ОмскАвтоСклад

Гусарівська сільська рада Балаклійського району

Рішення ХХVІІсесії VІІ скл. від 12.04.2019

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХVІІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 12 квітня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№ 262/VІІ

 

 

Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради

Балаклійського району Харківської області на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування",  Гусарівська сільська рада вирішила:
        1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 4 410 353 гривні, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету у сумі 4 407 533 гривні та доходи спеціального фонду сільського бюджету 2 820 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  4 570 353 гривні, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету у сумі 2 908 258 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1 659 275 гривень;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 1 499 275 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 1 659 275 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 56 845 гривень, що становить 2 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

       2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3.Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл видатків сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2 789 853 гривні згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею  101 Бюджетного кодексу України , та рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік».

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтями 691,71 Бюджетного кодексу України.

8.  Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

Оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110)

Нарахування на заробітну плату (код 2120)

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

Поточні трансферти населенню (код 2700)

Поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620)

 

 9 . Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Гусарівській сільській раді, в особі сільського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Затвердити  паспорти бюджетних програм  протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

11. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

12. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства.

  13.  Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках згідно додатку № 7 до цього рішення.

Укласти угоди по кожному виду енергоносіїв  у межах встановлених бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях.

 

          14. Встановити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах видатків затверджених у кошторисах, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

               Будь-які видатки, пов'язані з утриманням установи, можуть здійснюватися у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії.

 

           15. Надати право постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області в процесі виконання  сільського  бюджету  у  виняткових   випадках  за   висновком головного бухгалтера та обґрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального фонду з послідуючим затвердженням на сесії Гусарівської сільської ради. Сільській раді про внесення    змін    до    розпису  сільського    бюджету    надавати    довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

16. Дозволити придбання товарів і послуг за готівку за такими  кодами: КЕКВ 2210, КЕКВ 2240, КЕКВ 2250.

         17.  Надати право сільському голові підписувати, погоджувати договори і зміни до них з районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Балаклійського району з послідуючим їх затвердженням на сесії сільської ради.

18. За рішенням сесії згідно  висновку Фінансового управління розподіляти вільні залишки, які утворились на 01.01.2019 рік.

         19. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

20. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

21. Оприлюдднення рішення  відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити виконавчому комітету Гусарівської сільської ради.

  22. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на   постійну   комісію з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області /голова комісії –Плахотя Олена Петрівна/

 

 

Гусарівський

сільський голова                              

       

 

 

Ю.ДОРОШЕНКО

 

    Додаток №1
    до рішення сільської ради
    "Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області  на 2019 рік" в редакції рішення ХХVІІ сесії VІІ скликання від 12.04.2019 року № 262/VІІ
           
ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2019 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
усього у тому числі
бюджет
розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   3 816 483,00 3 813 663,00 2 820,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   80 370,00 80 370,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 13 400,00 13 400,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 13 400,00 13 400,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  55 600,00 55 600,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 55 600,00 55 600,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 11 370,00 11 370,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 3 733 293,00 3 733 293,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 1 977 058,00 1 977 058,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 1 450,00 1 450,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 98 032,00 98 032,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 14 706,00 14 706,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1 777 620,00 1 777 620,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 76 250,00 76 250,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   1 756 235,00 1 756 235,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  147 235,00 147 235,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 1 609 000,00 1 609 000,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  2 820,00 0,00 2 820,00 0,00
19010000 Екологічний податок  2 820,00 0,00 2 820,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 2 820,00 0,00 2 820,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   1 740,00 1 740,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1 740,00 1 740,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 740,00 1 740,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1 740,00 1 740,00 0,00 0,00
  Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)
3 818 223,00 3 815 403,00 2 820,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   592 130,00 592 130,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   592 130,00 592 130,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 592 130,00 592 130,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 592 130,00 592 130,00 0,00 0,00
Х Разом доходів 4 410 353,00 4 407 533,00 2 820,00 0,00
           
  Секретар сільської ради   Борисова Л.І.

 

 

    Додаток №2
    до рішення сільської ради
    Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області  на 2019 рік в редакції рішення ХХVІІ сесії VІІ скликання від 12.04.2019 року № 262/VІІ
           
ФІНАНСУВАННЯ
місцевого бюджету на 2019 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно
з Класифікацією фінансування бюджету
Усього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
усього у тому числі
бюджет
розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 ########### 1 442 275,00 #########
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 ########### 1 442 275,00 #########
208100 На початок періоду 276 948,00 251 358,00 25 590,00 0,00
208200 На кінець періоду 276 948,00 251 358,00 25 590,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 ########### 1 442 275,00 #########
X Загальне фінансування 0,00 ########### 1 442 275,00 #########
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 ########### 1 442 275,00 #########
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 ########### 1 442 275,00 #########
602100 На початок періоду 276 948,00 251 358,00 25 590,00 0,00
602200 На кінець періоду 276 948,00 251 358,00 25 590,00 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 ########### 1 442 275,00 #########
X Загальне фінансування 0,00 ########### 1 442 275,00 #########
           
  Секретар сільської ради   Борисова Л.І.

 

                      Додаток №3
                      до рішення сільської ради
                      Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області  на 2019 рік в редакції рішення ХХVІІ сесії VІІ скликання від 12.04.2019 року № 262/VІІ
          РОЗПОДІЛ              
видатків місцевого бюджету на 2019 рік
                              (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Гусарівська сільська рада Балаклійського району Харківської області ######### ######### ######### 255 328,00 75 000,00 ######### ######### 2 820,00 0,00 0,00 ######### 4 570 353,00
0110000      Гусарівська сільська рада ######### ######### ######### 255 328,00 75 000,00 ######### ######### 2 820,00 0,00 0,00 ######### 4 570 353,00
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 948 300,00 948 300,00 694 520,00 29 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948 300,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 948 300,00 948 300,00 694 520,00 29 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948 300,00
  3000   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 120 134,00 120 134,00 77 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 134,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 95 134,00 95 134,00 77 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 134,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00
  4000   КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 619 130,00 619 130,00 315 422,00 83 962,00 0,00 ######### ######### 0,00 0,00 0,00 ######### 1 937 751,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 595 130,00 595 130,00 315 422,00 83 962,00 0,00 ######### ######### 0,00 0,00 0,00 ######### 1 913 751,00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00
  6000   ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 198 294,00 198 294,00 8 473,00 141 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 294,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 198 294,00 198 294,00 8 473,00 141 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 294,00
  7300   БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 75 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 140 654,00 140 654,00 0,00 0,00 0,00 140 654,00 215 654,00
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 654,00 140 654,00 0,00 0,00 0,00 140 654,00 140 654,00
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 75 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00
  7400   ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО 314 000,00 314 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 314 000,00 314 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 000,00
  7600   ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00
  8300   ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00 0,00 2 820,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00
                               
                               
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00 0,00 2 820,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00
  9700   СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ІНШИМ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМ ТА ЗАХОДІВ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 632 200,00 632 200,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 832 200,00
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 632 200,00 632 200,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 832 200,00
X X X УСЬОГО ######### ######### ######### 255 328,00 75 000,00 ######### ######### 2 820,00 0,00 0,00 ######### 4 570 353,00
                               
    Секретар сільської ради   Борисова Л.І.    
            Додаток № 4
до рішення сільської ради
            Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області  на 2019 рік в редакції рішення ХХVІІ сесії VІІ скликання від 12.04.2019 року № 262/VІІ
               
    Міжбюджетні трансферти  на 2019 рік  
                                                                                                                                                                                                                                         грн.
Код  Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів
дотація на: субвенції усього
  загального фонду на: спеціального фонду на:  
найменування трансферту*  
  на утримання клубних закладів відповідно до п.20 розділу VІ "Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України"        
       
1 2 3 4 5 6 7 8
20301200000 Районний бюджет Балаклійського району   592130       592130
Х Усього 0 592130 0 0 0 592130
Договір про надання міжбюджетного трансферту  сільському бюджету з Балаклійського районного бюджету на 2019 рік від 06 грудня 2018 року
Договір про надання міжбюджетного трансферту Балаклійському районному бюджету з сільського бюджету на 2019 рік від 06 грудня 2018 року
               
  Секретар сільської ради       Борисова Л.І.  
               

 

 

     
            Додаток № 6
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області  на 2019 рік" в редакції рішення ХХVІІ сесії VІІ скликання від 12.04.2019 року № 262/VІІ  
                                                       Розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році            
              (тис. грн.)/грн.    
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)            
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2019 рік Рішення №245 від 20.12.2018 95 134,0 95 134,0 0  
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Використання коштів на поховання у 2019 році Рішення №250 від 20.12.2018 9 000,0 9 000,0 0  
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані і проживають на території Гусарівської сільської ради Рішення №240 від 20.12.2018 16 000,0 16 000,0 0  
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2019 рік Рішення №242 від 20.12.2018 1 913 751,0 595 130,0 ######### 1318621,00
0114082 4082 0822 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма культурно-мистецьких, масових заходівта відзначення державних і національних святГусарівської сільської ради на 2018 рік Рішення №247 від 20.12.2018 24 000,0 24 000,0 0  
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2019 рік Рішення №242 від 20.12.2018 198 294,0 198 294,0    
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2019 рік Рішення №242 від 20.12.2018 140 654,0   140654 140654
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2019 рік Рішення №242 від 20.12.2018 314 000,0 314 000,0 0  
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2019 рік Рішення №242 від 20.12.2018 75 000,0 75 000,0 0  
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування Гусарівської сільської ради - Асоціаціїганів місцевого самоврядування Харківської області Рішення №238 від 20.12.2018 1 200,0 1 200,0 0  
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Екологічна програмв Гусарівської сільської ради на 2014-2019 роки Рішення №427 від 07.11.2014 2 820,0   2820  
      Усього      2 789 853,0 1 327 758,0 1462095 1459275
                   
  Секретар сільської ради Борисова Л.І.            

 

 

          Додаток № 7
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області  на 2019 рік" в редакції рішення ХХVІІ сесії VІІ скликання від 12.04.2019 року № 262/VІІ  
Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках - головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік
               
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів електроенергія, квт/час природний газ, м³ тверде паливо, тонн дрова,скл/м
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)        
011150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад     1 932,0    
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 15 189,0   11,4 36,0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 55 478,0      
      Всього  70 667,0 1 932,0 11,4 36,0
               
  Секретар сільської ради Борисова Л.І.        
 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХVІІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 12 квітня 2019 року

               с. Гусарівка

 

№263/VІІ

 

Про громадські слухання на території

Гусарівської сільської ради

 

 

 

Керуючись статтями 13, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гусарівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про  громадські слухання на території Гусарівської  сільської ради (додається).

 

2. Оприлюднити дане рішення на сайті Гусарівської сільської ради та на дошці оголошень.

 

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

 

Гусарівський

сільський голова                                                                Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

        

 

Додаток 
до рішення сільської ради
від  ______________№ ____
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про громадські слухання на території Гусарівської сільської ради

 

 

Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань на території Гусарівської сільської ради. Громадські слухання є формою безпосередньої участі членів територіальних громад у здійсненні місцевого самоврядування, яка передбачена статтею 13 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.      Метою громадських слухань є надання членам територіальних громад Гусарівської сільської ради (далі - члени громад) інформації про роботу органів та посадових осіб місцевого самоврядування, створення можливості брати участь в обговоренні проблем життєзабезпечення та розвитку територіальних громад сільської ради, ініціюванні та підготовці рішень щодо них.

2.      Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути:

·        проекти нормативно - правових актів Гусарівської сільської ради (далі - ради) та  голови  сільської ради (далі - голови);

·        проекти та програми, що реалізуються чи плануються до реалізації у територіальних громадах на території сільської ради;

·        найважливіші питання місцевого значення;

·        звіти депутатів сільської ради,  сільського голови;

3.      На громадських слуханнях не можуть розглядатись питання, не віднесені законодавством до відання місцевого самоврядування.

4.      Під час громадських слухань члени громади можуть заслуховувати депутатів і посадових осіб місцевого самоврядування, порушувати питання та вносити пропозиції.

5.      Громадські слухання проводяться у вигляді зустрічей членів громади з депутатами та посадовими особами місцевого самоврядування.

6.      Громадські слухання мають відкритий характер. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань. Під час проведення громадських слухань не можуть чинитися перешкоди для діяльності представників ЗМІ.

7.      Право на участь у громадських слуханнях має кожний член громади, який наділений виборчим правом. Жодна особа не може бути примушена до участі або неучасті у роботі громадських слухань. Виступ учасників громадських слухань не може перериватися, припинятися чи скасовуватись інакше, ніж у порядку, визначеному цим Положенням.

8.      Учасниками громадських слухань окрім зацікавлених членів громади можуть бути:

·        Депутати Гусарівської сільської ради;

·        представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

·        представники партій, рухів, професійних і творчих спілок, органів самоорганізації населення, релігійних організацій та інших неприбуткових організацій громадянського суспільства, що діють на відповідній території;

·        представники підприємств, установ та організацій, що розташовані на території місцевої ради.

9.      Громадські слухання можуть проводитись з питань, які стосуються спільних інтересів територіальних громад сіл сільської ради.

11. Право голосу на громадських слуханнях мають повнолітні члени громади.

12. Громадські слухання проводяться в міру необхідності. Порядок організації та проведення громадських слухань регулюються чинним  законодавством і цим Положенням.

13. Організаційно-технічне забезпечення проведення громадських слухань здійснюється виконавчим апаратом районної ради. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням громадських слухань, здійснюються за рахунок місцевого бюджету.

 

ІНІЦІЮВАННЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

14. Ініціатором проведення громадських слухань можуть бути:

         -  ініціативна група членів територіальних громад в кількості від 3 до 9 осіб, обрана на зборах членів громади;

        - орган самоорганізації населення;

        -  група депутатів відповідної ради в кількості від 3 до 9 осіб;

- постійна комісія сільської ради;

- сільський голова;

- громадська організація, що розповсюджує свою діяльність на територію району;

- місцевий осередок політичної партії.

15. Громадські слухання оголошуються  шляхом видання відповідного розпорядження сільського голови.

Повідомлення про ініціативу з проведення громадських слухань від інших суб’єктів ініціювання громадських слухань вноситься до сільської ради у вигляді письмового звернення, в якому зазначаються:

·        час та місце запланованих громадських слухань;

·        тема (проблема, питання), що пропонується для розгляду;

·        пропозиції щодо запрошення посадових осіб;

·        особа чи особи, уповноважені представляти ініціатора: ініціативна група згідно з протоколом зборів або уповноважені представники об’єднань громадян, місцевих осередків політичних партій, органів самоорганізації населення згідно з протоколом або рішенням відповідних керівних органів.

16. До повідомлення про ініціативу з проведення громадських слухань можуть додаватися інші інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що виносяться на слухання.

17. Повідомлення про ініціативу з проведення громадських слухань, подане ініціативною групою членів територіальних громад або їх уповноваженими представниками, повинно бути підписане всіма членами групи із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, домашньої адреси, серії та номеру паспорта.  Крім того, до повідомлення додається протокол зборів членів громади, яким підтверджуються повноваження цієї ініціативної групи на представництво інтересів учасників зборів.

18. Повідомлення про ініціативу з проведення громадських слухань, подане групою депутатів,  має бути підписане всіма учасниками групи депутатів.

19. Повідомлення про ініціативу з проведення громадських слухань від інших ініціаторів підписується керівником відповідної структури, що ініціює проведення громадських слухань, до нього додається витяг з протоколу засідання або рішення її керівного органу, в якому схвалюється така ініціатива.

20. Реєстрація повідомлення про ініціативу з проведення громадських слухань проводиться  протягом 3 календарних днів з моменту його отримання.

21. Протягом 3 календарних днів після реєстрації повідомлення про ініціативу з проведення громадських слухань (окрім випадків, коли ініціатором проведення громадських слухань є сільський голова) ініціативній групі видається зразок підписного листа для збору підписів на підтримку проведення громадських слухань.

22. Підписи на підтримку проведення громадських слухань збираються на підписних листах.

23. Підписний лист повинен містити такі дані:

·        проблема (тема, питання), що пропонується розглянути на слуханнях;

·        прізвище, ім`я та по-батькові члена територіальної громади, котрий підтримує ініціативу щодо проведення громадських слухань по зазначеній проблемі;

·        місце постійного проживання;

·        серія та номер паспорта;

·        дата підписання;

·        особистий підпис члена територіальної громади.

Член територіальної громади може відкликати свій підтримуючий підпис, написавши відповідну заяву до сільської ради.

24. Кількість необхідних для реєстрації ініціативи підписів повинна бути  не меншою 100 підписів.

25. Підписи на підтримку ініціативи щодо проведення громадських слухань подаються до сільської ради не пізніше ніж через 14 днів із дня реєстрації повідомлення про ініціативу з проведення громадських слухань. Ініціатива вважається такою, що не відбулась, якщо протягом установленого часу ініціативна група не зібрала необхідну кількість підтримуючих підписів.

26. Відповідальна особа сільської ради може перевірити підписні листи і повідомити ініціатора про виявлені недоліки. У цьому випадку ініціативна група може додатково протягом трьох днів виправити недоліки.

27. Ініціативна група самостійно здійснює всі видатки на свою діяльність до моменту реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань.

28. Ініціатива про проведення сільських громадських слухань реєструється в сільській раді  протягом 3-х  днів з дня передачі підписних листів із необхідною кількістю підтримуючих підписів, одержаних з дотриманням вимог цього Положення

29. Не пізніше ніж через 5 днів з дня реєстрації ініціативи про проведення громадських слухань сільська рада письмово повідомляє про це ініціаторів, яким направляються всі необхідні зразки документів.

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

30. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, при необхідності

проводиться їх аудіо – або відеозапис.

31. Головує на громадських слуханнях голова підготовчого комітету чи ініціативної групи або інша особа, уповноважена підготовчим комітетом чи ініціативною групою.

32. Для ведення протоколу громадських слухань із числа учасників відносною більшістю голосів обирається секретар громадських слухань. Секретар громадських слухань веде протокол, який підписують голова і секретар громадських слухань.

33. Для ведення громадських слухань із числа учасників більшістю голосів може обиратися президія зборів.

34. Громадські слухання можуть обирати також лічильну комісію. Для підрахунку голосів учасників громадських слухань на підтримку рішень обирається лічильна комісія у складі не менше 3 осіб. До лічильної комісії обираються пропорційно представники ініціативної групи та органів місцевого самоврядування. Не можуть бути членами лічильної комісії голова, секретар ради, члени президії зборів.

35. Головуючий на громадських слуханнях відкриває слухання, коротко інформує про суть питань, що мають бути обговорені, про порядок ведення слухань та склад учасників. Головуючий веде слухання та стежить за дотриманням порядку на слуханнях.

36. Головуючий по черзі надає слово для виступу учасникам слухань та запрошеним особам. Усі  бажаючі виступити отримують слово тільки з дозволу головуючого.

37. Члени громади, які беруть участь у слуханнях, реєструються до їх початку в списку учасників громадських слухань – членів громади. Незареєстровані члени громади можуть брати участь у слуханнях, але вони не мають права голосу при ухваленні висновків і рекомендацій слухань.

38. У вказаному списку обов’язково зазначаються прізвища, імена, по батькові членів  громади, дата їх народження, місце проживання та ставляться підписи цих членів громади.

39.  Якщо приміщення, в якому призначено проведення слухань, не може вмістити всіх бажаючих членів громади, голова районної ради або відповідальна особа районної ради за вимогою головуючого на слуханнях зобов’язані призначити додаткові слухання, сповістивши невідкладно про дату і час їх проведення.

40. За пропозицією Підготовчого комітету або ініціативної групи на початку громадських слухань шляхом голосування затверджується регламент та порядок денний.

41. Регламентом визначається час для звітів і доповідей, виступів, запитань і відповідей тощо. Регламент слухань має обов`язково передбачати доповідь представника ініціатора слухань, інші  виступи. Загальний час громадських слухань встановлюється у кожному конкретному випадку в залежності від питань, які виносяться на  громадські слухання.

42. Не допускаються розгляд та прийняття рішень на громадських слуханнях з питань, не внесених до порядку денного і про які не було повідомлено учасників громадських слухань.

43. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися регламенту та норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню винесених питань.

44. У випадку порушення цієї вимоги за пропозицію головуючого більшістю голосів присутніх може бути прийняте рішення про видалення порушника чи порушників із громадських слухань. При невиконанні рішення громадських слухань про видалення порушників до них можуть бути застосовані примусові заходи відповідно до чинного законодавства у зв’язку з порушенням порядку в громадському місці.

45. Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується теми слухань або перевищує регламент виступу.

46. За результатами обговорення питань, винесених на громадські слухання, простою більшістю голосів від числа зареєстрованих на громадських слуханнях ухвалюються звернення, висновки чи рекомендації.

 

ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ,

РОЗГЛЯД  ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ

47. Протокол та ухвалені на громадських слуханнях звернення, рекомендації та висновки оформляються, зберігаються й оприлюднюються в порядку, встановленому регламентом сільської  ради щодо протоколів і рішень пленарних засідань ради.

48. Протокол громадських слухань готують головуючий на слуханнях, секретар слухань та голова Підготовчого комітету за сприянням працівників апарату сільської ради.

49. Протокол готується у двох примірниках і підписується головуючим на слуханнях та секретарем. Один примірник протоколу передається на зберігання до сільської ради не пізніше семи робочих днів після проведення громадських слухань. Другий примірник протоколу слухань передається на зберігання представникові ініціатора.

50. Крім викладу перебігу слухань протокол повинен містити:

·        тему, час і місце проведення слухань;

·        кількість учасників громадських слухань;

·        пропозиції, що були висловлені на слуханнях;

·        звернення, висновки й рекомендації слухань.

51. До протоколу додаються питання, звернення та пропозиції, що були оголошені на слуханнях та/або подані громадянами до головуючого і секретаря слухань під час їх проведення.

52. Запитання, пропозиції і звернення, висловлені під час громадських слухань, обов’язково фіксуються в протоколі слухань  і протягом трьох робочих днів після їх проведення за підписом головуючого на слуханнях направляються у встановленому в сільській раді порядку органам та посадовим особам місцевого самоврядування, іншим відповідним органам, підприємствам і організаціям для обов’язкового розгляду  та належного реагування.

53. Відповіді на запитання та результати розгляду пропозицій членів громади направляються органами і посадовими особами, яким вони були направлені на розгляд і реагування, особам та органам, які дали доручення їх розглянути, а копії – до сільської ради та безпосередньо авторам запитань, пропозицій та звернень у встановлений чинним законодавством термін.

54.  Рішення громадських слухань подається  голові сільської ради.

55. Рішення громадських слухань оприлюднюється в порядку, визначеному п. 46 цього Положення.

56. Рішення сільської ради за результатами розгляду висновків та рекомендацій громадських слухань також підлягають обов’язковому оприлюдненню на дошці оголошень в приміщенні сільської ради та офіційному сайті сільської ради в мережі «Інтернет».

57. До Положення про громадські слухання  можуть вноситися зміни та доповнення в порядку, передбаченому чинним законодавством.

  

Секретар сільської ради                                                            Л.БОРИСОВА

 

П Р О Т О К О Л

громадських слухань ____________________________________________

вид громадських слухань та їх предмет

____________________________________________ міста (села, селища) N

 

"____"____________ 20____ року

Місце проведення: __________________________________

Час проведення:_____________________________________

 

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості _____ осіб (список реєстрації – у Додатку 1 до цього протоколу).

З них наділені правом голосу _____ учасників.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань.

3. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

4. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

5. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

 

1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

1.

ВИСТУПИЛИ:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти" – ________;

"Утрималися" – ________;

УХВАЛИЛИ:

Обрати головуючим слухань:

Прізвище, ім’я,

по батькові

Адреса реєстрації та контакти

 

 

 

 

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань

СЛУХАЛИ:

1. Про затвердження порядку денного та регламенту слухань.

ВИСТУПИЛИ:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти" – ________;

"Утрималися" – ________;

УХВАЛИЛИ:

1.Затвердити такий порядок денний громадських слухань:

1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

 

2. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

 

3. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

 

2. Затвердити такий регламент громадських слухань:

на вступне слово ініціатора громадських слухань – до ___ хвилин;

на доповідь – до ___ хвилин;

на кожну із не більше двох співдоповідей – до ___ хвилин;

відповіді на запитання після доповіді й усіх співдоповідей разом – до ___ хвилин;

на виступи експертів – до ___ хвилин;

на виступи в обговоренні – до ___ хвилин.

 

3. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

СЛУХАЛИ:

1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

ВИСТУПИЛИ:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти" – ________;

"Утрималися" – ________;

УХВАЛИЛИ:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

СЛУХАЛИ:

1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

ВИСТУПИЛИ:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти" – ________;

"Утрималися" – ________;

УХВАЛИЛИ:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

СЛУХАЛИ:

1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

ВИСТУПИЛИ:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти" – ________;

"Утрималися" – ________;

УХВАЛИЛИ:

Визнати ситуацію щодо ________________________________________

питання, яке порушується

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Голова слухань ________________ _____________________

(прізвище та ініціали)         (підпис)

Секретар слухань ________________ _____________________

(прізвище та ініціали)         (підпис)

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХVІІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

                                                                     

від 12 квітня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№ 264/VІІ

 

Про надання  дозволу на  розробку  проекту із

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки

для ведення особистого селянського господарства

гр. в с. Гусарівка

Балаклійського району Харківської області

 

             Розглянувши    заяву    гр.  буд.  області про  надання  дозволу на розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  згідно  ст.. 12, 116, 118,  121,   Земельного  Кодексу  України  від  25.10.2001 року,  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  а  також  Протоколу засідання  постійної  комісії  з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології  від 12.04.2019 року,   сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати   гр.  області,  дозвіл   на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   площею  0,25 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення  комунальної форми власності в межах  населеного  пункту  с. Гусарівка.

 

2. Проект  землеустрою  на  земельну  ділянку  подати  для  затвердження  до  Гусарівської  сільської  ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХVІІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                       

від 12 квітня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№ 265/VІІ

 

Про надання згоди на відновлення  меж

земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по

вул.  в с. Гусарівка Балаклійського

району Харківської області гр.

 

            Розглянувши заяву гр. мешканки вул. , с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,1700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області , керуючись     ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області  площею 0,1700 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобов’язати гр.  надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХVІІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

                                                                      

від 12 квітня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№ 266/VІІ

 

Про надання згоди на відновлення  меж

земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по

вул.  в с. Гусарівка Балаклійського

району Харківської області гр.

 

            Розглянувши заяву гр.  мешканця вул. м. Балаклія Харківської області з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. Миру, буд. 118, с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області , керуючись     ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. , с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області  площею 0,2500 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобов’язати гр.  надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

     Гусарівський

  сільський   голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХVІІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

                                                                      

від 12 квітня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№ 267/VІІ

 

Про надання згоди на відновлення  меж

земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по

вул.  в с. Волобуївка Балаклійського

району Харківської області гр. Костюк Любові Дмитрівни

 

            Розглянувши заяву гр. мешканки вул. кв 11 м. Балаклія Харківської області з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул.  с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області , керуючись     ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул.  с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області  площею 0,2500 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобов’язати гр.  надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

    Гусарівський

сільський   голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХVІІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

                                                                        

від 12 квітня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№ 268 /VІІ

 

Про затвердження технічної документації із

землеустрою  щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

гр.

для  будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд по вул.

 в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області

 

   Розглянувши заяву гр. мешканки мікрорайона-4 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських    будівель    і споруд  по вул.  в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області, виконану Приватним Підприємством «Землевпорядник» , керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та по вул. буд. в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області гр. Кривенко Надії Миколаївні, виконану Приватним Підприємством «Землевпорядник»  затвердити.

 

2. Надати гр. безоплатно у  приватну  власність  земельну ділянку  площею  0,2417  га  кадастровий номер 6320282401:00:003:0243 для  будівництва та обслуговування  житлового  будинку  господарських будівель і споруд .

 

3. Зобов’язати гр. оформити речові права на земельну ділянку в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

4.Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

  

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХVІІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 12 квітня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№ 269 /VІІ

 

Про затвердження технічної документації із

землеустрою  щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

гр.

для  будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд по вул.

 в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області

 

   Розглянувши заяву гр.  мешканця  вул.  Первомайського району Харківської області,  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських    будівель    і споруд  по вул.в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області, виконану ТОВ «Підприємство «Астра», керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та по   в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області гр.  виконану ТОВ «Підприємство «Астра»  затвердити.

 

2. Надати гр.  безоплатно у  приватну  власність  земельну ділянку  площею  0,2500  га  кадастровий номер 6320282401:00:002:0145 для  будівництва та обслуговування  житлового  будинку  господарських будівель і споруд .

 

3. Зобов’язати гр.  оформити речові права на земельну ділянку в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

4.Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

  

 

   Гусарівський

сільський   голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                   ХХVІІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

                                                                                                                                                   

від 12 квітня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№ 270/VІІ

 

Про затвердження технічної документації із

землеустрою  щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

гр.

для  будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд по вул.

 в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області

 

   Розглянувши заяву гр.  мешканця мешканця     ,  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських    будівель    і споруд  по вул. в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області, та надані правовстановлюючі документи на житловий будинок виконану Приватним підприємством «Землевпорядник», керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та по вул.  буд.  в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області гр.  виконану  Приватним Підприємством «Землевпорядник»  затвердити.

 

2. Надати гр.  безоплатно у  приватну  власність  земельну ділянку  площею  0,1900  га  кадастровий номер 6320282401:00:001:0034 для  будівництва та обслуговування  житлового  будинку  господарських будівель і споруд .

 

3. Зобов’язати гр.  оформити речові права на земельну ділянку в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

4.Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

  

   Гусарівський

сільський   голова                                                                 Ю.ДОРОШЕНКО

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  ХХVІІ  СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ VІІ  скликання

 

                                                                                                                                                   

Від   12  квітня  2019 року

               с. Гусарівка

 

№ 271/VІІ

 

Про  надання  матеріальної  допомоги сільському   голові  на   оздоровлення                

                

 

                  Розглянувши заяву Дорошенко Юрія Івановича, Гусарівського сільського голови, щодо  надання  йому  матеріальної  допомоги  на оздоровлення, сесія  Гусарівської сільської ради VІІ  скликання

 

В И Р І Ш И Л А  :

 

1.                  Заяву Дорошенко Юрія Івановича, Гусарівського сільського голови, щодо надання  матеріальної   допомоги на оздоровлення  -   задовольнити.

 

2.                  Надати матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Гусарівської  сільської ради                                                    Л.І. Борисова