун Віктора Пилиповича,

                      мешканця вул. Лісна, буд. 6, с. Гусарівка.

Виступили: депутати сільської ради прийняли активну участь в обговоренні даного

                     питання

Вирішили:  Рішення «Про відмову від земельної ділянки гр. Ковтун Віктора Пилиповича,

мешканця вул. Лісна, буд. 6, с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області»  №480/VІ від  24.03.2015  року  прийняти.

Проголосувало: "за" –    12  депутатів і сільський голова, "проти" - немає,

                     "утрималось" – немає. (рішення додається)

 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Гнилицькому Юрію Павловичу,  в селі Гусарівка Балаклійського району Харківської області, вул. Миру, буд. 120.

Доповідач:  Шаульська Лідія Сергіївна, зачитала заяву  гр. Гнилицького Юрія Павловича, 

                     мешканця вул. Миру, будинок 120, с. Гусарівка.

Виступили: депутати сільської ради прийняли активну участь в обговоренні даного

                     питання

Вирішили:  Рішення «Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Гнилицькому Юрію Павловичу,  в селі Гусарівка Балаклійського району Харківської області, вул. Миру, буд. 120»  №481/VІ від  24.03.2015  року  прийняти.

Проголосувало: "за" –    12  депутатів і сільський голова, "проти" - немає,

                     "утрималось" – немає. (рішення додається)

 

 

СЛУХАЛИ:Про скасування рішення ХLІІІ сесії Гусарівської сільської ради «Про надання

дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою отримання у власність гр. Яременко  Ганні Арсентіївні,  в селі Гусарівка Балаклійського району Харківської області, вулиця Т.Г.Шевченко, будинок 22» від 17.02.20015 року №474.

Доповідач:  Шаульська Лідія Сергіївна, зачитала заяву гр. Яременко Ганни Арсентіївни,

                     мешканки вул. Лісна, буд. 1, кв. 3, с. Гусарівка, розповіла про необхідність

скасування даного рішення у зв’язку з тим, що гр. Яременко Г.А. вже викорис- тала право на безоплатну приватизацію земельної ділянки при іншому житло- вому будинку. Тепер земельну ділянку необхідно взяти в оренду, а не отримати у власність.

Виступили: депутати сільської ради прийняли активну участь в обговоренні даного питання

 

Вирішили:  Рішення «Про скасування рішення ХLІІІ сесії Гусарівської сільської ради

«Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою отримання у власність гр. Яременко  Ганні Арсентіївні,  в селі Гусарівка Балаклійського району Харківської області, вулиця Т.Г.Шевченко, будинок 22» від 17.02.20015 року №474»   № 482/VІ від  24.03.2015  року  прийняти.

Проголосувало: "за" –    12  депутатів і сільський голова, "проти" - немає,

                     "утрималось" – немає. (рішення додається)

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відве -

 дення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою отримання в оренду гр. Яременко  Ганні Арсентіївні,  в селі Гусарівка Балаклійського району Харківської області, вулиця Т.Г.Шевченко, будинок 22.

Доповідач:   Шаульська Лідія Сергіївна, зачитала заяву  гр. Яременко  Ганни Арсентіївни, 

мешканки села Гусарівка, вулиця Т.Г.Шевченко, будинок 22.

Виступили: депутати сільської ради прийняли активну участь в обговоренні даного

                      питання

Вирішили:  Рішення «Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо

 відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою отримання в оренду гр. Яременко  Ганні Арсентіївні,  в селі Гусарівка Балаклійського району Харківської області, вулиця Т.Г.Шевченко, будинок 22»  № 483/VІ від  24.03.2015  року  прийняти.

Проголосувало: "за" –    12  депутатів і сільський голова, "проти" - немає,

                     "утрималось" – немає. (рішення додається)

 

Сільський голова                                               Ю.І. Дорошенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список

депутатів сільської ради,  які  прийняли  участь у роботі

ХLІVсесії Гусарівської сільської ради  24.03.2015 року

 

 

 

 

№ п/п

№ виборчого округу

 

Прізвище, ім’я, по батькові

1.      

16

Борисенко Олександр Іванович                               

2.      

6

Борисов Борис Борисович                 

3.      

4

Борисова Лілія Іванівна

4.      

9

Гнилицька Світлана Миколаївна                                              

5.      

15

Гущин Юрій Дмитрович                    

6.      

14

Дураков Павло Іванович                                             

7.      

10

Золотько Світлана Іванівна                                                                   

8.      

2

Ісіченко Ігор Миколайович                          відсутній          

9.      

11

Логвіненко Сергій Михайлович                  відсутній                 

10. 

1

Мартиненко Віктор Олександрович               

11. 

13

Марченко Олександр Андрійович               відсутній              

12. 

3

Настека Ганна Анатоліївна                                                

13. 

8

Плахотя Олена Петрівна                    

14. 

12

Риндя Володимир Семенович                       

15. 

7

Старов Тимофій Тимофійович