ОмскАвтоСклад

Гусарівська сільська рада Балаклійського району

Рішення ХХХVІ сесії VІІ скл. від 18.08.2020

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                         РІШЕННЯ   

ХХХVІ СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ

 

 

від 18 серпня  2020 року

с.Гусарівка

                                                                №  377/VII                           

 

Про внесення змін до рішення ХХХІ сесії VII скликання

«Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради 

Балаклійського району Харківської області на 2020 рік»

Від 24 грудня 2019 року

              (20301507000) 

                         (код бюджету) 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування",  Гусарівська сільська рада вирішила:

 

        1. Визначити на 2020 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 4 859 082 гривні, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету у сумі 4 852 762 гривні та доходи спеціального фонду сільського бюджету 6 320 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  5 265 091  гривні, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету у сумі 3 888 413 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1 376 678 гривень, в т.ч. видатки бюджету розвитку 1 370 358 гривень;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 964 349 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 1 370 358 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 57 320 гривень, що становить 1,47 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

       

         2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл видатків сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3 673 999 гривні згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік:

до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею  101 Бюджетного кодексу України , та рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2020 рік».

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені у  статті 72  Бюджетного кодексу України; 

         7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтями 691,71 Бюджетного кодексу України.

у частині фінансування є надходження, визначені у статті 71,72  Бюджетного кодексу України;

8.  Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

•Оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110)

•Нарахування на заробітну плату (код 2120)

•Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

•Соціальне забезпечення (код 2700)

•Поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620)

 

 9 . Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Гусарівській сільській раді, в особі сільського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10. Затвердити  паспорти бюджетних програм  протягом двох тижнів з дня набрання чинності цього рішення.

11. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

12. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства.

  13.  Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. 

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках згідно додатку № 7 до цього рішення.

Укласти угоди по кожному виду енергоносіїв  у межах встановлених бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях.

 

          14. Встановити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах видатків затверджених у кошторисах, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

               Будь-які видатки, пов'язані з утриманням установи, можуть здійснюватися у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії.

 

           15. Надати право постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області в процесі виконання  сільського  бюджету  у  виняткових   випадках  за   висновком головного бухгалтера та обґрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального фонду з послідуючим затвердженням на сесії Гусарівської сільської ради. Сільській раді про внесення    змін    до    розпису  сільського    бюджету    надавати    довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

16. Дозволити придбання товарів і послуг за готівку за такими  кодами: КЕКВ 2210, КЕКВ 2240.

         17.  Надати право сільському голові підписувати, погоджувати договори і зміни до них з районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста 

 

Балаклійського району з послідуючим їх затвердженням на сесії сільської ради.

18. За рішенням сесії згідно  висновку Фінансового управління розподіляти вільні залишки, які утворились на 01.01.2020 рік.

19. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

22. Оприлюдднення рішення  відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити виконавчому комітету Гусарівської сільської ради.

  21. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на   постійну   комісію з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області /голова комісії –Плахотя Олена Петрівна/

 

 

 

 

   Гусарівський

сільський голова                               Ю. ДОРОШЕНКО 

 

 

Додаток №1

до рішення сільської ради

Про сільський бюджет  Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2020 рік в редакції рішення  ХХХVІ сесії VІІ скликання від 18.08.2020 року № 377/VІІ

 

ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2020 рік

 

20301507000

(код бюджету)

(грн.)

Код"Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету"Усього"Загальний

фонд"Спеціальний фонд

усього"у тому числі

бюджет

розвитку"

123456

10000000Податкові надходження  3 747 840,003 741 520,006 320,000,00

11000000Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  340,00340,000,000,00

11020000Податок на прибуток підприємств  340,00340,000,000,00

11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 340,00340,000,000,00

13000000Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів2 362,002 362,000,000,00

13010000Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів1 426,001 426,000,000,00

13010200Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)1 426,001 426,000,000,00

13030000Рентна плата за користування надрами936,00936,000,000,00

13030100Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення936,00936,000,000,00

14000000Внутрішні податки на товари та послуги  78 288,0078 288,000,000,00

14020000Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)13 670,0013 670,000,000,00

14021900Пальне13 670,0013 670,000,000,00

14030000Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 53 018,0053 018,000,000,00

14031900Пальне53 018,0053 018,000,000,00

14040000Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів11 600,0011 600,000,000,00

18000000Місцеві податки3 660 530,003 660 530,000,000,00

18010000Податок на майно1 877 230,001 877 230,000,000,00

18010200Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості5 820,005 820,000,000,00

18010400Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості4 412,004 412,000,000,00

18010500Земельний податок з юридичних осіб13 609,0013 609,000,000,00

18010600Орендна плата з юридичних осіб1 722 473,001 722 473,000,000,00

18010700Земельний податок з фізичних осіб123 000,00123 000,000,000,00

18010900Орендна плата з фізичних осіб7 916,007 916,000,000,00

18050000Єдиний податок  1 783 300,001 783 300,000,000,00

18050400Єдиний податок з фізичних осіб 297 300,00297 300,000,000,00

18050500Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків1 486 000,001 486 000,000,000,00

19000000Інші податки та збори 6 320,000,006 320,000,00

19010000Екологічний податок 6 320,000,006 320,000,00

19010100Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)6 320,000,006 320,000,00

20000000Неподаткові надходження  676,00676,000,000,00

22000000Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 676,00676,000,000,00

22010000Плата за надання адміністративних послуг608,00608,000,000,00

22012500Плата за надання інших адміністративних послуг608,00608,000,000,00

22090000Державне мито  68,0068,000,000,00

22090400Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  68,0068,000,000,00

"Усього доходів

(без урахування міжбюджетних трансфертів)"3 748 516,003 742 196,006 320,000,00

 

 

Код"Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету"Усього"Загальний

фонд"Спеціальний фонд

усього"у тому числі

бюджет

розвитку"

123456

40000000Офіційні трансферти  1 110 566,001 110 566,000,000,00

41000000Від органів державного управління  1 110 566,001 110 566,000,000,00

41050000Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам1 110 566,001 110 566,000,000,00

41053900Інші субвенції з місцевого бюджету1 110 566,001 110 566,000,000,00

ХРазом доходів4 859 082,004 852 762,006 320,000,00

 

Секретар сільської радиБорисова Л.І.

 

 

 

      Додаток №2

до рішення сільської ради

Про сільський бюджет  Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2020 рік в редакції рішення  ХХХVІ сесії VІІ скликання від 18.08.2020 року № 377/VІІ

 

ФІНАНСУВАННЯ

місцевого бюджету на 2020 рік

 

20301507000

(код бюджету)

(грн.)

Код"Найменування згідно

з Класифікацією фінансування бюджету"Усього"Загальний

фонд"Спеціальний фонд

усього"у тому числі

бюджет

розвитку"

123456

Фінансування за типом кредитора

200000Внутрішнє фінансування406 009,00-964 349,001 370 358,001 370 358,00

208000Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів406 009,00-964 349,001 370 358,001 370 358,00

208100На початок періоду495 221,00463 329,0031 892,000,00

208200На кінець періоду89 212,0057 320,0031 892,000,00

208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)0,00-1 370 358,001 370 358,001 370 358,00

XЗагальне фінансування406 009,00-964 349,001 370 358,001 370 358,00

Фінансування за типом боргового зобов’язання

600000Фінансування за активними операціями406 009,00-964 349,001 370 358,001 370 358,00

602000Зміни обсягів бюджетних коштів406 009,00-964 349,001 370 358,001 370 358,00

602100На початок періоду495 221,00463 329,0031 892,000,00

602200На кінець періоду89 212,0057 320,0031 892,000,00

602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)0,00-1 370 358,001 370 358,001 370 358,00

XЗагальне фінансування406 009,00-964 349,001 370 358,001 370 358,00

 

Секретар сільської радиБорисова Л.І.

      

 

Додаток №3

до рішення сільської ради

Про сільський бюджет  Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2020 рік в редакції рішення  ХХХVІ сесії VІІ скликання від 18.08.2020 року № 377/VІІ

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2020 рік

 

20301507000

(код бюджету)

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету"Найменування

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету"Загальний фондСпеціальний фондРазом

усьоговидатки споживанняз них"видатки

розвитку"усьогоу тому числі бюджет розвиткувидатки споживанняз них"видатки

розвитку"

"оплата

праці"комунальні послуги та енергоносії"оплата

праці"комунальні послуги та енергоносії

12345678910111213141516

0100000Гусарівська сільська рада Балаклійського району Харківської області3 888 413,003 743 413,001 313 838,00279 330,000,001 376 678,001 370 358,006 320,000,000,001 370 358,005 265 091,00

0110000 Гусарівська сільська рада3 888 413,003 743 413,001 313 838,00279 330,000,001 376 678,001 370 358,006 320,000,000,001 370 358,005 265 091,00

0100ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ1 148 826,001 148 826,00856 079,0033 568,000,000,000,000,000,000,000,001 148 826,00

011015001500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад1 148 826,001 148 826,00856 079,0033 568,000,000,000,000,000,000,000,001 148 826,00

3000СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ142 347,00142 347,0099 426,000,000,000,000,000,000,000,000,00142 347,00

011321032101050Організація та проведення громадських робіт121 347,00121 347,0099 426,000,000,000,000,000,000,000,000,00121 347,00

011324232421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення21 000,0021 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0021 000,00

4000КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО700 304,00700 304,00343 878,0092 212,000,0033 000,0033 000,000,000,000,0033 000,00733 304,00

011406040600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів667 704,00667 704,00343 878,0092 212,000,0033 000,0033 000,000,000,000,0033 000,00700 704,00

011408240820829Інші заходи в галузі культури і мистецтва32 600,0032 600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0032 600,00

6000ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО501 510,00501 510,0014 455,00153 550,000,0035 000,0035 000,000,000,000,0035 000,00536 510,00

011603060300620Організація благоустрою населених пунктів501 510,00501 510,0014 455,00153 550,000,0035 000,0035 000,000,000,000,0035 000,00536 510,00

7300БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК286 960,00141 960,000,000,000,001 267 358,001 267 358,000,000,000,001 267 358,001 554 318,00

011733073300443Будівництво інших об`єктів комунальної власності0,000,000,000,000,00927 358,00927 358,000,000,000,00927 358,00927 358,00

011735073500443Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)131 040,00131 040,000,000,000,00340 000,00340 000,000,000,000,00340 000,00471 040,00

011737073700490Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій155 920,0010 920,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00155 920,00

7400ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО700 000,00700 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00700 000,00

011746174610456Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету100 000,00100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100 000,00

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету"Найменування

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету"Загальний фондСпеціальний фондРазом

усьоговидатки споживанняз них"видатки

розвитку"усьогоу тому числі бюджет розвиткувидатки споживанняз них"видатки

розвитку"

"оплата

праці"комунальні послуги та енергоносії"оплата

праці"комунальні послуги та енергоносії

12345678910111213141516

011746374630456Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів600 000,00600 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00600 000,00

7600ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ1 200,001 200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001 200,00

011768076800490Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування1 200,001 200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001 200,00

8300ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА0,000,000,000,000,006 320,000,006 320,000,000,000,006 320,00

011834083400540Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів0,000,000,000,000,006 320,000,006 320,000,000,000,006 320,00

9700СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ІНШИМ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМ ТА ЗАХОДІВ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ407 266,00407 266,000,000,000,0035 000,0035 000,000,000,000,0035 000,00442 266,00

011977097700180Інші субвенції з місцевого бюджету407 266,00407 266,000,000,000,0035 000,0035 000,000,000,000,0035 000,00442 266,00

XXXУСЬОГО3 888 413,003 743 413,001 313 838,00279 330,000,001 376 678,001 370 358,006 320,000,000,001 370 358,005 265 091,00

 

Секретар сільської радиБорисова Л.І.

 

"                                                                                                                                                                                                                                                                            Додаток № 4

до рішення сільської ради

Про сільський бюджет  Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2020 рік в редакції рішення  ХХХVІ сесії VІІ скликання від 18.08.2020 року № 377/VІІ   

 

 

"

20301507000

(код бюджету)

Міжбюджетні трансферти  на 2020 рік

                                                                                                                                                                                                                                       грн.

"Код

" Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансфертуТрансферти з інших місцевих бюджетів

дотація на:субвенціїусього

загального фонду на:спеціального фонду на:

найменування трансферту*

на утримання клубних закладів відповідно до п.20 розділу VІ "Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України"на поточний ремонт доріг комунальної власності.   Районна програма соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2020 рік

 

12345678

20301200000Районний бюджет Балаклійського району5105666000001110566

ХУсього0510566600000001110566

Договір про надання міжбюджетного трансферту  сільському бюджету з Балаклійського районного бюджету на 2020 рік від 12 грудня 2019 року

Договір про надання міжбюджетного трансферту Балаклійському районному бюджету з сільського бюджету на 2020 рік від 12 грудня 2019 року

 

Секретар сільської радиЛ.Борисова

 

 

Додаток № 5

до рішення сільської ради

Про сільський бюджет  Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2020 рік в редакції рішення  ХХХVІ сесії VІІ скликання від 18.08.2020 року № 377/VІІ

20301507000

(код бюджету)

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році

(тис. грн.)/грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетівНайменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботиЗагальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)Загальна вартість будівництва, гривеньРівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривеньРівень  готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

12345678910

Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)1 370 358,01 370 358,0

011406040600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладівПридбання опалювального котла на твердому паливі202033 000,00,033 000,0100,0

011603060300620Організація благоустрою населених пунктівПридбання автобусної зупинки202035 000,00,035 000,0100,0

011733073300443Будівництво інших об'єктів комунальної власності"Будівництво пішохідного переходу через річку Чепілька з вул.Генерала Бобкіна на вул.О.Петрусенко в с.Гусарівка Балаклійського району Харківської області"2020927 358,00,0927 358,0100,0

011735073500443Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документаціїРозроблення генерального плану населеного пункту та плану зонування с.Гусарівка2020230 000,00,0230 000,0100,0

011735073500443Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документаціїРозроблення генерального плану населеного пункту та плану зонування с.Волобуївка2020110 000,00,0110 000,0100,0

011977097700180Інші субвенції з місцевого бюджетуТелевізори, ноутбук для 1 та 2 класів202035 000,00,035 000,0100,0

 

Всього 1 370 358,01 370 358,0

Секретар сільської ради Л.Борисова

 

Додаток № 6

до рішення сільської ради

Про сільський бюджет  Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2020 рік в редакції рішення  ХХХVІ сесії VІІ скликання від 18.08.2020 року № 377/VІІ

 

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році

 

20301507000

(код бюджету)

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету"Найменування

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету""Найменування

місцевої/регіональної програми"Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програмуУсьогоЗагальний фондСпеціальний фонд

усьогоу тому числі бюджет розвитку

12345678910

0100000Гусарівська сільська рада Балаклійського району Харківської області3 673 999,002 332 321,001 341 678,001 335 358,00

0110000 Гусарівська сільська рада3 673 999,002 332 321,001 341 678,001 335 358,00

3000СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ142 347,00142 347,000,000,00

011321032101050Організація та проведення громадських робіт121 347,00121 347,000,000,00

Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2020 рікРішення №305 від 24.12.2019 року121 347,00121 347,000,000,00

011324232421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення21 000,0021 000,000,000,00

Використання коштів на поховання у 2020 роціРішення  №307 від 24.12.2019 року9 000,009 000,000,000,00

Програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані і проживають  на території Гусарівської сільської радиБалаклійського району Харківської області на 2020 рікРішення № 303 від 24.12.2019 року6 000,006 000,000,000,00

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Гусарівської сільської ради на період 2020-2022 рокиРішення 308 від 24.12.2019 року6 000,006 000,000,000,00

4000КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО733 304,00700 304,0033 000,0033 000,00

011406040600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів700 704,00667 704,0033 000,0033 000,00

Програма соціально-економічного розвитку  Гусарівської сільської ради на 2020 рікРішення №304 від 24.12.2019 року700 704,00667 704,0033 000,0033 000,00

011408240820829Інші заходи в галузі культури і мистецтва32 600,0032 600,000,000,00

Програма культурно-мистецьких, масових заходів та відзначення державних і національних свят Гусарівської сільської ради на 2020 рік Рішення №306 від 24.12.2019 року32 600,0032 600,000,000,00

6000ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО536 510,00501 510,0035 000,0035 000,00

011603060300620Організація благоустрою населених пунктів536 510,00501 510,0035 000,0035 000,00

Програма соціально-економічного розвитку  Гусарівської сільської ради на 2020 рікРішення №304 від 24.12.2019 року536 510,00501 510,0035 000,0035 000,00

7300БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК1 554 318,00286 960,001 267 358,001 267 358,00

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету"Найменування

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету""Найменування

місцевої/регіональної програми"Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програмуУсьогоЗагальний фондСпеціальний фонд

усьогоу тому числі бюджет розвитку

12345678910

011733073300443Будівництво інших об`єктів комунальної власності927 358,000,00927 358,00927 358,00

Програма соціально-економічного розвитку  Гусарівської сільської ради на 2020 рікРішення №304 від 24.12.2019 року927 358,000,00927 358,00927 358,00

011735073500443Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)471 040,00131 040,00340 000,00340 000,00

Програма соціально-економічного розвитку  Гусарівської сільської ради на 2020 рікРішення №304 від 24.12.2019 року471 040,00131 040,00340 000,00340 000,00

011737073700490Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій155 920,00155 920,000,000,00

Програма соціально-економічного розвитку  Гусарівської сільської ради на 2020 рікРішення №304 від 24.12.2019 року155 920,00155 920,000,000,00

7400ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО700 000,00700 000,000,000,00

011746174610456Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету100 000,00100 000,000,000,00

Програма соціально-економічного розвитку  Гусарівської сільської ради на 2020 рікРішення №304 від 24.12.2019 року100 000,00100 000,000,000,00

011746374630456Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів600 000,00600 000,000,000,00

Програма соціально-економічного розвитку  Гусарівської сільської ради на 2020 рікРішення №304 від 24.12.2019 року600 000,00600 000,000,000,00

7600ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ1 200,001 200,000,000,00

011768076800490Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування1 200,001 200,000,000,00

Програма Гусарівської сільської ради - Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської областіРішення №309 від 24.12.2019 року1 200,001 200,000,000,00

8300ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА6 320,000,006 320,000,00

011834083400540Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів6 320,000,006 320,000,00

Екологічна програма Гусарівської сільської ради на 2020-2025 рокиРішення №311 від 24.12.2019 року6 320,000,006 320,000,00

XXXУСЬОГОXX3 673 999,002 332 321,001 341 678,001 335 358,00

 

Секретар сільської радиБорисова Л.І.

 

 

"Додаток № 7

до рішення сільської ради

Про сільський бюджет  Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2020 рік в редакції рішення  ХХХVІ сесії VІІ скликання від 18.08.2020 року № 377/VІІ   

 

 

 

"

"Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках - головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік

 

"

20301507000

(код бюджету)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетівелектроенергія, квт/часприродний газ, м³тверде паливо, тонндрова,скл/м

Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)

01115001500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  3 678,0

011406040600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів15 032,012,840,0

011603060300620Організація благоустрою населених пунктів54 904,0

Всього 69 936,03 678,012,840,0

 

Секретар сільської радиЛ. Борисова

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХХVI СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 18 серпня  2020 року

               с. Гусарівка№ 378/VІІ

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо

відведення  земельної ділянки гр. у для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в с. Волобуївка 

Балаклійського району Харківської області

 

 

 

   Розглянувши заяву гр.   про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства розташованої в с.Волобуївка Балаклійського району Харківської області, виконану ТОВ «Підприємство «Астра», керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Гусарівської сільської ради

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Проект землеустрою щодо  відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області гр.у, виконану ТОВ «Підприємство «Астра»  затвердити.

 

2. Надати гр. Гущину Юрію Дмитровичу безоплатно у  приватну  власність  земельну ділянку  площею  1,4500  га  кадастровий номер 6320282402:00:000:0084 для  ведення особистого селянського

 

3. Зобов’язати гр. оформити речові права на земельну ділянку в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

4.Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

  

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХХVI СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 18 серпня  2020 року

               с. Гусарівка№ 379/VІІ

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки гр.  для ведення особистого селянського господарства розташованої в с. Волобуївка 

Балаклійського району Харківської області

 

   Розглянувши заяву гр.   про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства розташованої в с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області, виконану ТОВ «Підприємство «Астра», керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Гусарівської сільської ради

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Проект землеустрою щодо  відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області гр., виконану ТОВ «Підприємство «Астра»  затвердити.

 

2. Надати гр.  безоплатно у  приватну  власність  земельну ділянку  площею  1,8800  га  кадастровий номер 6320282402:00:000:0085 для  ведення особистого селянського

 

3. Зобов’язати гр.  оформити речові права на земельну ділянку в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

4.Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

   

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХХVI СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 18 серпня  2020 року

               с. Гусарівка№  380/VІІ

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо

відведення  земельної ділянки гр.   для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в с. Волобуївка 

Балаклійського району Харківської області

 

 

 

   Розглянувши заяву гр.   про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства розташованої в с.Волобуївка Балаклійського району Харківської області, виконану ТОВ «Підприємство «Астра», керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Гусарівської сільської ради

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Проект землеустрою щодо  відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області гр., виконану ТОВ «Підприємство «Астра»  затвердити.

 

2. Надати гр.  безоплатно у  приватну  власність  земельну ділянку  площею  2,0000  га  кадастровий номер 6320282402:00:000:0083 для  ведення особистого селянського

 

3. Зобов’язати гр. оформити речові права на земельну ділянку в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

4.Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

   

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХХVI СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 18 серпня  2020 року

               с. Гусарівка№ 381/VІІ

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо

відведення  земельної ділянки гр.і  для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в с. Волобуївка 

Балаклійського району Харківської області

 

 

 

   Розглянувши заяву гр.   про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства розташованої в с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області, виконану ТОВ «Підприємство «Астра», керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Гусарівської сільської ради

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Проект землеустрою щодо  відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області гр., виконану ТОВ «Підприємство «Астра»  затвердити.

 

2. Надати гр.  безоплатно у  приватну  власність  земельну ділянку  площею  2,0000  га  кадастровий номер 6320282402:00:000:0086 для  ведення особистого селянського

 

3. Зобов’язати гр. оформити речові права на земельну ділянку в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

4.Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

   

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХХVI СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 18 серпня  2020 року

               с. Гусарівка№ 382/VІІ

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо

відведення  земельної ділянки гр.  для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в с. Волобуївка 

Балаклійського району Харківської області

 

 

 

   Розглянувши заяву гр. и  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства розташованої в с.Волобуївка Балаклійського району Харківської області, виконану ТОВ «Підприємство «Астра», керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Гусарівської сільської ради

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Проект землеустрою щодо  відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області гр., виконану ТОВ «Підприємство «Астра»  затвердити.

 

2. Надати гр.  безоплатно у  приватну  власність  земельну ділянку  площею  1,9370  га  кадастровий номер 6320282402:00:000:0082 для  ведення особистого селянського

 

3. Зобов’язати гр. оформити речові права на земельну ділянку в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

4.Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

  

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

ХХХVI СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від   18 серпня   2020 року

               с. Гусарівка№  383/VІІ

 

Про відмову від земельної ділянки

гр. ,

мешканця вул. 

с. Волобуївка Балаклійського району

Харківської області

 

 

  Розглянувши заяву гр.  мешканця вул. с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області про добровільну відмову від земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в селі Гусарівка  Балаклійського району Харківської області, враховуючи ст. ст. 140, 141, 142  Земельного Кодексу України від 25.10.2001 року, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Гусарівської сільської ради

 

В И РІ Ш И Л А:

 

1. Припинити право користування земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства площею 0,14 га. в с. Волобуївка  гр.  

 

2. Перевести земельну ділянку площею 0,14 га  до земель запасу сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту для подальшого розподілу.

 

3. Внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО