ОмскАвтоСклад

Гусарівська сільська рада Балаклійського району

Рішення ХХХ сесії VІІ скл. від 11.10.2019

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХХ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                       

від 11 жовтня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№ 283/VІІ

 

 

 

 

Гусарівський

сільський голова                              

       

 

 

Ю.ДОРОШЕНКО

 

    Додаток №1
    до рішення сільської ради 
    "Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2019 рік" в редакції рішення ХХХ сесії VII скликання від 11.10.2019року №283/VI
           
ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2019 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
усього у тому числі
бюджет
розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   4 063 665,00 4 060 845,00 2 820,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   80 370,00 80 370,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 13 400,00 13 400,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 13 400,00 13 400,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  55 600,00 55 600,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 55 600,00 55 600,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 11 370,00 11 370,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 3 980 475,00 3 980 475,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 2 022 640,00 2 022 640,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 5 032,00 5 032,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 98 032,00 98 032,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 14 706,00 14 706,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1 777 620,00 1 777 620,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 118 250,00 118 250,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   1 957 835,00 1 957 835,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  191 835,00 191 835,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 1 766 000,00 1 766 000,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  2 820,00 0,00 2 820,00 0,00
19010000 Екологічний податок  2 820,00 0,00 2 820,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 2 820,00 0,00 2 820,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   23 540,00 23 540,00 0,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   21 800,00 21 800,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   21 800,00 21 800,00 0,00 0,00
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 21 800,00 21 800,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1 740,00 1 740,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 740,00 1 740,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1 740,00 1 740,00 0,00 0,00
  Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)
4 087 205,00 4 084 385,00 2 820,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   592 130,00 592 130,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   592 130,00 592 130,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 592 130,00 592 130,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 592 130,00 592 130,00 0,00 0,00
Х Разом доходів 4 679 335,00 4 676 515,00 2 820,00 0,00
           
  Секретар сільської ради   Борисова Л.І.
    Додаток №2
    до рішення сільської ради
    Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2019 рік в редакції рішення ХХХ сесії VII скликання від 11.10.2019року №283/VI
           
ФІНАНСУВАННЯ
місцевого бюджету на 2019 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно
з Класифікацією фінансування бюджету
Усього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
усього у тому числі
бюджет
розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 194 500,00 ########### 1 864 275,00 1 864 275,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 194 500,00 ########### 1 864 275,00 1 864 275,00
208100 На початок періоду 276 948,00 251 358,00 25 590,00 0,00
208200 На кінець періоду 82 448,00 56 858,00 25 590,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 ########### 1 864 275,00 1 864 275,00
X Загальне фінансування 194 500,00 ########### 1 864 275,00 1 864 275,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 194 500,00 ########### 1 864 275,00 1 864 275,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 194 500,00 ########### 1 864 275,00 1 864 275,00
602100 На початок періоду 276 948,00 251 358,00 25 590,00 0,00
602200 На кінець періоду 82 448,00 56 858,00 25 590,00 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 ########### 1 864 275,00 1 864 275,00
X Загальне фінансування 194 500,00 ########### 1 864 275,00 1 864 275,00
           
  Секретар сільської ради   Борисова Л.І.
                      Додаток №3
                      до рішення сільської ради
                      Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2019 рік в редакції рішення ХХХ сесії VII скликання від 11.10.2019року №283/VI
                               
видатків місцевого бюджету на 2019 рік
                              (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Гусарівська сільська рада Балаклійського району Харківської області 3 006 740,00 2 916 740,00 1 157 977,00 255 328,00 90 000,00 1 867 095,00 1 864 275,00 2 820,00 0,00 0,00 1 864 275,00 4 873 835,00
0110000      Гусарівська сільська рада 3 006 740,00 2 916 740,00 1 157 977,00 255 328,00 90 000,00 1 867 095,00 1 864 275,00 2 820,00 0,00 0,00 1 864 275,00 4 873 835,00
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 1 020 295,00 1 020 295,00 756 400,00 29 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 020 295,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1 020 295,00 1 020 295,00 756 400,00 29 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 020 295,00
  3000   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 93 334,00 93 334,00 75 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 334,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 90 334,00 90 334,00 75 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 334,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
  4000   КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 616 517,00 616 517,00 315 422,00 83 962,00 0,00 1 523 621,00 1 523 621,00 0,00 0,00 0,00 1 523 621,00 2 140 138,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 595 130,00 595 130,00 315 422,00 83 962,00 0,00 1 523 621,00 1 523 621,00 0,00 0,00 0,00 1 523 621,00 2 118 751,00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 21 387,00 21 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 387,00
  6000   ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 198 294,00 198 294,00 10 476,00 141 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 294,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 198 294,00 198 294,00 10 476,00 141 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 294,00
  7300   БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 140 654,00 140 654,00 0,00 0,00 0,00 140 654,00 230 654,00
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 654,00 140 654,00 0,00 0,00 0,00 140 654,00 140 654,00
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00
  7400   ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО 319 900,00 319 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319 900,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 319 900,00 319 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319 900,00
  7600   ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00
  8300   ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00 0,00 2 820,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00
                               
                               
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00 0,00 2 820,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00
  9700   СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ІНШИМ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМ ТА ЗАХОДІВ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 667 200,00 667 200,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 867 200,00
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 667 200,00 667 200,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 867 200,00
X X X УСЬОГО 3 006 740,00 2 916 740,00 1 157 977,00 255 328,00 90 000,00 1 867 095,00 1 864 275,00 2 820,00 0,00 0,00 1 864 275,00 4 873 835,00
                               
    Секретар сільської ради   Борисова Л.І.    

 

            Додаток № 4
до рішення сільської ради
            Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2019 рік в редакції рішення ХХХ сесії VII скликання від 11.10.2019року №283/VI
               
    Міжбюджетні трансферти  на 2019 рік  
                                                                                                                                                                                                                                         грн.
Код  Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів
дотація на: субвенції усього
  загального фонду на: спеціального фонду на:  
найменування трансферту*  
  на утримання клубних закладів відповідно до п.20 розділу VІ "Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України"        
       
1 2 3 4 5 6 7 8
20301200000 Районний бюджет Балаклійського району   592130       592130
Х Усього 0 592130 0 0 0 592130
Договір про надання міжбюджетного трансферту  сільському бюджету з Балаклійського районного бюджету на 2019 рік від 06 грудня 2018 року
Договір про надання міжбюджетного трансферту Балаклійському районному бюджету з сільського бюджету на 2019 рік від 06 грудня 2018 року
               
  Секретар сільської ради       Борисова Л.І.  

 

            Додаток № 5
до рішення сільської ради
            Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2019 рік в редакції рішення ХХХ сесії VII скликання від 11.10.2019року №283/VI
      Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році      
                (тис. грн.)/грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення Загальна вартість об'єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)     1 864 275,0 1 864 275,0  
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт  з утеплення фасаду  Гусарівського сільського будинку культури за адресою вул.Миру,15 в с.Гусарівка Балаклійського району Харківської області" 2019 17 000,0 17 000,0 100,0
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Капітальний ремонт  з утеплення фасаду  Гусарівського сільського будинку культури за адресою вул.Миру,15 в с.Гусарівка Балаклійського району Харківської області 2019 1 476 621,0 1 476 621,0 100,0
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Придбання біліардних столів для закладів культури 2019 30 000,0 30 000,0  
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації Виготовлення картографічної основи (2-й етап "Польові роботи",3-й етап "Камеральні роботи") 2019 140 654,0 140 654,0 100,0
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету поповнення статутного фонду КП БРР Харківської області «Балаклійське автотранспортне підприємство 2019 200 000,0 200 000,0  
                 
      Всього      1 864 275,0 1 864 275,0  
      Секретар сільської ради    Борисова Л.І.      
     
            Додаток № 6
до рішення сільської ради
            Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2019 рік в редакції рішення ХХХ сесії VII скликання від 11.10.2019року №283/VI
                                                       Розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році            
              (тис. грн.)/грн.    
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)            
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2019 рік Рішення №245 від 20.12.2018 90 334,0 90 334,0 0  
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Використання коштів на поховання у 2019 році Рішення №250 від 20.12.2018 3 000,0 3 000,0 0  
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2019 рік Рішення №242 від 20.12.2018 2 118 751,0 595 130,0 1523621,00 1523621,00
0114082 4082 0822 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма культурно-мистецьких, масових заходівта відзначення державних і національних святГусарівської сільської ради на 2018 рік Рішення №247 від 20.12.2018 21 387,0 21 387,0    
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2019 рік Рішення №242 від 20.12.2018 198 294,0 198 294,0    
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2019 рік Рішення №242 від 20.12.2018 140 654,0   140654 140654
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2019 рік Рішення №242 від 20.12.2018 319 900,0 319 900,0 0  
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2019 рік Рішення №242 від 20.12.2018 90 000,0 90 000,0 0  
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування Гусарівської сільської ради - Асоціаціїганів місцевого самоврядування Харківської області Рішення №238 від 20.12.2018 1 200,0 1 200,0 0  
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Екологічна програмв Гусарівської сільської ради на 2014-2019 роки Рішення №427 від 07.11.2014 2 820,0   2820  
      Усього      2 986 340,0 1 319 245,0 1667095 1664275
                   
  Секретар сільської ради Борисова Л.І.            
          Додаток № 7
до рішення сільської ради
          Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2019 рік в редакції рішення ХХХ сесії VII скликання від 11.10.2019року №283/VI
Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках - головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік
               
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів електроенергія, квт/час природний газ, м³ тверде паливо, тонн дрова,скл/м
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)        
011150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад     1 932,0    
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 15 189,0   11,4 36,0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 55 478,0      
      Всього  70 667,0 1 932,0 11,4 36,0
               
  Секретар сільської ради Борисова Л.І.        
 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХХ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 11 жовтня  2019 року

               с. Гусарівка

 

   284/VІІ

 

Про затвердження технічної документації із

землеустрою  щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для  будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

 по вул. 

 в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області

гр. 

 

 

   Розглянувши заяву гр.  мешканця вул.  с. Протопопівка Балаклійського району Харківської області про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських    будівель    і споруд (присадибна ділянка) по вул.  в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області, виконану ТОВ «Підприємство «Астра» , керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та по вул.в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області гр. , виконану ТОВ «Підприємство «Астра» затвердити.

 

2. Надати гр. безоплатно у  приватну  власність  земельну ділянку  площею  0,2500  га  кадастровий номер 6320282401:00:003:0244 для  будівництва та обслуговування  житлового  будинку  господарських будівель і споруд .

 

3. Зобов’язати гр.  оформити речові права на земельну ділянку в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

4.Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

  

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХХ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 11 жовтня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№285/VІІ

 

Про затвердження технічної документації із

землеустрою  щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для  будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд

по вул.  в с. Гусарівка Балаклійського

району Харківської області

гр. 

 

 

   Розглянувши заяву гр.  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських    будівель    і споруд  по вул. в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області, виконану Приватним Підприємством «Землевпорядник» , керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та по вул. в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області гр.  , виконану Приватним Підприємством «Землевпорядник» затвердити.

 

2. Надати гр.  безоплатно у  приватну  власність  земельну ділянку  площею  0,1580  га  кадастровий номер 6320282401:00:003:0245 для  будівництва та обслуговування  житлового  будинку  господарських будівель і споруд .

 

3. Зобов’язати гр.  оформити речові права на земельну ділянку в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

4.Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

  

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХХ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 11 жовтня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№ 286/VІІ

 

Про надання згоди на відновлення  меж

земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по

вул. в с. Гусарівка Балаклійського

району Харківської області гр. 

 

            Розглянувши заяву гр.  мешканця вул. мікрорайон м.  Харківської області з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,1947 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області , та подані Графічні матеріали по розташуванню земельної ділянки, керуючись     ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати гр..  згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області  площею 0,1947 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобов’язати гр.  надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

ХХХ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 11 жовтня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№287/VІІ

 

Про відмову від земельної ділянки

гр.  ,

мешканки вул. 

с. Гусарівка Балаклійського району

Харківської області

 

 

              Розглянувши заяву гр.  мешканки вул. с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області про добровільну відмову від земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в селі Гусарівка  Балаклійського району Харківської області, враховуючи ст. ст. 140, 141, 142  Земельного Кодексу України від 25.10.2001 року, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Припинити право користування земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства площею 0,40 га. в с. Гусарівка  гр. 

 

2. Перевести земельну ділянку площею 0,40 га  до земель запасу сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту для подальшого розподілу.

 

3. Внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

ХХХ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 11 жовтня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№288/VІІ

 

Про відмову від земельної ділянки

гр. 

мешканки вул.

с. Гусарівка Балаклійського району

Харківської області

 

 

              Розглянувши заяву гр.  мешканки вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області про добровільну відмову від земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в селі Гусарівка  Балаклійського району Харківської області, враховуючи ст. ст. 140, 141, 142  Земельного Кодексу України від 25.10.2001 року, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Припинити право користування земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства площею 0,25 га. в с. Гусарівка  гр. .

 

2. Перевести земельну ділянку площею 0,25 га  до земель запасу сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту для подальшого розподілу.

 

3. Внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

ХХХ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 11 жовтня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№289/VІІ

 

Про відмову від земельної ділянки

гр. 

мешканця вул. 

с. Гусарівка Балаклійського району

Харківської області

 

 

              Розглянувши заяву гр. , мешканця вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області про добровільну відмову від земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в селі Гусарівка  Балаклійського району Харківської області, враховуючи ст. ст. 140, 141, 142  Земельного Кодексу України від 25.10.2001 року, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Припинити право користування земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства площею 0,20 га. в с. Гусарівка  гр. 

 

2. Перевести земельну ділянку площею 0,20 га  до земель запасу сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту для подальшого розподілу.

 

3. Внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

ХХХ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 11 жовтня  2019 року

               с. Гусарівка

 

  290/VІІ

 

Про відмову від земельної ділянки

гр. 

мешканця вул. 

с. Гусарівка Балаклійського району

Харківської області

 

 

              Розглянувши заяву гр.  мешканця вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області про добровільну відмову від земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в селі Гусарівка  Балаклійського району Харківської області, враховуючи ст. ст. 140, 141, 142  Земельного Кодексу України від 25.10.2001 року, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Припинити право користування земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства площею 1,20 га. в с. Гусарівка  гр. 

 

2. Перевести земельну ділянку площею 1,20 га  до земель запасу сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту для подальшого розподілу.

 

3. Внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                 

  ХХХ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 11 жовтня  2019 року

               с. Гусарівка

 

  291/VІІ

 

Про надання  дозволу на  розробку  проекту із

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки

для ведення особистого селянського господарства

гр. в с. Гусарівка

Балаклійського району Харківської області

 

             Розглянувши    заяву    гр. ,  мешканця  вул. с.Гусарівка Балаклійського району Харківської області про  надання  дозволу на розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  згідно  ст.. 12, 116, 118,  121,   Земельного  Кодексу  України  від  25.10.2001 року,  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  а  також  Протоколу засідання  постійної  комісії  з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології  від 11.10.2019 року,   сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати   гр. , мешканцю  вул. 12 с. Гусарівка  Балаклійського району Харківської області,  дозвіл   на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   площею  1,70 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення  комунальної форми власності в межах  населеного  пункту  с. Гусарівка.

 

2. Проект  землеустрою  на  земельну  ділянку  подати  для  затвердження  до  Гусарівської  сільської  ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                 

  ХХХ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 11 жовтня  2019 року

               с. Гусарівка

 

  292/VІІ

 

Про надання  дозволу на  розробку  проекту із

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки

для ведення особистого селянського господарства

гр.  в с. Гусарівка

Балаклійського району Харківської області

 

             Розглянувши    заяву    гр.   мешканки  вул. с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області про  надання  дозволу на розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  згідно  ст.. 12, 116, 118,  121,   Земельного  Кодексу  України  від  25.10.2001 року,  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  а  також  Протоколу засідання  постійної  комісії  з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології  від 11.10.2019 року,   сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати   гр. , мешканці  вул.  с. Гусарівка  Балаклійського району Харківської області,  дозвіл   на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   площею  0,15 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення  комунальної форми власності в межах  населеного  пункту  с. Гусарівка.

 

2. Проект  землеустрою  на  земельну  ділянку  подати  для  затвердження  до  Гусарівської  сільської  ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХХ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 11 жовтня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№ 293/VІІ

 

Про надання згоди на відновлення  меж

земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по

вул.  в с. Гусарівка Балаклійського

району Харківської області гр. 

 

            Розглянувши заяву гр.  вул.  Зміївського району Харківської області з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. Садова, буд. 28, с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області , та подані Графічні матеріали по розташуванню земельної ділянки, керуючись     ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати гр.  згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області  площею 0,2500 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобов’язати гр.  надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХХ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 11 жовтня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№294/VІІ

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого

селянського господарства, розташованої в межах населеного

пункту за рахунок земель запасу Гусарівської сільської ради

Балаклійського району Харківської області

гр. 

 

 

   Розглянувши заяву гр.  з проханням надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства зі зміною цільового призначення та переведення в категорію земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту с.Гусарівка Балаклійського району Харківської області площею 0,2500 га, згідно ст..ст. 12, 33, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Надати гр.  дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства зі зміною цільового призначення та переведення в категорію земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області площею 0,2500  га, (згідно наданих графічних матеріалів), з метою отримання у власність.

 

2. Зобовязати гр. в шести місячний термін замовити в землевпорядній організації розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення  особистого селянського господарства площею 0,2500 га, розташованої в межах населеного пункту с. Гусарівка за рахунок земель запасу, комунальної форми власності (Земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами) Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області.

 

3. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки надати на погодження до Гусарівської сільської ради.

 

4. В разі невиконання  пункту 2 даного рішення, рішення втрачає силу та вважається недійсним.

 

5. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

  

   Гусарівський

сільський   голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХХ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 11 жовтня  2019 року

               с. Гусарівка

 

  295/VІІ

 

Про надання згоди на відновлення  меж

земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по

вул. в с. Гусарівка Балаклійського

району Харківської області гр. 

 

 

            Розглянувши заяву гр.  з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області , та подані Графічні матеріали по розташуванню земельної ділянки, керуючись     ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати гр.  згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області  площею 0,2500 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобов’язати гр.  надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

ХХХ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 11 жовтня  2019 року

               с. Гусарівка

 

   296/VІІ

 

Про відмову від земельної ділянки

гр. 

мешканки вул. О.Петрусенко, буд. 10

с. Гусарівка Балаклійського району

Харківської області

 

 

              Розглянувши заяву гр.  мешканки вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області про добровільну відмову від земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в селі Гусарівка  Балаклійського району Харківської області, враховуючи ст. ст. 140, 141, 142  Земельного Кодексу України від 25.10.2001 року, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Припинити право користування земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства площею 0,10 га. в с. 

 

2. Перевести земельну ділянку площею 0,10 га  до земель запасу сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту для подальшого розподілу.

 

3. Внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                 

  ХХХ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 11 жовтня  2019 року

               с. Гусарівка

 

  297/VІІ

 

Про надання  дозволу на  розробку  проекту із

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки

для ведення особистого селянського господарства

гр.  в с. Гусарівка

Балаклійського району Харківської області

 

             Розглянувши    заяву    гр.   мешканки  вул. с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області про  надання  дозволу на розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  згідно  ст.. 12, 116, 118,  121,   Земельного  Кодексу  України  від  25.10.2001 року,  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  а  також  Протоколу засідання  постійної  комісії  з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології  від 11.10.2019 року,   сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати   гр. С, мешканці  вул. с. Гусарівка  Балаклійського району Харківської області,  дозвіл   на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   площею  0,34 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення  комунальної форми власності в межах  населеного  пункту  с. Гусарівка.

 

2. Проект  землеустрою  на  земельну  ділянку  подати  для  затвердження  до  Гусарівської  сільської  ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  ХХХ  СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ   VІІ  скликання

 

                                                                                                                                                   

 

Від  11  жовтня  2019  року                                                                                 №298/VІІ

с.Гусарівка

 

Про надання матеріальної допомоги сільському голові для вирішення соціально-побутових  питань                

                

 

                  Розглянувши заяву Дорошенко Юрія Івановича, Гусарівського сільського голови, щодо  надання  матеріальної  допомоги  для вирішення соціально-побутових питань   сесія  Гусарівської сільської ради VІІ  скликання

 

В И Р І Ш И Л А  :

 

  1. Заяву Дорошенко Юрія Івановича, Гусарівського сільського голови, щодо надання   матеріальної   допомоги для вирішення соціально-побутових питань -    задовольнити.

 

  1. Надати матеріальну допомогу для  вирішення соціально-побутових питань в розмірі посадового окладу.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Гусарівської

сільської   ради                                                                           Л. Борисова                                    

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХХ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 11 жовтня  2019 року

               с. Гусарівка

 

  299/VІІ

 

Про надання згоди на відновлення  меж

земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по

вул. Незалежності, буд. 17 в с. Волобуївка Балаклійського

району Харківської області гр. Волобуєву

Олександру Миколайовичу

 

            Розглянувши заяву гр. Волобуєва Олександра Миколайовича з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. Незалежності, буд. 17, с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області ,  керуючись     ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати гр. Волобуєву Олександру Миколайовичу  згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. Незалежності, буд. 17, с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області  площею 0,2500 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобов’язати гр. Волобуєва Олександра Миколайовича  надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                                         Ю.ДОРОШЕНКО