ОмскАвтоСклад

Гусарівська сільська рада Балаклійського району

Рішення ХХVІ сесії VІІ скл. від 01.03.2019

 

                                                        УКРАЇНА

 

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                        ХХVІ сесія  VІІ скликання  

 

                                        

 

 

 

  Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

 

  256/VІІ

 

від 01 березня  2019 року

 

 

 

Про  затвердження  звіту виконання сільського бюджету

 

Гусарівської сільської ради Балаклійського району

 

Харківської області за  2018 рік

 

                          

 

          Згідно з п.4 ст.80 Бюджетного Кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія  Гусарівської    сільської   ради

 

 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 

 

1.                        Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за  2018 рік згідно з додатками 1 та 2, в тому числі:

 

 

 

- по загальному фонду  по доходах – у сумі 4 346,628 тис. грн., в тому числі міжбюджетні трансферти в обсязі  474,534 тис. грн,;  

 

- вільний залишок коштів в обсязі 875,388 тис. грн.,

 

 

 

- по загальному фонду  по видатках – у сумі 3 267,775 тис. грн.,

 

 

 

 

 

- по спеціальному фонду по доходах – у сумі 1 710,002 тис. грн., в тому числі міжбюджетні трансферти в обсязі  125,312 тис. грн,; в тому числі  кошти що передавались із загального фонду бюджету до спеціального фонду – 1 561,129 тис. грн.;

 

 

 

- по спеціальному фонду по видатках – у сумі 1 689,610 тис. грн.;

 

 

 

 

 

2.            Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на   постійну   комісію з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області /голова комісії –Плахотя Олена Петрівна/   

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                               Ю.І.Дорошенко

 

 

 

        Додаток № 1  
     до рішення сесії "Про затвердження звіту виконання сільського бюджету
     Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області за 2018 рік"
      від 01 березня 2019 року  №     256/VII    
Звіт про виконання дохідної частини сільського бюджету за 2018 рік
          грн.
Код Найменування доходів згідно бюджетній класифікації Затверджено на рік з урахуванням змін Виконано за рік % виконанння відхилення, + -
1 2 3 4 5=4/3*100 6=4-3
  Загальний фонд        
10000000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 3 861 900 3 860 529 100,0 -1 371
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  0 242 #ДЕЛ/0! 242
11020000 Податок на прибуток підприємств 0 242 #ДЕЛ/0! 242
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності   242 #ДЕЛ/0! 242
13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів   0    
13010200 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)        
14040000 Акцизний податок 66 900 77 465 115,8 10 565
18000000 Місцеві податки і збори 3 795 000 3 782 822 99,7 -12 178
18010200 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості   1 950 #ДЕЛ/0! 1 950
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 305 000 345 580 113,3 40 580
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 18 000 14 706 81,7 -3 294
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1 717 924 1 636 085 95,2 -81 839
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 24 200 76 926 317,9 52 726
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 8 300 9 005 108,5 705
18040000 Збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності       0
18050000 Єдиний податок 1 721 576 1 698 570 98,7 -23 006
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 235 576 153 663 65,2 -81 913
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 1 486 000 1 544 907 104,0 58 907
19000000 Інші податки та збори 0 0 #ДЕЛ/0! 0
19010000 Екологічний податок     #ДЕЛ/0! 0
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення     #ДЕЛ/0! 0
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини     #ДЕЛ/0! 0
20000000 НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 1 740 11 565 664,7 9 825
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 0 51 #ДЕЛ/0! 51
21080000 Інші надходження   51 #ДЕЛ/0! 51
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції   51 #ДЕЛ/0! 51
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 1 740 1 444 83 -296
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 740 1 444 83 -296
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1 740 1 444 83 -296
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  0 0 #ДЕЛ/0! 0
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності     #ДЕЛ/0! 0
22090000 Державне мито 0 0 #ДЕЛ/0! 0
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування     #ДЕЛ/0! 0
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України     #ДЕЛ/0! 0
24000000 Інші неподаткові надходження 0 10 070 #ДЕЛ/0! 10 070
24060000 Інші надходження   10 070 #ДЕЛ/0! 10 070
24060300 Інші надходження   10 070 #ДЕЛ/0! 10 070
25000000 Власні надходження бюджетних установ     #ДЕЛ/0! 0
  РАЗОМ ДОХОДІВ без трансфертів 3 863 640 3 872 094 100,2 8 454
  Офіційні трансферти        
41030000 Субвенції 480 554 474 534 99 -6 020
  в тому числі:       0
41037000 на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів     #ДЕЛ/0! 0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 480 554 474 534 98,7 -6 020
  Разом трансферти 480 554 474 534 98,7 -6 020
  РАЗОМ ДОХОДІВ загального фонду 4 344 194 4 346 628 100,06 2 434
  Вільний залишок коштів, спрямований на видатки   875 388    
  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -1 561 129    
  ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ до загального фонду 4 344 194 3 660 887 84,3 -683 307
  Спеціальний фонд        
10000000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 1 917 2 484 129,6 567
19000000 Інші податки та збори 1 917 2 484 129,6 567
19010000 Екологічний податок 1 917 2 484 129,6 567
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 1 880 2 520 134,0 640
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 37 -36 -97,3 -73
20000000 НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 20 414 21 077 #ДЕЛ/0! 663
24000000 Інші неподаткові надходження        
25010000 Власні надходження бюджетних установ   663 #ДЕЛ/0! 663
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 20 414 20 414 100,0 0
  Всього доходів спеціального фонду без урахування трансфертів 22 331 23 561 106 1 230
41030000 Субвенції 125 312 125 312 100 0
  в тому числі:        
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції 125 312 125 312 100,0 0
  РАЗОМ ДОХОДІВ спеціального фонду 147 643 148 873 100,8 1 230
  Вільний залишок коштів, спрямований на видатки        
  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   1 561 129    
  ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ до спеціального фонду 147 643 1 710 002 1158,2 1 562 359
  ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ 4 491 837 5 370 889 119,6 879 052
           
           
  Секретар сільської ради     Л.І.Борисова  
           
           

 

        Додаток № 2  
       до рішення сесії "Про затвердження звіту виконання сільського бюджету    
       Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області за 2018 рік"    
           від 01 березня 2019 року  №     256/VII
  Звіт про виконання видаткової частини сільського бюджету за 2018 рік  
          грн.
Код Видатки бюджету за функціональною структурою
(за шестизначним кодом)
План на рік з урахуванням змін Виконано за рік % виконання відхилення,
+ -
1 2 3 4 5 6
  Загальний фонд        
0100 Державне управління 814103 809284 99,4 -4819
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів  814103 809284 99,4 -4819
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 46303 43298 93,5 -3005
3210 Організаія та проведення громадських робіт 38303 38298 100,0 -5
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 8000 5000 62,5 -3000
4000 Культура і мистецтво 754138 723331 95,9 -30807
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів  733138 702765 95,9 -30373
4082 Іншi заходи в галузі культури і мистецтва   21000 20566 97,9 -434
6000 Житлово-комунальне господарство 234701 194639 82,9 -40062
6030 Організація благоустрою населених пунктів 234701 194639 82,9 -40062
7300 Будівництво та регіональний розвиток 245000 245000 100,0 0
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 245000 245000 100,0 0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 195000 195000 100,0 0
7461 Утримання та розвиток  автомобільних доріг та дорожньої нфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 195000 195000 100,0 0
7680 Інші програми та заходи, порвязані з економічною діяльністю 1302223 1302223 100,0 0
7680 Членські внески до асоціаціїх органів місцевого самоврядування 1200 1200 100,0 0
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 1301023 1301023 100,0 0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1301023 1301023 100,0 0
        #ДЕЛ/0! 0
  Разом видатків по загальному фонду 3591468 3512775 97,8 -78693
  Спеціальний фонд        
0100 Державне управління 42000 42000 100,0 0
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів  42000 42000 100,0 0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 20414 20414 100,0 0
3210 Організація та проведення громадських робіт 20414 20414 100,0 0
4000 Культура і мистецтво 60000 58949 98,2 -1051
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів  60000 58949 98,2 -1051
7300 Будівництво та регіональний розвиток 957793 941640 98,3 -16153
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 54496 54496 100,0 0
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 903297 887144 98,2 -16153
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 125312 125312 100,0 0
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету автомобільної дороги загального користування державного значення  125312 125312 100,0 0
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 501336 501295 100,0 -41
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 501336 501295 100,0 -41
  Разом видатків по спеціальному фонду 1706855 1689610 99,0 -17245
  Всього видатків 5298323 5202385 98,2 -95938
           
  Секретар сільської ради   Л.І.Борисова    
           
           

 

 

 

УКРАЇНА

 

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХVІ  сесія  VІІ  скликання

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від  01 березня  2019 року                                                                                № 257/VІІ

 

 

 


Про внесення змін до рішення ХХІ сесії

 

VІІ скликання від 08 червня 2018 року

 

№209 «Про встановлення ставок та пільг із

 

сплати земельного податку на території

 

Гусарівської сільської ради на 2019 рік»

 

 

 

 

 

     В звязку з внесенням змін до Податкового кодексу України п.273 ст.273,  відповідно до яких передбачається  оподаткування земельними податками лісових зеемль, керуючись ст. 274, 277 Податкового кодексу України (зі змінами та доповгненнями), пунктом  24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Гусарівської сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

 

 

1. Внести зміни до рішення ХХІ сесії VІІ скликання від 08 червня 2018 року №209 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Гусарівської сільської ради на 2019 рік», та встановити  на території Гусарівської сільської ради:

 

1) ставки земельного податку згідно зі змінами з додатком 1;

 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

 

2. Оприлюднити рішення на сайті Гусарівської сільської ради

 

3. Внесені зміни до рішення діютьз 01.01.2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                 Ю.І.Дорошенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                         

 

                                                                                 зі змінами до рішення  рішення сесії ХХІ 

 

                                                                           сесії VІІ скликання Гусарівської сільської ради  

 

                                                                                              від 08 червня 2018 року №209

 

                                                                            рішення №257/VІІ від 01 березня 2019 року                                                    

  

СТАВКИ
земельного податку1

 

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію  з 01.01.2019 року

 

 

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

63

202

6320282400

с. Гусарівка  Гусарівська сільська рада Балалкійського району Харківської області

63

202

6320282401

с. Волобуївка  Гусарівська сільська рада Балалкійського району Харківської області

 

 

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

1,0

1,0

1,0

1,0

01.02

Для ведення фермерського господарства4

1,0

1,0

1,0

1,0

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

1,0

0,3

1,0

1,0

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,3

0,3

0,3

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,5

0,5

0,5

0,5

01.06

Для колективного садівництва4

0,5

0,5

0,5

0,5

01.07

Для городництва4

0,5

0,5

0,5

0,5

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,3

0,3

0,3

0,3

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,5

0,5

0,5

0,5

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

0,5

0,5

0,5

0,5

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

0,5

0,5

0,5

0,5

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

0,5

0,5

0,5

0,5

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,5

0,5

0,5

0,5

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,03

0,03

 

 

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,03

0,03

 

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,03

0,03

 

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,03

0,03

 

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,03

0,03

 

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,03

0,03

 

 

02.07

Для іншої житлової забудови 

0,03

0,03

 

 

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,03

0,03

 

 

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

 

 

 

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

 

 

 

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

 

 

 

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

 

 

 

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

 

 

 

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

 

 

 

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,7

0,7

 

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

0,7

0,7

 

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

 

 

 

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

 

 

 

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

 

 

 

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

0,7

0,7

 

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

0,7

0,7

 

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

 

 

 

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

0,7

0,7

 

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

 

 

 

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

 

 

 

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

 

 

 

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

 

 

 

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

 

 

 

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

 

 

 

 

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

 

 

 

 

04.08

Для збереження та використання заказників

 

 

 

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

 

 

 

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

 

 

 

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

 

 

 

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

 

 

 

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

 

 

 

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

 

 

 

 

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

 

 

 

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

 

 

 

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

 

 

 

 

07.04

Для колективного дачного будівництва 

 

 

 

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

 

 

 

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

 

 

 

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

 

 

 

 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,1

0,1

0,1

0,1

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,1

0,1

0,1

0,1

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1

0,1

0,1

0,1

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

2,0

2,0

2,0

2,0

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1,5

1,5

1,5

1,5

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

1,5

1,5

1,5

1,5

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

1,5

1,5

1,5

1,5

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

 

 

 

 

10.06

Для сінокосіння

 

 

 

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

 

 

 

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

 

 

 

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

 

 

 

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

 

 

 

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

 

 

 

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

3

3

5

5

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3

3

5

5

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3

3

5

5

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

3

3

5

5

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

3

3

5

5

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

 

 

 

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

 

 

 

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

3

3

5

5

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

 

 

 

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

3

3

5

5

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

 

 

 

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

3

3

5

5

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

3

3

5

5

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

1

1

1,5

1,5

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1

1

1,5

1,5

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

1

1

1,5

1,5

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3

3

3

3

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3

3

3

3

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

 

 

 

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

 

 

 

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

 

 

 

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

 

 

 

 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

 

 

 

 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

 

 

 

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

 

 

 

 

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

16

Землі запасу

3

3

5

5

17

Землі резервного фонду

3

3

5

5

18

Землі загального користування4

1

1

1

1

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

1

1

 

 

 

 

 

Секретар сілької ради                                                 Л.І.Борисова

 

 

 

                                                                                                                 Додаток 2                                                                                      

 

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                         

 

                                                                                 зі змінами до рішення  рішення сесії ХХІ 

 

                                                                           сесії VІІ скликання Гусарівської сільської ради  

 

                                                                                              від 08 червня 2018 року №209

 

                                                                                рішення №257/VІІ від 01 березня 2019 року                                                    

 

 

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку

 

 

 

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

63

202

6320282400

с. Гусарівка  Гусарівська сільська рада Балаклійського району Харківської області

63

202

6320282401

с. Волобуївка  Гусарівська сільська рада Балалкійського району Харківської області

 

 

 

Група платників, категорія/цільове призначення 
земельних ділянок

Розмір пільги 
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Фізичні особи

інваліди першої і другої групи

100,000

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

100,000

пенсіонери (за віком)

100,000

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

100,000

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

100,000

Юридичні особи

установи, організації, які повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету та є неприбутковими

100,000

органи місцевого самоврядування

100,000

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів

 

100,000

ДП «Балаклійське лісове господарство»

100,00

 

 

 

Секретар сілької ради                                                 Л.І.Борисова

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

 

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

РІШЕННЯ                                                                                                                                                                     ХХVІ    СЕСІЇ   СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ   VІІ   скликання

 

 

 

 

 

 від   01  березня   2019   року                                                                                       №258/VІІ

 

 Гусарівка

 

 

 

 Про  затвердження Інструкції з діловодства

 

 Гусарівської сільської ради

 

                                                                                                                                 

 

             На виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи вимоги Примірної інструкції з діловодства у міністерствах,  інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2018 року №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», сесія Гусарівської сільської  ради

 

 

 

                                            

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

 

 

 

 

1. Затвердити Інструкцію з діловодства Гусарівської сільської ради. (додаток)   

 

2. Працівникам сільської ради у  своїй  роботі дотримуватись Інструкції з діловодства

 

    Гусарівської сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

Гусарівський

 

сільський голова                                                                   Ю. ДОРОШЕНКО                            

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ХХVІ сесія  VІI  скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

Від  01 березня  2019   року                                                                                       259 / VІІ

 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо

 

відведення земельної ділянки гр. 

 

для ведення особистого селянського господарства

 

в межах населеного пункту с. Волобуївка

 

на території Гусарівської сільської ради

 

Балаклійського району Харківської області

 

 

 

   Розглянувши заяву гр.  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту с. Волобуївка на території Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, виконану Приватним Підприємством «Землевпорядник» , керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 

 

1. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту с. Волобуївка на території Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області гр.  виконану Приватним Підприємством «Землевпорядник»  затвердити.

 

 

 

2. Надати гр. у  приватну  власність  земельну ділянку  площею  2,0000  га  кадастровий номер  для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту с. Волобуївка на території Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області.

 

 

 

3. Зобов’язати гр.  оформити речові права на земельну ділянку в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

 

 

4. Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ХХVІ сесія  VІI  скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

Від  01 березня  2019   року                                                                                       260 / VІІ

 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо

 

відведення земельної ділянки гр. 

 

для ведення особистого селянського господарства

 

в межах населеного пункту с. Волобуївка

 

на території Гусарівської сільської ради

 

Балаклійського району Харківської області

 

 

 

   Розглянувши заяву гр. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту с. Волобуївка на території Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, виконану Приватним Підприємством «Землевпорядник» , керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 

 

1. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту с. Волобуївка на території Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області гр.  виконану Приватним Підприємством «Землевпорядник»  затвердити.

 

 

 

2. Надати гр.  у  приватну  власність  земельну ділянку  площею  2,0000  га  кадастровий номер для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту с. Волобуївка на території Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області.

 

 

 

3. Зобов’язати гр. оформити речові права на земельну ділянку в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

 

 

4. Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ХХVІ сесія  VІI  скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  01 березня  2019 року                                                                                    261 /VІ

 

 

 

Про надання згоди на відновлення  меж

 

земельної ділянки для будівництва та

 

обслуговування житлового будинку, 

 

господарських будівель і споруд по

 

вул. в с. Гусарівка Балаклійського

 

району Харківської області гр. 

 

 

 

            Розглянувши заяву гр. з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,1536 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області , та подані Графічні матеріали по розташуванню земельної ділянки, керуючись     ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

 

 

1. Надати згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області  площею 0,1536 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

 

 

2. Зобов’язати гр.  надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко