ОмскАвтоСклад

Гусарівська сільська рада Балаклійського району

Рішення ХХХІ сесії VII скл. від 24.12.2019

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХХІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

24 грудня  2019 року

 

                                                                  301/VII   

 

Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради

Балаклійського району Харківської області на 2020 рік

              (20301507000)

                         (код бюджету)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування",  Гусарівська сільська рада вирішила:
        1. Визначити на 2020 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 4 412 329 гривні, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету у сумі 4 406 009 гривні та доходи спеціального фонду сільського бюджету 6 320 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  4 412 329 гривні, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету у сумі 2 866 009 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1 546 320 гривень;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 1 540 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 1 540 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 57 320 гривень, що становить 2 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

       2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл видатків сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2 809 496 гривні згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік:

до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею  101 Бюджетного кодексу України , та рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2020 рік».

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтями 691,71 Бюджетного кодексу України.

8.  Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

·         Оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110)

·         Нарахування на заробітну плату (код 2120)

·         Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

·         Поточні трансферти населенню (код 2700)

·         Поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620)

 

 9 . Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Гусарівській сільській раді, в особі сільського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Затвердити  паспорти бюджетних програм  протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

11. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

12. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства.

  13.  Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках згідно додатку № 7 до цього рішення.

Укласти угоди по кожному виду енергоносіїв  у межах встановлених бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях.

 

          14. Встановити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах видатків затверджених у кошторисах, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

               Будь-які видатки, пов'язані з утриманням установи, можуть здійснюватися у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії.

 

           15. Надати право постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області в процесі виконання  сільського  бюджету  у  виняткових   випадках  за   висновком головного бухгалтера та обґрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального фонду з послідуючим затвердженням на сесії Гусарівської сільської ради. Сільській раді про внесення    змін    до    розпису  сільського    бюджету    надавати    довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

16. Дозволити придбання товарів і послуг за готівку за такими  кодами: КЕКВ 2210, КЕКВ 2240, КЕКВ 2250.

         17.  Надати право сільському голові підписувати, погоджувати договори і зміни до них з районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Балаклійського району з послідуючим їх затвердженням на сесії сільської ради.

18. За рішенням сесії згідно  висновку Фінансового управління розподіляти вільні залишки, які утворились на 01.01.2020 рік.

         19. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

20. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

21. Оприлюдднення рішення  відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити виконавчому комітету Гусарівської сільської ради.

  22. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на   постійну   комісію з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області /голова комісії –Плахотя Олена Петрівна/

 

 

Гусарівський сільський голова                              

 

Ю. ДОРОШЕНКО

 

      Додаток №1
      до рішення сільської ради
      "Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2020 рік" рішення ХХХІ сесії VII скликання від 24.12.2019 року №301/VI
             
ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2020 рік
             
20301507000          
(код бюджету)          
            (грн.)
Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
усього у тому числі
бюджет
розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   3 900 783,00 3 894 463,00 6 320,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   340,00 340,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   340,00 340,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  340,00 340,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 2 362,00 2 362,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 1 426,00 1 426,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 1 426,00 1 426,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами 936,00 936,00 0,00 0,00
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 936,00 936,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   83 110,00 83 110,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 13 797,00 13 797,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 13 797,00 13 797,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  57 713,00 57 713,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 57 713,00 57 713,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 11 600,00 11 600,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 3 808 651,00 3 808 651,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 2 025 351,00 2 025 351,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 5 820,00 5 820,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 8 825,00 8 825,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 17 506,00 17 506,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1 861 200,00 1 861 200,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 123 000,00 123 000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   1 783 300,00 1 783 300,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  297 300,00 297 300,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 1 486 000,00 1 486 000,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  6 320,00 0,00 6 320,00 0,00
19010000 Екологічний податок  6 320,00 0,00 6 320,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 6 320,00 0,00 6 320,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   980,00 980,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  980,00 980,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 912,00 912,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 912,00 912,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   68,00 68,00 0,00 0,00
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   68,00 68,00 0,00 0,00
  Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)
3 901 763,00 3 895 443,00 6 320,00 0,00
             
             
Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
усього у тому числі
бюджет
розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти   510 566,00 510 566,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   510 566,00 510 566,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 510 566,00 510 566,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 510 566,00 510 566,00 0,00 0,00
Х Разом доходів 4 412 329,00 4 406 009,00 6 320,00 0,00
             
 

Секретар сільської ради

 

 

Борисова Л.І.

 

 

 

      Додаток №2
      до рішення сільської ради
      Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2020 рік рішення ХХХІ сесії VII скликання від 24.12.2019 року №301/VI
             
ФІНАНСУВАННЯ
місцевого бюджету на 2020 рік
             
20301507000          
(код бюджету)          
            (грн.)
Код Найменування згідно
з Класифікацією фінансування бюджету
Усього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
усього у тому числі
бюджет
розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -1 540 000,00 1 540 000,00 1 540 000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -1 540 000,00 1 540 000,00 1 540 000,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -1 540 000,00 1 540 000,00 1 540 000,00
X Загальне фінансування 0,00 -1 540 000,00 1 540 000,00 1 540 000,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -1 540 000,00 1 540 000,00 1 540 000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -1 540 000,00 1 540 000,00 1 540 000,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -1 540 000,00 1 540 000,00 1 540 000,00
X Загальне фінансування 0,00 -1 540 000,00 1 540 000,00 1 540 000,00
             
  Секретар сільської ради   Борисова Л.І.
                        Додаток №3
                        до рішення сільської ради
                        Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2020 рік рішення ХХХІ сесії VII скликання від 24.12.2019 року №301/VI
                                 
видатків місцевого бюджету на 2020 рік
                                 
20301507000                          
(код бюджету)                          
                                (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Гусарівська сільська рада Балаклійського району Харківської області 2 866 009,00 2 756 009,00 1 247 409,00 278 153,00 110 000,00 1 546 320,00 1 540 000,00 6 320,00 0,00 0,00 1 540 000,00 4 412 329,00
0110000      Гусарівська сільська рада 2 866 009,00 2 756 009,00 1 247 409,00 278 153,00 110 000,00 1 546 320,00 1 540 000,00 6 320,00 0,00 0,00 1 540 000,00 4 412 329,00
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 1 080 575,00 1 080 575,00 798 315,00 33 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080 575,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1 080 575,00 1 080 575,00 798 315,00 33 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080 575,00
  3000   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 149 729,00 149 729,00 90 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 729,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 110 729,00 110 729,00 90 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 729,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 39 000,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00
  4000   КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 682 086,00 682 086,00 343 878,00 91 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682 086,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 649 486,00 649 486,00 343 878,00 91 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 486,00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 32 600,00 32 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 600,00
  6000   ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 220 165,00 220 165,00 14 455,00 153 550,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 420 165,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 220 165,00 220 165,00 14 455,00 153 550,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 420 165,00
  7300   БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 110 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 450 000,00
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 340 000,00
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 110 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00
  7400   ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО 99 996,00 99 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 996,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 99 996,00 99 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 996,00
  7600   ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00
                                 
                                 
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00
  8300   ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 320,00 0,00 6 320,00 0,00 0,00 0,00 6 320,00
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 320,00 0,00 6 320,00 0,00 0,00 0,00 6 320,00
  9700   СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ІНШИМ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМ ТА ЗАХОДІВ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 522 258,00 522 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 258,00
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 522 258,00 522 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 258,00
X X X УСЬОГО 2 866 009,00 2 756 009,00 1 247 409,00 278 153,00 110 000,00 1 546 320,00 1 540 000,00 6 320,00 0,00 0,00 1 540 000,00 4 412 329,00
                                 
    Секретар сільської ради   Борисова Л.І.    
                                      Додаток № 4
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2020 рік" рішення ХХХІ сесії VII скликання від 24.12.2019 року №301/VI  
  20301507000            
  (код бюджету)            
    Міжбюджетні трансферти  на 2020 рік  
                                                                                                                                                                                                                                         грн.
Код  Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів
дотація на: субвенції усього
  загального фонду на: спеціального фонду на:  
найменування трансферту*  
  на утримання клубних закладів відповідно до п.20 розділу VІ "Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України"        
       
1 2 3 4 5 6 7 8
20301200000 Районний бюджет Балаклійського району   510566       510566
Х Усього 0 510566 0 0 0 510566
Договір про надання міжбюджетного трансферту  сільському бюджету з Балаклійського районного бюджету на 2020 рік від 17 грудня 2019 року
Договір про надання міжбюджетного трансферту Балаклійському районному бюджету з сільського бюджету на 2020 рік від 17 грудня 2019 року
               
  Секретар сільської ради       Л.І.Борисова  
            Додаток № 5
            до рішення сільської ради
            "Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2020 рік" рішення ХХХІ сесії VII скликання від 24.12.2019 року №301/VI  
  20301507000              
    (код бюджету)              
      Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2020 році        
                (тис. грн.)/грн.  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення Загальна вартість об'єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)     1 540 000,0 1 540 000,0    
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальне будівництво  переходу через річку Чепілька в с.Гусарівка Балаклійського району Харківської області" 2020 25 000,0 25 000,0 100,0  
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів "Капітальне будівництво  переходу через річку Чепілька в с.Гусарівка Балаклійського району Харківської області" 2020 1 175 000,0 1 175 000,0 100,0  
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації Генеральний план+зоннінг+стратегічна екологічна оцінка обовязкова для населених пунктів 2020 340 000,0 340 000,0 100,0  
                   
                   
      Всього      1 540 000,0 1 540 000,0    
      Секретар сільської ради    Борисова Л.І.        
            Додаток № 6
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області  на 2020 рік"  рішення ХХХІ сесії VІІ скликання від 24.12.2019 року № 301/VІІ  
  20301507000              
  (код бюджету)              
                                                       Розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році            
              (тис. грн.)/грн.    
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)            
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2020 рік Рішення №306 від 24.12.2019 110 729,0 110 729,0 0  
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Використання коштів на поховання у 2020 році Рішення №308 від 24.12.2019 9 000,0 9 000,0 0  
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані і проживають на території Гусарівської сільської ради Рішення №304 від 24.12.2019 6 000,0 6 000,0 0  
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма оздоровлення та відпочинку дітей Гусарівської сільської ради Рішення №310 від 24.12.2019 24 000,0 24 000,0    
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2020 рік Рішення №305 від 24.12.2019 649 486,0 649 486,0    
0114082 4082 0822 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма культурно-мистецьких, масових заходівта відзначення державних і національних святГусарівської сільської ради на 2020 рік Рішення №307 від 24.12.2019 32 600,0 32 600,0 0  
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2020 рік Рішення №305 від 24.12.2019 1 420 165,0 220 165,0 1200000 1200000
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2020 рік Рішення №305 від 24.12.2019 340 000,0   340000 340000
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2020 рік Рішення №305 від 24.12.2019 99 996,0 99 996,0 0  
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2020 рік Рішення №305 від 24.12.2019 110 000,0 110 000,0 0  
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування Гусарівської сільської ради - Асоціаціїганів місцевого самоврядування Харківської області Рішення №302 від 24.12.2019 1 200,0 1 200,0 0  
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Екологічна програмв Гусарівської сільської ради на 2020-2025 роки Рішення № 311 від 24.12.2019 6 320,0   6320  
      Усього      2 809 496,0 1 263 176,0 1546320 1540000
                   
  Секретар сільської ради Борисова Л.І.            
          Додаток № 7
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області  на 2020 рік"  рішення ХХХІ сесії VІІ скликання від 24.12.2019 року № 301/VІІ  
Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках - головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік
  20301507000          
  (код бюджету)          
               
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів електроенергія, квт/час природний газ, м³ тверде паливо, тонн дрова,скл/м
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)        
011150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад     3 678,0    
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 15 032,0   12,8 34,7
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 54 904,0      
      Всього  69 936,0 3 678,0 12,8 34,7
               
  Секретар сільської ради Борисова Л.І.        

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  ХХХІ  СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ   VІІ  скликання

 

                                                                                                                                                   

 

Від  24  грудня  2019  року                                                                        №302/VІІ

с.Гусарівка

 

 

Про затвердження Програми Гусарівської сільської

ради - Асоціації органів місцевого самоврядування                                                                                Харківської області

         

 

                Заслухавши інформацію головного бухгалтера Краснокутської Людмили Олександрівни, «Про затвердження Програми Гусарівської сільської ради - Асоціації органів місцевого самоврядування  Харківської області», відповідно до ст. 9 Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування в Україні», ст. 15 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  сесія Гусарівської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Програму Гусарівської сільської ради-Асоціації органів місцевого самоврядування  Харківської області на 2020 рік (Додаток  № 1)

 

2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів Гусарівської сільської ради, голова комісії Плахотя О.П.

 

 

 

 

Гусарівський

сільський голова                                                                                     Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  ХХХІ  СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ   VІІ  скликання

 

                                                                                                                                                   

 

Від  24  грудня  2019  року                                                  №303/VІІ

с.Гусарівка

 

 

Про розмір та порядок сплати членських внесків  Гусарівської сільської ради   Балаклійського району Харківської області   до Асоціації місцевого самоврядування   Харківської області 

 

               Заслухавши інформацію Краснокутської Людмили Олександрівни, головного бухгалтера Гусарівської сільської ради, щодо розміру та порядку сплати членських внесків Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області до Асоціації органів місцевого самоврядування  Харківської області, відповідно до ст. 9 Закону України “Про асоціації органів місцевого самоврядування в Україні”, ст. 15 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.                                               Затвердити розмір щомісячних членських внесків Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області ради до Асоціації органів місцевого самоврядування в Україні в сумі 100 грн.

 

2.                                               Встановити періодичність сплати членських внесків Гусарівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування щоквартально в сумі 300  грн.

 

3.                                               Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів Гусарівської сільської ради, голова комісії Плахотя О.П.

 

 

 

 

                     Гусарівський

                     сільський голова                                                                       Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  ХХХІ  СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ   VІІ  скликання

 

                                                                                                                                                   

 

 Від  24  грудня  2019  року                                                                 №304/VІІ

 с.Гусарівка

 

 Про затвердження Програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані і проживають на території  Гусарівської сільської ради на 2020 рік

 

 

                Заслухавши інформацію  Дорошенко Юрія Івановича, Гусарівського сільського голови,  щодо затвердження  Програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані і проживають на території Гусарівської сільської ради  на 2020 рік,  керуючись  п. 1, ст. 16; п. 22, ст. 26; ст. 34  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Гусарівської  сільської  ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

            1.    Затверди  Програму підтримки учасників ООС (антитерористичної операції в східних областях України) та членів їх сімей, які зареєстровані і проживають на території  Гусарівської сільської ради на 2020 рік. (Додаток).

             2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (голова комісії).

  

 

                 Гусарівський

                 сільський голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХХІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 24 грудня  2019 року

    с. Гусарівка

 

№ 305/VІІ

 

Про затвердження Програми                                                                                                                  соціально-економічного розвитку                                                                                                     Гусарівської сільської ради на 2020 рік

 

 

       Відповідно ст. ст. 26,46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку села, забезпечення соціального захисту та поліпшення життєвого рівня населення, врахувавши рекомендації постійних комісій ради, сесія Гусарівської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2020 рік (додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради: з питань формування бюджету і фінансів сільської ради (Плахотя О.П.), з питань комунальної власності, побутових питань та соціального захисту населення (Гнилицька С.М.) агропромислового комплексу, земельних відносин, використання природних ресурсів, екології (Токар А.В.).

 

 

Гусарівський сільський голова                                                            Ю. ДОРОШЕНКО

 

Додаток                                                                                                                                                                 до рішення  ХХХІ сесії  VІІ скликання                                                                       від 24 грудня 2019 р. № 305/VІІ

Програма соціально-економічного розвитку                                                  Гусарівської сільської ради на 2020  рік

 

1.  Загальні положення

Програма соціально-економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2020 р. (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні",  Державної стратегії регіонального розвитку.

Програма є комплексною і узагальнюючою для всіх цільових регіональних і районних програм даного напрямку і покликана вирішувати гострі соціальні проблеми та покращити загальну ситуацію в сільській місцевості. Реалізація Програми дасть змогу в 2020 році комплексно розв’язувати проблеми сільських населених пунктів використовуючи механізм взаємодії між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування всіх рівнів. Програма містить правові, організаційні та економічні заходи щодо їх забезпечення та сприяє координації зусиль місцевих органів виконавчої влади, відповідальних за розвиток галузей соціальної сфери, щодо забезпечення розвитку села. Також Програма надає можливість місцевим органам виконавчої влади реалізувати власні програми і проекти соціального розвитку сільських територій з використанням різних джерел фінансування.

 

2. Мета Програми

Основною метою є забезпечення сталого розвитку сільських територій, підвищення рівня життя сільського населення та благоустрою сільської ради, охорона навколишнього природного середовища, збереження природних, трудових і виробничих ресурсів, відновлення соціально-економічної інфраструктури сільських населених пунктів, збереження селянства як носія української ідентичності, культури і духовності, зростання добробуту народу

 

3. Завдання Програми

Основними завданнями є:

- будівництво, енергозбереження, відновлення та ремонти об’єктів соціальної інфраструктури сільських громад;

- забезпечення стабільного функціонування, розвитку і підвищення якості роботи соціальної інфраструктури;

- створення організаційно-правових та соціально-економічних умов для комплексного розвитку сільських територій, наближення та вирівнювання умов життєдіяльності міського та сільського населення;

- підвищення рівня ефективної зайнятості, посилення мотивації сільського населення до розвитку підприємництва у сільській місцевості, як основної умови підвищення рівня життя населення;

- створення екологічно безпечних умов для життєдіяльності населення;

- збереження навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

- створення умов для продуктивної зайнятості та збільшення доходів сільського населення.

 

Секретар сільської ради                                                       Л.БОРИСОВА

ЗАХОДИ

щодо забезпечення виконання Програми соціально-економічного

розвитку Гусарівської  сільської ради на 2020 рік

 

 

п/п

Назва заходу

Виконавці

Джерела фінансування та орієнтовна вартість

Охорона здоров'я

1

Проведення поточного ремонту фасаду ФАПу (будівлі колишньої  школи)

 

Сільська рада

в межах  видатків, що передбачено сільським бюджетом

   Культура

1

Проведення поточного ремонту центральних східців Гусарівського СБК,

Придбання матеріалів та малоцінного інвентарю для відповідного функціонування закладу

Оплата послуг (крім комунальних) для відповідного функціонування закладу

 

Кошти для оплати енергоносіїв для відповідного функціонування закладу

Сільська рада

107 000,00

 

9 407,00

 

 

16 767,00

 

 

91 035,00

 

в межах  видатків, що передбачено сільським бюджетом

Житлово-комунальне господарство

1

Фінансування  КП "Добробут", поточний ремонт водозабірної свердловини

 

 

Сільська рада

110  000,00

 

 

2

Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню і відсіву по вул. Незалежності с.Волобуївка

 

Сільська рада

 

99 996,00

3

Благоустрій територій сіл Гусарівка

та Волобуївка

Кошти на оплату використаної електроенергії на вуличне освітлення

Оплата за послуги(заробітна плата, нарахування) з обслуговування  вуличного освітлення

Придбання матеріалів для поновлення та поточного ремонту вуличного освітлення

Придбання матеріалів (запасних частин, бензину, фарби та ін..) для поточного ремонту пам’ятників та приведення території до естетичного вигляду

Технічне обслуговування точок обліку

Будівництво переходу через річку Чепілька с.Гусарівка

Генеральний план населеного пункту с.Гусарівка (зоннінг, стратегічна екологічна оцінка

Генеральний план населеного пункту с.Волобуївка (зоннінг, стратегічна екологічна оцінка

Сільська рада

 

 

153 550,00

 

17635,00

 

 

22 600,00

 

20 836,00

 

 

 

5 544,00

1 200 000,00

 

230 000,00

 

 

110 000,00

  Фінансове забезпечення програми

 

Гусарівська сільська рада забезпечуватиме здійснення заходів щодо виконання Програми  за рахунок коштів місцевого бюджету, централізованого забезпечення виконання програм, а також за рахунок коштів благодійних внесків підприємств усіх форм власності, що знаходяться на території, сільської ради, та коштів благодійних організацій.

 

 

 

  

Гусарівський сільський голова                                                                Ю. ДОРОШЕНКО

 

 

ЗАХОДИ

щодо забезпечення виконання Програми соціально-економічного

розвитку Гусарівської  сільської ради на 2020 рік

 

 

п/п

Назва заходу

Виконавці

Джерела фінансування та орієнтовна вартість

Охорона здоров'я

1

Проведення капітального ремонту покрівлі ФАПу (будівлі колишньої  школи)

Протипожежна обробка горищних перекриттів  Гусарівської Амбулаторії

Сільська рада

в межах  видатків, що передбачено сільським бюджетом

Освіта

1

Капітальний ремонт по заміні дерев'яних вікон на енергозберігаючі у спортивній залі Гусарівського НВК

Придбання комп’ютерів

Придбання мультимедійного обладнання

Придбання меблів

Сільська рада

в межах  видатків, що передбачено сільським бюджетом

   Культура

1

Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту фасаду Гусарівського СБК

Проведення капітального ремонту фасаду Гусарівського СБК

Поточного ремонт  східців, відмостки і центрального входу

Поточний ремонт підсилювача та музичних колонок Гусарівського СБК

Придбання музичної апаратури  для Волобуївського клубу

Придбання матеріалів та малоцінного інвентарю для відповідного функціонування закладу

Придбання комп’ютерів для сільської бібліотеки, та підключення до Інтернет

Сільська рада

20 000,00

 

 

 

в межах  видатків, що передбачено сільським бюджетом

100 000,00

 

5000,0

 

54 000,00

 

9300,00

 

в межах  видатків, що передбачено сільським бюджетом

Житлово-комунальне господарство

1

Придбання для КП "Добробут" водозабірних насосів,

поточний ремонт водозабірної свердловини

 

 

Сільська рада

30 000,00

 

145 000,00

 

2

Поточний ремонт твердого покриття вул. Генерала Бобкіна  с. Гусарівка

Поточний ремонт твердого покриття вул. Незалежності с.Волобуївка

 

 

Сільська рада

94 300,00

 

105 200,00

3

Благоустрій територій сіл Гусарівка

та Волобуївка

Кошти на оплату використаної електроенергії на вуличне освітлення

Придбання матеріалів для поновлення та поточного ремонту вуличного освітлення

Придбання матеріалів (запасних частин, бензину, фарби та ін..) для поточного ремонту пам’ятників, переходів через річку та приведення території до естетичного вигляду

Технічне обслуговування точок обліку

 

Сільська рада

 

 

133 276,00

 

 

60 890,00

 

18 910,00

 

 

 

5 000,00

  Фінансове забезпечення програми

 

Гусарівська сільська рада забезпечуватиме здійснення заходів щодо виконання Програми  за рахунок коштів місцевого бюджету, централізованого забезпечення виконання програм, а також за рахунок коштів благодійних внесків підприємств усіх форм власності, що знаходяться на території, сільської ради, та коштів благодійних організацій.

 

 

 

         

 

 

  

Сільський голова                                                                    Ю. ДОРОШЕНКО

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  ХХХІ СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ   VІІ  скликання

 

                                                                                                                                                   

 

Від  24  грудня  2019  року                                                                   №306/VІІ

с.Гусарівка

 

 

Про  затвердження  Програми  організації   громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2020 рік                                                                                   

 

 

            З метою вирішення питань тимчасової зайнятості населення Гусарівської сільської ради, зменшення масштабів безробіття, забезпечення соціальних гарантій громадян, які тимчасово втратили роботу, відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», керуючись  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія    Гусарівської    сільської   ради

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.  Затвердити  Програму організації  громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2020 рік (Додаток  №1)

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань планування бюджету та фінансів (голова Плахотя О. П.)

 

 

 

       Гусарівський

       сільський голова                                                                       Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХХІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

      від 24 грудня  2019 року

                   с. Гусарівка

 

№ 307/VІІ

 

Про  затвердження  Програми 

культурно-мистецьких, масових заходів

та відзначення державних  і національних свят

 Гусарівської сільської радина  2020  рік.

 

                                Заслухавши   інформацію Краснокутської Людмили Олександрівни, головного бухгалтера сільської ради "Про затвердження Програми  культурно-мистецьких, масових заходів та відзначення державних і національних свят Гусарівської сільської ради на  2019  рік.",  керуючись ст.26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”,   діючи в інтересах громади,

 

сесія    Гусарівської    сільської   ради

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.                  Затвердити  Програму  культурно-мистецьких, масових заходів та відзначення державних і національних свят Гусарівської сільської ради на  2020  рік. (Додаток  №1)

 

2.                  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань планування бюджету та фінансів (голова Плахотя О. П.)

 

 

 

 

Гусарівський сільський голова                                          Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

Додаток № 1

                                                                           до рішення

 ХХХІ сесії VІІ скликання

                                                                                                                від 24.12.2019  року №  307

 

П Р О Г Р А М А

культурно-мистецьких, масових заходів

 та відзначення державних і національних свят

Гусарівської сільської ради на 2020 рік

 

        Ця Програма розроблена з метою створення позитивного іміджу села, вшанування видатних людей, виховання у молодого покоління патріотизму, поваги до історії рідного краю, народних традицій, належної організації та проведення свят, масових і спортивних заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, підтримки творчої та обдарованої молоді на території сільської ради

      Програма передбачає реалізацію на належному рівні заходів з відзначення (привітання) з нагоди державних, національних свят та інших подій, що мають місцеве значення

 

МЕТА  ПРОГРАМИ

 

      Метою Програми є створення позитивного іміджу села шляхом організації масових заходів на території міської ради, присвячених державним, релігійним та професійним святам, визначним історичним датам, що пов’язані з історією держави, рідного краю, їх видатними людьми:                                                                                                         

●  сприяння всебічного розвитку традицій, звичаїв та  обрядів;                                                                          ●  відродження народних звичаїв та національних традицій, їх збереження, підвищення           рівня духовності та  громадської активності жителів;                                                                                ●  здійснення заходів по відродженню та збереженню духовної  і історичної спадщини рідного краю;                                                                                                                                                        ●  виховання у підростаючого покоління почуття патріотизму та відповідальності за майбутнє незалежної Української держави;                                                                                                    ●  покращення системи проведення свят.

 

ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ

 

Ця Програма окреслює низку першочергових завдань:

●  створення нового іміджу села;

●  проведення заходів до державних, релігійних та професійних свят, історичних дат;

●  організація свят, виставок, фестивалів, конкурсів, фотовиставок, у тому числі для учнівської молоді;

●  святкування Дня села;

●  відзначення славних родин, привітання новонароджених;

●  виготовлення і установка меморіальних дощок, пам’ятних знаків;

●  проведення спортивних змагань, турнірів;

●  організація народних гулянь.

 

ОСНОВНІ  ЗАХОДИ  ПРОГРАМИ         

 

Організація і проведення масових і спортивних заходів, свят, народних гулянь, феєрверків, фестивалів, конкурсів, фотовиставок, у тому числі для учнівської молоді; художнє оформлення               

Придбання квітів та оформлення корзин для покладання з нагоди державних свят,  вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни та локальних війн; виготовлення і установка меморіальних дощок, пам’ятних знаків, ювілейних та пам’ятних медалей

 

 

●  Придбання подарунків, квітів:

- до ювілеїв та визначних дат видатних людей, вшанування Почесних громадян, жителів села, які зробили значний внесок у його соціально-економічний та культурний розвиток;

- з нагоди професійних свят;

- славним родинам та новонародженим.                                

●  Масові заходи (придбання кубків, призів, дипломів, грамот, виплата)                    

●  Придбання та оформлення вітальних листівок до свят, запрошень.

 

ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

 

      Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених у сільському бюджеті, та з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

КОШТОРИС

витрат для реалізації Програми культурно-мистецьких заходів та відзначення державних і національних свят

№ з/п

Назва заходів

Сума витрат (тис. грн.)

1.

 День незалежності України

24,3

2.

 День Захисника України

 8,3

 

ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ

 

    Виконання Програми сприятиме зростанню інтересу до минулого і сьогодення рідного краю, гордості за рідне село і його жителів, вихованню почуття патріотизму у підростаючого покоління, підвищенню якості проведення масових заходів, збільшенню кількості їх учасників.

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                   Л.БОРИСОВА

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  ХХХІ  СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ   VІІ  скликання

 

                                                                                                                                                   

 

Від  24  грудня  2019  року                                                                          №308/VІІ

с.Гусарівка

 

Про  затвердження   Програми  про

використання коштів на поховання

у 2020 році

         

                Заслухавши інформацію Краснокутської Людмили Олександрівни, головного бухгалтера Гусарівської сільської ради "Про затвердження Програми про використання коштів на поховання у 2020 році",  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №99 від 31.01.2007 "Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій  осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого" та Порядку виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого затвердженого Постановою КМУ від 31.01.2007 р.  № 99 та керуючись  п.7. ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.             При надходженні заяв на виплату допомоги на поховання, та необхідних документів до них проводити виплату допомоги.

 

2.            Затвердити  грошову компенсацію на поховання  громадян (6 осіб)  у сумі  9000 грн. 00 коп., а саме по 1500.00 грн.

 

3.             Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з планування  бюджету та фінансів (голова комісії Плахотя О.П.).

 

 

 

       Гусарівський

       сільський голова                                                                       Ю.ДОРОШЕНКО

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  ХХХІ  СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ   VІІ  скликання

 

                                                                                                                                                   

 

Від  24  грудня  2019  року                                                                   №309/VІІ

с.Гусарівка

 

 

Про затвердження Положення про преміювання працівників виконавчого апарату   Гусарівської  сільської  ради  Балаклійського  району Харківської області

 

 

 

                Заслухавши інформацію головного бухгалтера Краснокутської Людмили Олександрівни, щодо затвердження Положення про преміювання працівників виконавчого апарату Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, та керуючись п. 6 ст. 16, п.1 .п/п. 25 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сесія Гусарівської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.      Затвердити Положення про преміювання працівників виконавчого апарату Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області.

 (Додаток  №1)

 

2.      Встановити виплату премії сільському голові щомісячно, пропорційно до нарахувань, які проводяться працівникам виконавчого апарату  сільської ради за рахунок загального фонду заробітної плати установи на 2020 рік.

 

3.      Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів (голова комісії Плахотя О.П.)

 

 

 

 

       Гусарівський

       сільський голова                                                                       Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  ХХХІ  СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ   VІІ  скликання

 

                                                                                                                                                   

 

Від  24  грудня  2019  року                                                                        №312/VІІ

с.Гусарівка

 

Про внесення змін до рішення ХХV сесії  Гусарівської сільської ради VІІ скликання «Про організацію громадських робіт по Гусарівській сільській раді у 2019 році» від  20.12.2018 року №244

            

               Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від   27.05.97 року №280-97/ВР, ст. 31 Закону України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 року  №5067-VI, Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 року №175,  з метою  додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки, зареєстрованих безробітних; осіб, які перебувають на обліку в територіальному органі Державної служби зайнятості у районах, містах, районах у містах  як такі, що шукають роботу; працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції - сесія Гусарівської  сільської  ради

 

В И Р І Ш И Л А  :

 

1.                  Викласти п. 2 рішення в такій редакції:

 

Виділити кошти з місцевого бюджету в сумі 90172,68  грн.  для фінансування організації громадських  робіт.

 

 2.      Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

Гусарівський

сільський     голова                                                                                  Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  ХХХІ  СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ   VІІ  скликання

 

                                                                                                                                                   

 

      Від  24  грудня  2019  року                                                               №313/VІІ

      с.Гусарівка

 

Про організацію громадських  робіт по

Гусарівській сільській раді у 2020 році

 

                  Відповідно до ст.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 27.05.97 р. №280 97/ВР, ст. 31 Закону України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 №5067-VI, Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 року №175,  з метою  додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки, зареєстрованих безробітних; осіб, які перебувають на обліку в Балаклійському районному центрі зайнятості  як такі, що шукають роботу; працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції;  сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Організувати у 2020 році за участю Балаклійського районного центру зайнятості на підприємствах, в установах та організаціях комунальної форми власності громадські роботи, які повинні  мати суспільно корисну спрямованість, відповідати  потребам  територіальної  громади   та  сприяти її соціальному розвитку.

2.      Виділити кошти з місцевого бюджету в сумі 110 729,00 грн.для фінансування організації громадських  робіт,  на їх організацію за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

3.      Затвердити перелік видів громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. (Додаток №1)

4.      Визначити, що громадські  роботи повинні  проводитись виключно на спеціально створених для цього тимчасових робочих місцях.

5.      Рекомендувати Балаклійському районному центру зайнятості укласти договори на проведення громадських робіт з підприємствами, установами і організаціями, які потребують залучення додаткової робочої сили на виконання таких робіт, та здійснити направлення незайнятих громадян та різних категорій зайнятого населення, за їх згодою.

6.      Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

       Гусарівський

       сільський голова                                                                       Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення ХХХІ сесії VІІ скликання

Гусарівської     сільської   ради

№313/VІІ  від 24.12.2019 року

ПЕРЕЛІК

видів громадських робіт, які проводитимуться 

на території Гусарівської сільської ради у 2020  р.

- упорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих

     захисників Вітчизни і утримання у належному стані цвинтарів, особливо у сільській місцевості;

- благоустрій та озеленення територій населених пунктів, придорожніх смуг;

- роботи при проведенні ремонту або реконструкції об’єктів соціальної сфери (шкіл, закладів

  культури і охорони здоров’я) впорядкування прилеглих до них територій, наведення

  санітарного порядку на прилеглих територій;

- впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних

  ситуацій, визнаних рішеннями органів виконавчої влади;

- підсобні роботи з відновлення пам’яток архітектури, історії та культури;

- підсобні роботи в сільській місцевості, що проводяться за рішеннями органів місцевого

  самоврядування;

- підсобні роботи з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках та в архівах з документацією;

- роботи в архівах з документацією;

- роботи по інформуванню населення стосовно отримання житлових субсидій та технічній

  підготовці документації з кур’єрською доставкою документів та запитів.;

- роботи з інформування населення щодо недопущення порушень громадського порядку;

- проведення благоустрою смуг відведення автомобільних доріг загального користування, вулиць

  і доріг населених пунктів за межами проїзної частини та впорядкування споруд дорожнього

  водовідводу;

- видалення насаджень та чагарникової порослі у смузі відведення автомобільних доріг

  загального користування, у смугах та поза смугами відведення вулиць і доріг населених пунктів

- ліквідації стихійних сміттєзвалищ уздовж автомобільних доріг загального користування, вулиць

  і доріг населених пунктів та інше;

- надання послуг із супровіду, догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу осіб з

  інвалідністю або тимчасово непрацездатних;

- надання допомоги сім»ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО;

- екологічний захист навколишнього середовища;

- супровід інвалідів по зору;

- інші доступні види трудової діяльності.

          

Додаток №2

до рішення ХХХІ сесії VІІ  скликання

Гусарівської    сільської    ради

п/п

 

Орган  місцевого  самоврядування, підприємство, установа, організація

Кількість

робочих місць

1

Гусарівська сільська рада Балаклійського району Харківської області

5

№313/VІІ  від  24.12.2019 року

ПЕРЕЛІК

підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, на яких планується організація громадських робіт на території  Гусарівської сільської  ради у 2020 році

 

 

 

       Гусарівський

       сільський голова                                                                       Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  ХХХІ  СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ   VІІ  скликання

 

                                                                                                                                                   

 

         Від  24  грудня  2019  року                                                                          №314/VІІ

         с.Гусарівка

 

 

Про визначення видів громадських робіт та переліку об’єктів, на яких порушники та засуджені  повинні виконувати такі роботи

 

         

                   Розглянувши листа В.М.Симоненко,  начальника Балаклійського районного відділу  філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області, підполковника  внутрішньої служби, від 14.11.2019 року №24л/4499-19/См щодо визначення видів громадських робіт та переліку об’єктів, на яких порушники та  засуджені  повинні виконувати такі роботи, керуючись ст. 26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Погодити з Балаклійським районним відділом філією Державної установи «Центр пробації» в Харківській області види громадських робіт та перелік об’єктів, на яких порушники та  засуджені  повинні виконувати такі роботи (Додаток)

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  Ю.І.Дорошенко, сільського голову.

 

 

Гусарівський

сільський голова                                                                                   Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

Додаток

до рішення  ХХХІ сесії  Гусарівської  сільської   ради

VІІ   скликання   № 314/VІІ     від  24.12.2019  року

 

 

Перелік об’єктів

на яких порушники та  засуджені  повинні виконувати такі роботи

 Об’єкт:

-          територія Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області

 

Види  громадських робіт:

-          благоустрій та озеленення;

-          впорядкування території;

-          скошування карантинних бур’янів та вирубка порослі;

-          очищення доріг та тротуарів (сезонне);

-          упорядкування дитячих та спортивних майданчиків;

-          прибирання території від побутових відходів;

-          ремонт пам’ятників, комунікацій, інфраструктури населених пунктів;

-          надання допомоги по господарству пенсіонерам і інвалідам.

 

 

Секретар сільської ради                                                           Л.І.Борисова

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  ХХХ  СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ   VІІ  скликання

 

                                                                                                                                                   

 

Від  24  грудня  2019  року                                                                  №315/VІІ

с.Гусарівка

 

Про визначення видів суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних  робіт та перелік об’єктів  на яких порушники повинні виконувати ці роботи                                        

 

         

                   Розглянувши листа В.М.Симоненко,  начальника Балаклійського районного відділу  філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області підполковника  внутрішньої служби, від 14.11.2019 року №24/4499-19/См щодо визначення видів суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних  робіт та перелік об’єктів  на яких порушники повинні виконувати ці роботи, керуючись ст. 26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.   Погодити з Балаклійським районним відділом філією Державної установи «Центр пробації» в Харківській області види суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних  робіт та перелік об’єктів на яких порушники повинні виконувати ці роботи (Додаток)                            

2.       Контроль за виконанням даного рішення покласти на  Ю.І.Дорошенко, сільського голову.

 

 

 

Гусарівський

сільський голова                                                                                   Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення  ХХХІ сесії  Гусарівської  сільської   ради

VІІ скликання  № 315/VІІ   від  24.12.2019 року

 

 

 

Перелік об’єктів

на яких порушники   повинні виконувати ці роботи                                       

 

 Об’єкт:

-          територія Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області

 

Види  суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних  робіт:

-          благоустрій та озеленення;

-          впорядкування території;

-          скошування карантинних бур’янів та вирубка порослі;

-          очищення доріг та тротуарів (сезонне);

-          упорядкування дитячих та спортивних майданчиків;

-          прибирання території від побутових відходів;

-          ремонт пам’ятників, комунікацій, інфраструктури населених пунктів;

-          надання допомоги по господарству пенсіонерам і інвалідам.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                           Л.БОРИСОВА

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  ХХХІ  СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ   VІІ  скликання

 

                                                                                                                                                   

 

Від  24  грудня  2019  року                                                                                 №316/VІІ

с.Гусарівка

 

                        

Про затвердження номенклатури

справ Гусарівської сільської ради

на 2020 рік

 

                      

                     Заслухавши інформацію Дорошенко Юрія Івановича,  Гусарівського сільського голови "Про затвердження номенклатури справ Гусарівської сільської ради",  керуючись  ст. 40  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія  Гусарівської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити номенклатуру  справ  Гусарівської сільської ради на 2020 рік   (Додаток).

 

2. Відповідальною за архів призначити Борисову Лілію Іванівну, секретаря  Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області.

 

 

 

 

 Гусарівський

 сільський голова                                                                                     Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  ХХХІ  СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ   VІІ  скликання

 

                                                                                                                                                   

 

 Від  24  грудня  2019  року                                                                                 №317/VІІ

      

с.Гусарівка

 

Про затвердження   планів роботи сесій  та 

виконкомів   Гусарівської   сільської   ради

Балаклійського району Харківської області

на 2020  рік           

 

                         

                   Заслухавши інформацію Дорошенко Юрія Івановича, Гусарівського сільського голови щодо затвердження планів роботи сесій та виконкомів Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області  на 2020 рік,  керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія Гусарівської сільської ради

 

                  В И Р І Ш И Л А  :

 

1. Затвердити план роботи сесії Гусарівської сільської ради на 2020 рік. (Додаток).

2. Затвердити план роботи виконкомів Гусарівської сільської ради на 2020 рік. (Додаток).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних комісій сільської ради:

·         з питань планування бюджету та фінансів -  Плахотя О. П.;

·         з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, використання  природних ресурсів, екології -  Токар А.В.;

·         з питань комунальної власності, побутових питань та соціального захисту населення -   Гнилицька  С.М.

 

 

      

 

        Гусарівський

       сільський голова                                                                       Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХХІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від  24 грудня  2019 року

с. Гусарівка

 

№ 318/VІІ

 

Про внесення змін до рішення «Про встановлення

ставок та пільгіз сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки на території

Гусарівської сільської ради на 2020 рік» ХХІХ сесії

VІІ скликання від 27 червня 2019 року №279

 

 

     Розглянувши рекомендації постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільсьокї ради, керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Гусарівської сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести до рішення ХХІХ сесії VІІ скликання від 27 червня 2019 року №279 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Гусарівської сільської ради на 2020 рік» шляхом викладення коду 122   Додатку 1 до рішення в новій редакції. (Додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільсьокї ради (Плахотя О.П.)

3. Оприлюднити рішення на сайті Гусарівської сільської ради

4. Внесені зміни до рішення діютьз 01.01.2020 р.

 

 

Гусарівський сільський  голова                                                             Ю. ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХХІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 24 грудня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№ 319 /VІІ

 

Про надання згоди на відновлення  меж

земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по

вул. в с. Гусарівка Балаклійського

району Харківської області гр.

 

            Розглянувши заяву гр. мешканки вул. с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. Балаклійського району Харківської області ,  керуючись     ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати гр. згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул., с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області  площею 0,2500 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобов’язати гр. надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХХІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 24 грудня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№  320/VІІ

 

Про надання згоди на відновлення  меж

земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по

вул. в с. Гусарівка Балаклійського

району Харківської області гр.

 

            Розглянувши заяву гр. Попова Миколи Гавриловича мешканця вул. с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. Зарічна, буд. 14, с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області ,  керуючись     ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати гр. згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області  площею 0,2500 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобов’язати гр. надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

ХХХІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від  24 грудня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№  321/VІІ

 

Про відмову від земельної ділянки

гр. 

мешканки вул.

с. Волобуївка Балаклійського району

Харківської області

 

 

              Розглянувши заяву гр., мешканки вул. с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області про добровільну відмову від земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в селі Гусарівка  Балаклійського району Харківської області, враховуючи ст. ст. 140, 141, 142  Земельного Кодексу України від 25.10.2001 року, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Припинити право користування земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства площею 0,26 га. в с. Гусарівка  гр..

 

2. Перевести земельну ділянку площею 0,26 га  до земель запасу сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту для подальшого розподілу.

 

3. Внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

ХХХІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від  24 грудня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№  322/VІІ

 

Про відмову від земельної ділянки

гр.  ,

мешканця вул.

с. Гусарівка Балаклійського району

Харківської області

 

 

              Розглянувши заяву гр. мешканця вул. с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області про добровільну відмову від земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в селі Гусарівка  Балаклійського району Харківської області, враховуючи ст. ст. 140, 141, 142  Земельного Кодексу України від 25.10.2001 року, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Припинити право користування земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства площею 0,40 га. в с. Гусарівка  гр..

 

2. Перевести земельну ділянку площею 0,40 га  до земель запасу сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту для подальшого розподілу.

 

3. Внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                

  ХХХІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 24 грудня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№  323/VІІ

 

Про надання  дозволу на  розробку  проекту із

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки

для ведення особистого селянського господарства

гр. в с. Гусарівка

Балаклійського району Харківської області

 

             Розглянувши    заяву    гр.,  мешканки  вул. с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області про  надання  дозволу на розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  згідно  ст.. 12, 116, 118,  121,   Земельного  Кодексу  України  від  25.10.2001 року,  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  а  також  Протоколу засідання  постійної  комісії  з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології  від 24.12.2019 року,   сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати   гр., мешканці  вул. с. Гусарівка  Балаклійського району Харківської області,  дозвіл   на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   площею  0,40 г а  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення  комунальної форми власності в межах  населеного  пункту  с. Гусарівка.

 

2. Проект  землеустрою  на  земельну  ділянку  подати  для  затвердження  до  Гусарівської  сільської  ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХХІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 24 грудня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№   324/VІІ

 

Про затвердження технічної документації із

землеустрою  щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для  будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

 по вул.

 в с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області

гр.

 

 

   Розглянувши заяву гр. мешканця вул. с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських    будівель    і споруд (присадибна ділянка) по вул. в с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області, виконану ТОВ «Підприємство «Астра» , керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та по вул. в с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області гр., виконану ТОВ «Підприємство «Астра» затвердити.

 

2. Надати гр. безоплатно у  приватну  власність  земельну ділянку  площею  0,2500  га  кадастровий номер 6320282402:00:000:0079 для  будівництва та обслуговування  житлового  будинку  господарських будівель і споруд .

 

3. Зобов’язати гр. оформити речові права на земельну ділянку в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

4.Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

  

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХХІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 24 грудня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№   325/VІІ

 

Про затвердження технічної документації із

землеустрою  щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для  будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд

 по вул. 

 в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області

гр.

 

 

   Розглянувши заяву гр. мешканки вул. Гусарівка Балаклійського району Харківської області про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських    будівель    і спору по вул. в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області, виконану Приватним підприємством «Землевпорядник» , керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та по вул. в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області гр., виконану Приватним підприємством «Землевпорядник» затвердити.

 

2. Надати гр. безоплатно у  приватну  власність  земельну ділянку  площею  0,2500  га  кадастровий номер 6320282401:00:002:0148 для  будівництва та обслуговування  житлового  будинку  господарських будівель і споруд .

 

3. Зобов’язати гр. оформити речові права на земельну ділянку в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

4.Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

  

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                

  ХХХІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 24 грудня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№  326/VІІ

 

Про надання  дозволу на  розробку  проекту із

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки

для ведення особистого селянського господарства

гр. в с. Волобуївка

Балаклійського району Харківської області

 

             Розглянувши    заяву    гр.,  мешканки  вул. с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області про  надання  дозволу на розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  згідно  ст.. 12, 116, 118,  121,   Земельного  Кодексу  України  від  25.10.2001 року,  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  а  також  Протоколу засідання  постійної  комісії  з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології  від 24.12.2019 року,   сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати   гр. мешканці  вул. с. Волобуївка  Балаклійського району Харківської області,  дозвіл   на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   площею  2,0000 г а  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення  комунальної форми власності в межах  населеного  пункту  с. Гусарівка.

 

2. Проект  землеустрою  на  земельну  ділянку  подати  для  затвердження  до  Гусарівської  сільської  ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                 

  ХХХІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 24 грудня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№  327/VІІ

 

Про надання  дозволу на  розробку  проекту із

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки

для ведення особистого селянського господарства

гр. в с. Волобуївка

Балаклійського району Харківської області

 

             Розглянувши    заяву    гр. мешканки  вул. м. Балаклія  Харківської області про  надання  дозволу на розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  згідно  ст.. 12, 116, 118,  121,   Земельного  Кодексу  України  від  25.10.2001 року,  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  а  також  Протоколу засідання  постійної  комісії  з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології  від 24.12.2019 року,   сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати   гр., мешканці  вул. м. Балаклія Харківської області,  дозвіл   на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   площею  2,0000 г а  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення  комунальної форми власності в межах  населеного  пункту  с. Гусарівка.

 

2. Проект  землеустрою  на  земельну  ділянку  подати  для  затвердження  до  Гусарівської  сільської  ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                

  ХХХІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 24 грудня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№  328/VІІ

 

Про надання  дозволу на  розробку  проекту із

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки

для ведення особистого селянського господарства

гр. в с. Волобуївка

Балаклійського району Харківської області

 

             Розглянувши    заяву    гр. мешканця  вул. с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області про  надання  дозволу на розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  згідно  ст.. 12, 116, 118,  121,   Земельного  Кодексу  України  від  25.10.2001 року,  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  а  також  Протоколу засідання  постійної  комісії  з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології  від 24.12.2019 року,   сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати   гр., мешканцю  вул. с. Волобуївка  Балаклійського району Харківської області,  дозвіл   на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   площею  2,0000 г а  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення  комунальної форми власності в межах  населеного  пункту  с. Гусарівка.

 

2. Проект  землеустрою  на  земельну  ділянку  подати  для  затвердження  до  Гусарівської  сільської  ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                 

  ХХХІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 24 грудня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№  329/VІІ

 

Про надання  дозволу на  розробку  проекту із

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки

для ведення особистого селянського господарства

гр.  в с. Гусарівка

Балаклійського району Харківської області

 

             Розглянувши    заяву    гр.,  мешканця  вул. с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області про  надання  дозволу на розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  згідно  ст.. 12, 116, 118,  121,   Земельного  Кодексу  України  від  25.10.2001 року,  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  а  також  Протоколу засідання  постійної  комісії  з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології  від 24.12.2019 року,   сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати   гр., мешканцю  вул. с. Гусарівка  Балаклійського району Харківської області,  дозвіл   на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   площею  1,38 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення  комунальної форми власності в межах  населеного  пункту  с. Гусарівка.

 

2. Проект  землеустрою  на  земельну  ділянку  подати  для  затвердження  до  Гусарівської  сільської  ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                

  ХХХІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 24 грудня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№  330/VІІ

 

Про надання  дозволу на  розробку  проекту із

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки

для ведення особистого селянського господарства

гр. в с. Гусарівка

Балаклійського району Харківської області

 

             Розглянувши    заяву    гр.,  мешканця  вул. с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області про  надання  дозволу на розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  згідно  ст.. 12, 116, 118,  121,   Земельного  Кодексу  України  від  25.10.2001 року,  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  а  також  Протоколу засідання  постійної  комісії  з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології  від 24.12.2019 року,   сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати   гр., мешканцю  вул. с. Гусарівка  Балаклійського району Харківської області,  дозвіл   на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   площею  0,2855 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення  комунальної форми власності в межах  населеного  пункту  с. Гусарівка.

 

2. Проект  землеустрою  на  земельну  ділянку  подати  для  затвердження  до  Гусарівської  сільської  ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                 

  ХХХІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 24 грудня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№  331/VІІ

 

Про надання  дозволу на  розробку  проекту із

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки

для ведення особистого селянського господарства

гр. в с. Гусарівка

Балаклійського району Харківської області

 

             Розглянувши    заяву    гр.,  мешканця  вул. с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області про  надання  дозволу на розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  згідно  ст.. 12, 116, 118,  121,   Земельного  Кодексу  України  від  25.10.2001 року,  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  а  також  Протоколу засідання  постійної  комісії  з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології  від 24.12.2019 року,   сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати   гр., мешканцю  вул. с. Гусарівка  Балаклійського району Харківської області,  дозвіл   на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   площею  0,15 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення  комунальної форми власності в межах  населеного  пункту  с. Гусарівка.

 

2. Проект  землеустрою  на  земельну  ділянку  подати  для  затвердження  до  Гусарівської  сільської  ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                 

  ХХХІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 24 грудня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№  332/VІІ

 

Про надання  дозволу на  розробку  проекту із

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки

для ведення особистого селянського господарства

гр. в с. Гусарівка

Балаклійського району Харківської області

 

             Розглянувши    заяву    гр. мешканки  вул. с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області про  надання  дозволу на розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  згідно  ст.. 12, 116, 118,  121,   Земельного  Кодексу  України  від  25.10.2001 року,  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  а  також  Протоколу засідання  постійної  комісії  з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології  від 24.12.2019 року,   сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати   гр. мешканці  вул. с. Гусарівка  Балаклійського району Харківської області,  дозвіл   на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   площею  1,40 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення  комунальної форми власності в межах  населеного  пункту  с. Гусарівка.

 

2. Проект  землеустрою  на  земельну  ділянку  подати  для  затвердження  до  Гусарівської  сільської  ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                

  ХХХІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 24 грудня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№  333/VІІ

 

Про надання  дозволу на  розробку  проекту із

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки

для ведення особистого селянського господарства

гр. в с. Гусарівка

Балаклійського району Харківської області

 

             Розглянувши    заяву    гр.,  мешканця  вул. с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області про  надання  дозволу на розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  згідно  ст.. 12, 116, 118,  121,   Земельного  Кодексу  України  від  25.10.2001 року,  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  а  також  Протоколу засідання  постійної  комісії  з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології  від 24.12.2019 року,   сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати   гр., мешканцю  вул. с. Гусарівка  Балаклійського району Харківської області,  дозвіл   на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   площею  0,30 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення  комунальної форми власності в межах  населеного  пункту  с. Гусарівка.

 

2. Проект  землеустрою  на  земельну  ділянку  подати  для  затвердження  до  Гусарівської  сільської  ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

  Гусарівський сільський голова                                     Ю.ДОРОШЕНКО 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХХІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від  24 грудня  2019 року

с. Гусарівка

 

№ 334/VІІ

 

Про надання дозволу на розробку

детального плану території

 

 

     На підставі ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статтею 12 Земельного Кодексу України, статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши акт обстеження технічного стану пішохідного переходу через річку Чепілька з вул. Генерала Бобкіна на вул. О.Петрусенко в  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області,  сесія Гусарівської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розробку детального плану території земельної ділянки для будівництва пішохідного переходу через річку Чепілька з вул. Генерала Бобкіна на вул. О.Петрусенко в        с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області

2. Замовником детального плану території визначити виконавчий комітет Гусарівської сільської ради.

3. Виконавчому комітету Гусарівської сільської ради забезпечити:

- оприлюднення прийнятого рішення щодо розроблення детального плану території;

- проведення громадських слухань для розгляду та узагальнення пропозицій громадськості до вищезазначеного проекту;

- подання завершеного проекту детального плану на чергове засідання сесії Гусарівської сільської ради на затвердження.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку.

 

 

Гусарівський сільський  голова                                                                 Ю. ДОРОШЕНКО