ОмскАвтоСклад

Гусарівська сільська рада Балаклійського району

Рішення ХХVІІІ сесії VІІ скл. від 24.05.2019

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХVІІІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 24 травня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№ 272/VІІ

 

 

Про внесення змін до рішення ХХVсесії VІІ скликання

«Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради

Балаклійського району Харківської області на 2019 рік»
від 20 грудня 2018 року

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування",  Гусарівська сільська рада вирішила:
        1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 4 410 353 гривні, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету у сумі 4 407 533 гривні та доходи спеціального фонду сільського бюджету 2 820 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  4 570 353 гривні, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету у сумі 2 703 258 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1 867 095 гривень;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 1 704 275 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 1 864 275гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 56 845 гривень, що становить 2 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

       2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3.Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл видатків сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2 789 853 гривні згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею  101 Бюджетного кодексу України , та рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік».

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтями 691,71 Бюджетного кодексу України.

8.  Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

·         Оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110)

·         Нарахування на заробітну плату (код 2120)

·         Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

·         Поточні трансферти населенню (код 2700)

·         Поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620)

 

 9 . Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Гусарівській сільській раді, в особі сільського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Затвердити  паспорти бюджетних програм  протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

11. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

12. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства.

  13.  Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках згідно додатку № 7 до цього рішення.

Укласти угоди по кожному виду енергоносіїв  у межах встановлених бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях.

 

          14. Встановити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах видатків затверджених у кошторисах, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

               Будь-які видатки, пов'язані з утриманням установи, можуть здійснюватися у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії.

 

           15. Надати право постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області в процесі виконання  сільського  бюджету  у  виняткових   випадках  за   висновком головного бухгалтера та обґрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального фонду з послідуючим затвердженням на сесії Гусарівської сільської ради. Сільській раді про внесення    змін    до    розпису  сільського    бюджету    надавати    довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

16. Дозволити придбання товарів і послуг за готівку за такими  кодами: КЕКВ 2210, КЕКВ 2240, КЕКВ 2250.

         17.  Надати право сільському голові підписувати, погоджувати договори і зміни до них з районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Балаклійського району з послідуючим їх затвердженням на сесії сільської ради.

18. За рішенням сесії згідно  висновку Фінансового управління розподіляти вільні залишки, які утворились на 01.01.2019 рік.

         19. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

20. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

21. Оприлюдднення рішення  відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити виконавчому комітету Гусарівської сільської ради.

  22. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на   постійну   комісію з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області /голова комісії –Плахотя Олена Петрівна/

 

 

 

Гусарівський

сільський голова                              

       

 

 

Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

    Додаток №1
    до рішення сільської ради
    Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області  на 2019 рік в редакції рішення ХХVІІІ сесії VІІ скликання від 24.05.2019 року № /VІІ
           
ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2019 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
усього у тому числі
бюджет
розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   3 816 483,00 3 813 663,00 2 820,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   80 370,00 80 370,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 13 400,00 13 400,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 13 400,00 13 400,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  55 600,00 55 600,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 55 600,00 55 600,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 11 370,00 11 370,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 3 733 293,00 3 733 293,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 1 977 058,00 1 977 058,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 1 450,00 1 450,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 98 032,00 98 032,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 14 706,00 14 706,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1 777 620,00 1 777 620,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 76 250,00 76 250,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   1 756 235,00 1 756 235,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  147 235,00 147 235,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 1 609 000,00 1 609 000,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  2 820,00 0,00 2 820,00 0,00
19010000 Екологічний податок  2 820,00 0,00 2 820,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 2 820,00 0,00 2 820,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   1 740,00 1 740,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1 740,00 1 740,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 740,00 1 740,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1 740,00 1 740,00 0,00 0,00
  Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)
3 818 223,00 3 815 403,00 2 820,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   592 130,00 592 130,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   592 130,00 592 130,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 592 130,00 592 130,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 592 130,00 592 130,00 0,00 0,00
Х Разом доходів 4 410 353,00 4 407 533,00 2 820,00 0,00
           
  Секретар сільської ради   Борисова Л.І.

 

 

           
    Додаток №2
    до рішення сільської ради
    Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області  на 2019 рік в редакції рішення ХХVІІІ сесії VІІ скликання від 24.05.2019 року № /VІІ
           
ФІНАНСУВАННЯ
місцевого бюджету на 2019 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно
з Класифікацією фінансування бюджету
Усього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
усього у тому числі
бюджет
розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 160 000,00 ########### 1 864 275,00 1 864 275,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 160 000,00 ########### 1 864 275,00 1 864 275,00
208100 На початок періоду 276 948,00 251 358,00 25 590,00 0,00
208200 На кінець періоду 116 948,00 91 358,00 25 590,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 ########### 1 864 275,00 1 864 275,00
X Загальне фінансування 160 000,00 ########### 1 864 275,00 1 864 275,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 160 000,00 ########### 1 864 275,00 1 864 275,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 160 000,00 ########### 1 864 275,00 1 864 275,00
602100 На початок періоду 276 948,00 251 358,00 25 590,00 0,00
602200 На кінець періоду 116 948,00 91 358,00 25 590,00 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 ########### 1 864 275,00 1 864 275,00
X Загальне фінансування 160 000,00 ########### 1 864 275,00 1 864 275,00
           
  Секретар сільської ради  

Борисова Л.І.

 

 

                               
                      Додаток №3
                      до рішення сільської ради
                      Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області  на 2019 рік в редакції рішення ХХVІІІ сесії VІІ скликання від 24.05.2019 року № /VІІ
                               
видатків місцевого бюджету на 2019 рік
                              (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Гусарівська сільська рада Балаклійського району Харківської області 2 703 258,00 2 628 258,00 1 096 394,00 255 328,00 75 000,00 1 867 095,00 1 864 275,00 2 820,00 0,00 0,00 1 864 275,00 4 570 353,00
0110000      Гусарівська сільська рада 2 703 258,00 2 628 258,00 1 096 394,00 255 328,00 75 000,00 1 867 095,00 1 864 275,00 2 820,00 0,00 0,00 1 864 275,00 4 570 353,00
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 948 300,00 948 300,00 694 520,00 29 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948 300,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 948 300,00 948 300,00 694 520,00 29 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948 300,00
  3000   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 109 134,00 109 134,00 77 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 134,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 95 134,00 95 134,00 77 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 134,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00
  4000   КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 619 130,00 619 130,00 315 422,00 83 962,00 0,00 1 523 621,00 1 523 621,00 0,00 0,00 0,00 1 523 621,00 2 142 751,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 595 130,00 595 130,00 315 422,00 83 962,00 0,00 1 523 621,00 1 523 621,00 0,00 0,00 0,00 1 523 621,00 2 118 751,00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00
  6000   ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 198 294,00 198 294,00 8 473,00 141 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 294,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 198 294,00 198 294,00 8 473,00 141 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 294,00
  7300   БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 75 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 140 654,00 140 654,00 0,00 0,00 0,00 140 654,00 215 654,00
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 654,00 140 654,00 0,00 0,00 0,00 140 654,00 140 654,00
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 75 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00
  7400   ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00
  7600   ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00
  8300   ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00 0,00 2 820,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00
                               
                               
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00 0,00 2 820,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00
  9700   СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ІНШИМ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМ ТА ЗАХОДІВ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 632 200,00 632 200,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 832 200,00
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 632 200,00 632 200,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 832 200,00
X X X УСЬОГО 2 703 258,00 2 628 258,00 1 096 394,00 255 328,00 75 000,00 1 867 095,00 1 864 275,00 2 820,00 0,00 0,00 1 864 275,00 4 570 353,00
                               
    Секретар сільської ради   Борисова Л.І.    
                            Додаток № 4 (продовження)
до рішення сільської ради
                            Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області  на 2019 рік в редакції рішення ХХVІІІ сесії VІІ скликання від 24.05.2019 року № /VІІ
                                   
    Міжбюджетні трансферти  на 2019 рік  
                                                                                                                                                                                                                                         грн.
Код  Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти  іншим бюджетам
дотація на: субвенції усього
  загального фонду на: спеціального фонду на:  
найменування трансферту**  
  Програма
"Шкільний автобус" на 2018-2022 роки
Районна Програма організації харчування в  закладах освіти Балаклійського району на 2019-2023 роки Районна програма "Онкологія" на 2017-2020 роки Районна програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2017-2020 роки Програма "Обдаровані
діти" на 2019-2023 роки
Районна Програма оздоровлення та відпочинку дітей  на 2018-2022 роки у Балаклійському районі Районна Комплексна Програма соціального захисту населення Балаклійського району на 2017-2020 роки  Програма розвитку архівної справи у Балаклійському районі на 2019-2023 роки Районна Програма розвитку інформаційного простору  Балаклійського району  на 2015-2020 роки       Районна  Програма соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2019 рік     
             
1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20301200000 Районний бюджет Балаклійського району   129889 410801 10039 11276 14039 14039 14039 14039 14039       200000   832200
  Всього 0 129889 410801 10039 11276 14039 14039 14039 14039 14039 0 0 0 200000 0 832200
Договір про надання міжбюджетного трансферту  сільському бюджету з Балаклійського районного бюджету на 2019 рік від 06 грудня 2018 року              
Договір про надання міжбюджетного трансферту Балаклійському районному бюджету з сільського бюджету на 2019 рік від 06 грудня 2018 року              
                                   
  Секретар сільської ради
Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках - головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік
               
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів електроенергія, квт/час природний газ, м³ тверде паливо, тонн дрова,скл/м
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)        
011150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад     1 932,0    
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 15 189,0   11,4 36,0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 55 478,0      
      Всього  70 667,0 1 932,0 11,4 36,0
               
  Секретар сільської ради Борисова Л.І.        
 
 
            Додаток № 5
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області  на 2019 рік" в редакції рішення ХХVІІІ сесії VІІ скликання від 24.05.2019 року № 272/VІІ  
      Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році      
                (тис. грн.)/грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення Загальна вартість об'єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)     1 864 275,0 1 864 275,0  
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт  з утеплення фасаду  Гусарівського сільського будинку культури за адресою вул.Миру,15 в с.Гусарівка Балаклійського району Харківської області" 2019 17 000,0 17 000,0 100,0
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Капітальний ремонт  з утеплення фасаду  Гусарівського сільського будинку культури за адресою вул.Миру,15 в с.Гусарівка Балаклійського району Харківської області 2019 1 476 621,0 1 476 621,0 100,0
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Придбання біліардних столів для закладів культури 2019 30 000,0 30 000,0  
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації Виготовлення картографічної основи (2-й етап "Польові роботи",3-й етап "Камеральні роботи") 2019 140 654,0 140 654,0 100,0
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету поповнення статутного фонду КП БРР Харківської області «Балаклійське автотранспортне підприємство 2019 200 000,0 200 000,0  
                 
      Всього      1 864 275,0 1 864 275,0  
      Секретар сільської ради 
     
            Додаток № 6
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області  на 2019 рік" в редакції рішення ХХVІІІ сесії VІІ скликання від 24.05.2019 року №/VІІ  
                                                       Розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році            
              (тис. грн.)/грн.    
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)            
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2019 рік Рішення №245 від 20.12.2018 95 134,0 95 134,0 0  
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Використання коштів на поховання у 2019 році Рішення №250 від 20.12.2018 6 000,0 6 000,0 0  
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані і проживають на території Гусарівської сільської ради Рішення №240 від 20.12.2018 2 000,0 2 000,0 0  
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма оздоровлення та відпочинку дітей Гусарівської сільської ради на період 2019-2021 роки Рішення №273 від 24.05.2019 6 000,0 6 000,0    
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2019 рік Рішення №242 від 20.12.2018 2 118 751,0 595 130,0 ######### 1523621,00
0114082 4082 0822 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма культурно-мистецьких, масових заходівта відзначення державних і національних святГусарівської сільської ради на 2018 рік Рішення №247 від 20.12.2018 24 000,0 24 000,0 0  
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2019 рік Рішення №242 від 20.12.2018 198 294,0 198 294,0    
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2019 рік Рішення №242 від 20.12.2018 140 654,0   140654 140654
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2019 рік Рішення №242 від 20.12.2018 120 000,0 120 000,0 0  
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2019 рік Рішення №242 від 20.12.2018 75 000,0 75 000,0 0  
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування Гусарівської сільської ради - Асоціаціїганів місцевого самоврядування Харківської області Рішення №238 від 20.12.2018 1 200,0 1 200,0 0  
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Екологічна програмв Гусарівської сільської ради на 2014-2019 роки Рішення №427 від 07.11.2014 2 820,0   2820  
      Усього      2 789 853,0 1 122 758,0 1667095 1664275
                   
 

Секретар сільської ради

 

 

Борисова Л.І.

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХVІІІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 24 травня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№ 273/VІІ

 

Про затвердження технічної документації із

землеустрою  щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

гр.

для  будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд по вул.

 в с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області

 

   Розглянувши заяву гр. мешканки вул.. Балаклія Харківської області про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських    будівель    і споруд  по вул. Перемоги, буд. 46 в с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області, виконану Приватним Підприємством «Землевпорядник» , керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та по вул. с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області гр. , виконану Приватним Підприємством «Землевпорядник»  затвердити.

 

2. Надати гр. і безоплатно у  приватну  власність  земельну ділянку  площею  0,2500  га  кадастровий номер 6320282402:00:000:0078 для  будівництва та обслуговування  житлового  будинку  господарських будівель і споруд .

 

3. Зобов’язати гр. Костюк Любов Дмитрівну оформити речові права на земельну ділянку в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

4.Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

  

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХVІІІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 24 травня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№ 274/VІІ

 

Про надання  дозволу на  розробку  проекту із

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки

для ведення особистого селянського господарства

гр.   в с. Гусарівка

Балаклійського району Харківської області

 

             Розглянувши    заяву     мешканця  вул.. с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області про  надання  дозволу на розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  згідно  ст.. 12, 116, 118,  121,   Земельного  Кодексу  України  від  25.10.2001 року,  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  а  також  Протоколу засідання  постійної  комісії  з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології  від 24.05.2019 року,   сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати   гр. , мешканцю  в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської  області,  дозвіл   на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   площею  0,36 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення  комунальної форми власності в межах  населеного  пункту  с. Гусарівка.

 

2. Проект  землеустрою  на  земельну  ділянку  подати  для  затвердження  до  Гусарівської  сільської  ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХVІІІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 24 травня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№  275/VІІ

 

Про надання  дозволу на  розробку  проекту із

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки

для ведення особистого селянського господарства

гр.   в с. Гусарівка

Балаклійського району Харківської області

 

             Розглянувши    заяву    гр. ,  мешканця  вул.   м. Балаклія Балаклійського району Харківської області про  надання  дозволу на розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  згідно  ст.. 12, 116, 118,  121,   Земельного  Кодексу  України  від  25.10.2001 року,  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  а  також  Протоколу засідання  постійної  комісії  з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології  від 24.05.2019 року,   сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати   гр. , мешканцю  вул.   м. Балаклія Балаклійського району Харківської області,  дозвіл   на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   площею  0,25 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення  комунальної форми власності в межах  населеного  пункту  с. Гусарівка.

 

2. Проект  землеустрою  на  земельну  ділянку  подати  для  затвердження  до  Гусарівської  сільської  ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХVІІІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 24 травня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№  276/VІІ

 

Про надання згоди на відновлення  меж

земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по

вул. в с. Гусарівка Балаклійського

району Харківської області гр.

 

            Розглянувши заяву гр.  мешканця  Балаклійського району Харківської області з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. Л.Українки, буд. 22, с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області , та подані Графічні матеріали по розташуванню земельної ділянки, керуючись     ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. , с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області  площею 0,2500 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобов’язати гр.  надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                           

  ХХVІІІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 24 травня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№ 277/VІІ

 

 

Про відмову від земельної ділянки

гр. 

мешканця вул. 

с. Гусарівка Балаклійського району

Харківської області

 

 

              Розглянувши заяву гр. , мешканця вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області про добровільну відмову від земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в селі Гусарівка  Балаклійського району Харківської області, враховуючи ст. ст. 140, 141, 142  Земельного Кодексу України від 25.10.2001 року, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Припинити право користування земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства площею 0,36 га. в с. Гусарівка  гр. .

 

2. Перевести земельну ділянку площею 0,36 га  до земель запасу сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту для подальшого розподілу.

 

3. Внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

 

           

Борисова Л.І.

 

 

     

Борисова Л.І.