ОмскАвтоСклад

Гусарівська сільська рада Балаклійського району

ХХХІ сесія від 17.02.2020

 
   

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                         РІШЕННЯ  

позачергова ХХХІІ СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ

 

 

від 17 лютого  2020 року

с.Гусарівка

 

                                                     №  336/VII                          

 

Про внесення змін до рішення ХХХІ сесії VII скликання

«Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради

Балаклійського району Харківської області на 2020 рік»

Від 24 грудня 2019 року

              (20301507000)

                         (код бюджету)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування",  Гусарівська сільська рада вирішила:


        1. Визначити на 2020 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 4 412 329 гривні, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету у сумі 4 406 009 гривні та доходи спеціального фонду сільського бюджету 6 320 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  4 474 648 гривні, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету у сумі 2 928 328 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1 546 320 гривень, в т.ч.видатки бюджету розвитку 1 540 000 гривень;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 1 477 681 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 1 540 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 57 320 гривень, що становить 2 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

      

         2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл видатків сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2 871 815 гривні згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік:

до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею  101 Бюджетного кодексу України , та рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2020 рік».

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені у  статті 72  Бюджетного кодексу України;

         7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтями 691,71 Бюджетного кодексу України.

у частині фінансування є надходження, визначені у статті 71,72  Бюджетного кодексу України;

8.  Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

·         Оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110)

·         Нарахування на заробітну плату (код 2120)

·         Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

·         Соціальне забезпечення (код 2700)

·         Поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620)

 

 9 . Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Гусарівській сільській раді, в особі сільського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10. Затвердити  паспорти бюджетних програм  протягом двох тижнів з дня набрання чинності цього рішення.

11. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

12. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства.

  13.  Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках згідно додатку № 7 до цього рішення.

Укласти угоди по кожному виду енергоносіїв  у межах встановлених бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях.

 

          14. Встановити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах видатків затверджених у кошторисах, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

               Будь-які видатки, пов'язані з утриманням установи, можуть здійснюватися у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії.

 

           15. Надати право постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області в процесі виконання  сільського  бюджету  у  виняткових   випадках  за   висновком головного бухгалтера та обґрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального фонду з послідуючим затвердженням на сесії Гусарівської сільської ради. Сільській раді про внесення    змін    до    розпису  сільського    бюджету    надавати    довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

16. Дозволити придбання товарів і послуг за готівку за такими  кодами: КЕКВ 2210, КЕКВ 2240.

         17.  Надати право сільському голові підписувати, погоджувати договори і зміни до них з районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста

 

Балаклійського району з послідуючим їх затвердженням на сесії сільської ради.

18. За рішенням сесії згідно  висновку Фінансового управління розподіляти вільні залишки, які утворились на 01.01.2020 рік.

19. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

22. Оприлюдднення рішення  відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити виконавчому комітету Гусарівської сільської ради.

  21. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на   постійну   комісію з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області /голова комісії –Плахотя Олена Петрівна/

 

 

   Гусарівський

сільський голова                              

 

Ю. ДОРОШЕНКО            

       

 

 

 

      Додаток №1
      до рішення сільської ради
      "Про сільський бюджет  Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2020 рік" в редакції рішення позачергової ХХХІІ сесії VІІ скликання від 17.02.2020 року № 336/VІІ
ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2020 рік
             
20301507000          
(код бюджету)          
Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
усього у тому числі
бюджет
розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   3 900 783,00 3 894 463,00 6 320,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   340,00 340,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   340,00 340,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  340,00 340,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 2 362,00 2 362,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 1 426,00 1 426,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 1 426,00 1 426,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами 936,00 936,00 0,00 0,00
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 936,00 936,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   83 110,00 83 110,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 13 797,00 13 797,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 13 797,00 13 797,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  57 713,00 57 713,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 57 713,00 57 713,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 11 600,00 11 600,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 3 808 651,00 3 808 651,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 2 025 351,00 2 025 351,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 5 820,00 5 820,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 8 825,00 8 825,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 17 506,00 17 506,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1 861 200,00 1 861 200,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 123 000,00 123 000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   1 783 300,00 1 783 300,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  297 300,00 297 300,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 1 486 000,00 1 486 000,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  6 320,00 0,00 6 320,00 0,00
19010000 Екологічний податок  6 320,00 0,00 6 320,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 6 320,00 0,00 6 320,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   980,00 980,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  980,00 980,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 912,00 912,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 912,00 912,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   68,00 68,00 0,00 0,00
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   68,00 68,00 0,00 0,00
  Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)
3 901 763,00 3 895 443,00 6 320,00 0,00
             
             
Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
усього у тому числі
бюджет
розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти   510 566,00 510 566,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   510 566,00 510 566,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 510 566,00 510 566,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 510 566,00 510 566,00 0,00 0,00
Х Разом доходів 4 412 329,00 4 406 009,00 6 320,00 0,00
             
  Секретар сільської ради   Борисова Л.І.                 
             
      Додаток №2
      до рішення сільської ради
      Про сільський бюджет  Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2020 рік в редакції рішення позачергової ХХХІІ сесії VІІ скликання від 17.02.2020 року № 336/VІІ
             
ФІНАНСУВАННЯ
місцевого бюджету на 2020 рік
             
20301507000          
(код бюджету)          
            (грн.)
Код Найменування згідно
з Класифікацією фінансування бюджету
Усього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
усього у тому числі
бюджет
розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 62 319,00 -1 477 681,00 1 540 000,00 1 540 000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 62 319,00 -1 477 681,00 1 540 000,00 1 540 000,00
208100 На початок періоду 495 221,00 463 329,00 31 892,00 0,00
208200 На кінець періоду 432 902,00 401 010,00 31 892,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -1 540 000,00 1 540 000,00 1 540 000,00
X Загальне фінансування 62 319,00 -1 477 681,00 1 540 000,00 1 540 000,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 62 319,00 -1 477 681,00 1 540 000,00 1 540 000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 62 319,00 -1 477 681,00 1 540 000,00 1 540 000,00
602100 На початок періоду 495 221,00 463 329,00 31 892,00 0,00
602200 На кінець періоду 432 902,00 401 010,00 31 892,00 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -1 540 000,00 1 540 000,00 1 540 000,00
X Загальне фінансування 62 319,00 -1 477 681,00 1 540 000,00 1 540 000,00
             
  Секретар сільської ради   Борисова Л.І.

 

                        Додаток №3
                        до рішення сільської ради
                        Про сільський бюджет  Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2020 рік в редакції рішення позачергової ХХХІІ сесії VІІ скликання від 17.02.2020 року № 336/VІІ
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2020 рік
                                 
20301507000                          
(код бюджету)                          
                                (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Гусарівська сільська рада Балаклійського району Харківської області 2 928 328,00 2 818 328,00 1 247 409,00 278 153,00 110 000,00 1 546 320,00 1 540 000,00 6 320,00 0,00 0,00 1 540 000,00 4 474 648,00
0110000      Гусарівська сільська рада 2 928 328,00 2 818 328,00 1 247 409,00 278 153,00 110 000,00 1 546 320,00 1 540 000,00 6 320,00 0,00 0,00 1 540 000,00 4 474 648,00
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 1 080 575,00 1 080 575,00 798 315,00 33 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080 575,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1 080 575,00 1 080 575,00 798 315,00 33 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080 575,00
  3000   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 149 729,00 149 729,00 90 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 729,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 110 729,00 110 729,00 90 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 729,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 39 000,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00
  4000   КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 682 086,00 682 086,00 343 878,00 91 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682 086,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 649 486,00 649 486,00 343 878,00 91 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 486,00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 32 600,00 32 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 600,00
  6000   ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 220 165,00 220 165,00 14 455,00 153 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 165,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 220 165,00 220 165,00 14 455,00 153 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 165,00
  7300   БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 172 319,00 62 319,00 0,00 0,00 110 000,00 1 540 000,00 1 540 000,00 0,00 0,00 0,00 1 540 000,00 1 712 319,00
0117330 7330 0443 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 62 319,00 62 319,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 402 319,00
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 110 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00
  7400   ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО 99 996,00 99 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 996,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 99 996,00 99 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 996,00
                                 
                                 
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  7600   ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00
  8300   ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 320,00 0,00 6 320,00 0,00 0,00 0,00 6 320,00
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 320,00 0,00 6 320,00 0,00 0,00 0,00 6 320,00
  9700   СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ІНШИМ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМ ТА ЗАХОДІВ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 522 258,00 522 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 258,00
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 522 258,00 522 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 258,00
X X X УСЬОГО 2 928 328,00 2 818 328,00 1 247 409,00 278 153,00 110 000,00 1 546 320,00 1 540 000,00 6 320,00 0,00 0,00 1 540 000,00 4 474 648,00
                                 
    Секретар сільської ради   Борисова Л.І.    

 

               
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Додаток № 4
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет  Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2020 рік" в редакції рішення позачергової ХХХІІ сесії VІІ скликання від 17.02.2020 року № 336/VІІ  
  20301507000            
  (код бюджету)            
    Міжбюджетні трансферти  на 2020 рік  
                                                                                                                                                                                                                                         грн.
Код  Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів
дотація на: субвенції усього
  загального фонду на: спеціального фонду на:  
найменування трансферту*  
  на утримання клубних закладів відповідно до п.20 розділу VІ "Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України"        
       
1 2 3 4 5 6 7 8
20301200000 Районний бюджет Балаклійського району   510566       510566
Х Усього 0 510566 0 0 0 510566
Договір про надання міжбюджетного трансферту  сільському бюджету з Балаклійського районного бюджету на 2020 рік від 12 грудня 2019 року
Договір про надання міжбюджетного трансферту Балаклійському районному бюджету з сільського бюджету на 2020 рік від 12 грудня 2019 року
               
  Секретар сільської ради       Л.Борисова  
               
   
            Додаток № 5
            до рішення сільської ради
            Про сільський бюджет  Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2020 рік в редакції рішення позачергової ХХХІІ сесії VІІ скликання від 17.02.2020 року № 336/VІІ  
  20301507000                
    (код бюджету)                
      Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році    
                  (тис. грн.)/грн.  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) Загальна вартість будівництва, гривень Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень Рівень  готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)     1 540 000,0   1 540 000,0    
0117330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності "Будівництво пішохідного переходу через річку Чепілька з вул.Генерала Бобкіна на вул.О.Петрусенко в с.Гусарівка Балаклійського району Харківської області" 2020 1 200 000,0 0,0 1 200 000,0 100,0  
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації Розроблення генерального плану населеного пункту та плану зонування с.Гусарівка 2020 230 000,0 0,0 230 000,0 100,0  
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації Розроблення генерального плану населеного пункту та плану зонування с.Иолобуївка 2020 110 000,0 0,0 110 000,0 100,0  
                     
      Всього      1 540 000,0   1 540 000,0    
      Секретар сільської ради    Л.Борисова           
                         
              Додаток №6
              до рішення сільської ради
              Про сільський бюджет  Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2020 рік в редакції рішення позачергової ХХХІІ сесії VІІ скликання від 17.02.2020 року № 336/VІІ   
                         
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році
                         
20301507000                  
(код бюджету)                  
                      (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування
місцевої/регіональної програми
Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000     Гусарівська сільська рада Балаклійського району Харківської області     2 871 815,00 1 325 495,00 1 546 320,00 1 540 000,00
0110000      Гусарівська сільська рада     2 871 815,00 1 325 495,00 1 546 320,00 1 540 000,00
  3000   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ     149 729,00 149 729,00 0,00 0,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт     110 729,00 110 729,00 0,00 0,00
        Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2020 рік Рішення №305 від 24.12.2019 року 110 729,00 110 729,00 0,00 0,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення     39 000,00 39 000,00 0,00 0,00
        Використання коштів на поховання у 2020 році Рішення  №307 від 24.12.2019 року 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00
        Програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані і проживають  на території Гусарівської сільської радиБалаклійського району Харківської області на 2020 рік Рішення № 303 від 24.12.2019 року 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00
        Програма оздоровлення та відпочинку дітей Гусарівської сільської ради на період 2020-2022 роки Рішення 308 від 24.12.2019 року 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00
  4000   КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО     682 086,00 682 086,00 0,00 0,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів     649 486,00 649 486,00 0,00 0,00
        Програма соціально-економічного розвитку  Гусарівської сільської ради на 2020 рік Рішення №304 від 24.12.2019 року 649 486,00 649 486,00 0,00 0,00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва     32 600,00 32 600,00 0,00 0,00
        Програма культурно-мистецьких, масових заходів та відзначення державних і національних свят Гусарівської сільської ради на 2020 рік  Рішення №306 від 24.12.2019 року 32 600,00 32 600,00 0,00 0,00
  6000   ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО     220 165,00 220 165,00 0,00 0,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів     220 165,00 220 165,00 0,00 0,00
        Програма соціально-економічного розвитку  Гусарівської сільської ради на 2020 рік Рішення №304 від 24.12.2019 року 220 165,00 220 165,00 0,00 0,00
  7300   БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК     1 712 319,00 172 319,00 1 540 000,00 1 540 000,00
                         
                         
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування
місцевої/регіональної програми
Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0117330 7330 0443 Будівництво інших об`єктів комунальної власності     1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00
        Програма соціально-економічного розвитку  Гусарівської сільської ради на 2020 рік Рішення №304 від 24.12.2019 року 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)     402 319,00 62 319,00 340 000,00 340 000,00
        Програма соціально-економічного розвитку  Гусарівської сільської ради на 2020 рік Рішення №304 від 24.12.2019 року 402 319,00 62 319,00 340 000,00 340 000,00
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій     110 000,00 110 000,00 0,00 0,00
        Програма соціально-економічного розвитку  Гусарівської сільської ради на 2020 рік Рішення №304 від 24.12.2019 року 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00
  7400   ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО     99 996,00 99 996,00 0,00 0,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету     99 996,00 99 996,00 0,00 0,00
        Програма соціально-економічного розвитку  Гусарівської сільської ради на 2020 рік Рішення №304 від 24.12.2019 року 99 996,00 99 996,00 0,00 0,00
  7600   ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ     1 200,00 1 200,00 0,00 0,00
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування     1 200,00 1 200,00 0,00 0,00
        Програма Гусарівської сільської ради - Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області Рішення №309 від 24.12.2019 року 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00
  8300   ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА     6 320,00 0,00 6 320,00 0,00
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів     6 320,00 0,00 6 320,00 0,00
        Екологічна програма Гусарівської сільської ради на 2020-2025 роки Рішення №311 від 24.12.2019 року 6 320,00 0,00 6 320,00 0,00
X X X УСЬОГО X X 2 871 815,00 1 325 495,00 1 546 320,00 1 540 000,00
                         
    Секретар сільської ради  Л.Борисова      

 

 

 
          Додаток № 7
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет  Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2020 рік" в редакції рішення позачергової ХХХІІ сесії VІІ скликання від 17.02.2020 року № 336/VІІ  
Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках - головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік
  20301507000          
  (код бюджету)          
               
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів електроенергія, квт/час природний газ, м³ тверде паливо, тонн дрова,скл/м
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)        
011150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад     3 678,0    
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 15 032,0   12,8 34,7
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 54 904,0      
      Всього  69 936,0 3 678,0 12,8 34,7
               
  Секретар сільської ради Л. Борисова