ОмскАвтоСклад

Гусарівська сільська рада Балаклійського району

ХХV сесія VІІ скл. від 20.12.2018

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХV сесія    VІІ  скликання

 

 Р І Ш Е Н Н Я

Від   20   грудня   2018   року                                                          №238/VІІ                         

 

Про затвердження Програми Гусарівської сільської

ради - Асоціації органів місцевого самоврядування                                                                                Харківської області

         

 

                Заслухавши інформацію головного бухгалтера Краснокутської Людмили Олександрівни, «Про затвердження Програми Гусарівської сільської ради - Асоціації органів місцевого самоврядування  Харківської області», відповідно до ст. 9 Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування в Україні», ст. 15 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  сесія Гусарівської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Програму Гусарівської сільської ради-Асоціації органів місцевого самоврядування  Харківської області на 2019 рік (Додаток  № 1)

 

2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів Гусарівської сільської ради, голова комісії Плахотя О.П.

 

Сільський  голова                                                              Ю.І.Дорошенко

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХV сесія    VІІ  скликання

 

 Р І Ш Е Н Н Я

Від   20 грудня   2018   року                                                       № 239/VІІ                        

 

Про розмір та порядок сплати членських внесків  Гусарівської сільської ради   Балаклійського району Харківської області   до Асоціації місцевого самоврядування   Харківської області 

 

               Заслухавши інформацію головного бухгалтера Краснокутської Людмили Олександрівни, щодо розміру та порядку сплати членських внесків Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області до Асоціації органів місцевого самоврядування  Харківської області, відповідно до ст. 9 Закону України “Про асоціації органів місцевого самоврядування в Україні”, ст. 15 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.      Затвердити розмір щомісячних членських внесків Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області ради до Асоціації органів місцевого самоврядування в Україні в сумі 100 грн.

 

2.      Встановити періодичність сплати членських внесків Гусарівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування щоквартально в сумі 300  грн.

 

3.      Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів Гусарівської сільської ради, голова комісії Плахотя О.П.

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                              Ю.І.Дорошенко

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХV сесія    VІІ  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

    Від   20   грудня   2018   року                                                         №240/VІІ                        

 

 Про затвердження Програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані і проживають на території  Гусарівської сільської ради на 2019 рік

 

 

                Заслухавши інформацію  Дорошенко Юрія Івановича, Гусарівського сільського голови,  щодо затвердження  Програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані і проживають на території Гусарівської сільської ради  на 2019 рік,  керуючись  п.1 ст. 16; п. 22 ст. 26; ст.34  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Гусарівської  сільської  ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

            1.    Затверди  Програму підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані і проживають на території  Гусарівської сільської ради на 2019 рік. (Додаток).

             2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (голова комісії).

  

 

 

Сільський голова                                                                  Ю.І.Дорошенко    

 ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення ХVІІІ сесії VІІ скликання

Гусарівської  сільської ради

№240  від  20 грудня 2018 року

 

 

ПРОГРАМА

підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які  зареєстровані і проживають на території

Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2019 рік

 

I. Вступ

      Поточна ситуація в Україні, антитерористична операція (АТО), зумовлює  значне збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення морально-психологічного стану.

     Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, а також сім’ям, члени яких загинули або постраждали під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених осіб та психологічній підтримці.

    Програма підтримки учасників антитерористичної операції у східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані на території сільської ради (далі-Програма) - це заходи, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової та психологічної підтримки учасників ООС та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем.

 

II. Мета та основні завдання програми

  Метою програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО, підтримання їх належного морально-психологічного стану.

Основні завдання програми:

- надання одноразової грошової допомоги учасникам, сім’ям учасників та сім’ям  загиблих при проведенні АТО.

 

III. Заходи по забезпеченню виконання програми

     Бюджетні призначення для реалізації Програми передбачається при формуванні сільського бюджету і затверджується рішенням сільської ради про сільський бюджет на поточний  рік та коригується в процесі його виконання.

 

IV.Очікувані результати

      Виконання визначених програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат  в родинах сімей учасників АТО.

 

V. Виконавці програми

      Реалізацію програми планується здійснити шляхом виконання заходів щодо підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані на території сільської ради.

     Виконавцем програми є Гусарівська сільська рада.

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

1.Програма затверджена рішенням Гусарівської сільської ради.

2.Ініціатори розроблення програми: Гусарівська сільська рада

3.Термін реалізації програми:період проведення АТО

4.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:  згідно з відповідними бюджетними призначеннями.

 

Положення

про підтримку учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані і проживають на території

Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області

 

 

Грошова допомога призначається учасникам антитерористичної операціїв східних областях України та членам їх сімей, які зареєстровані на території Гусарівської сільської ради.

 

Грошова допомога надається один раз у розмірі 2,0 тис. грн.

Для отримання зазначеної допомоги до сільської ради надаються документи:

1. Заява.

2. Довідка з військового комісаріату про участь у антитерористичній операції.

3. Довідка з місця проживання та склад сімї.

4. Довідка про реєстрацію місця проживання.

5. Копія паспорту особи, яка подає заяву.

6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера

7. Розрахунковий рахунок платіжної картки для виплати допомоги

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                              Л.І.Борисова

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХV сесія    VІІ  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від   20 грудня   2018   року                                             №241 /VІІ                        

 

Про затвердження Положення про преміювання працівників виконавчого апарату   Гусарівської  сільської  ради  Балаклійського  району Харківської області

 

 

 

                Заслухавши інформацію головного бухгалтера Краснокутської Людмили Олександрівни, щодо затвердження Положення про преміювання працівників виконавчого апарату Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, та керуючись п. 6 ст. 16, п.1.п/п. 25 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сесія Гусарівської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.          Затвердити Положення про преміювання працівників виконавчого апарату Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області.

 (Додаток  №1)

 

2.          Встановити виплату премії сільському голові щомісячно, пропорційно до нарахувань, які проводяться працівникам виконавчого апарату  сільської ради за рахунок загального фонду заробітної плати установи на 2019 рік.

 

3.          Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів (голова комісії Плахотя О.П.)

 

 

 

 

  Сільський  голова                                                          Ю.І. Дорошенко

 

 

 

                                                                                                           

                                                                     УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                   ХХV  СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ

 

 Р І Ш Е Н Н Я       

від  20 грудня  2018 року                                                                      №242/VІІ

 

 

Про затвердження Програми                                                                                                                  соціально-економічного розвитку                                                                                                     Гусарівської сільської ради на 2019 рік

 

 

       Відповідно ст. ст. 26,46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку села, забезпечення соціального захисту та поліпшення життєвого рівня населення, врахувавши рекомендації постійних комісій ради, сесія Гусарівської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2019 рік (додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради: з питань формування бюджету і фінансів сільської ради (Плахотя О.П.), з питань комунальної власності, побутових питань та соціального захисту населення (Гнилицька С.М.) агропромислового комплексу, земельних відносин, використання природних ресурсів, екології (Токар А.В.).

 

 

Сільський голова                                                                    Ю.І.Дорошенко

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ХХV   сесія   VІІ   скликання
_____________________________________________________________

 

 РІШЕННЯ

  Від  20  грудня  2018  року                                                                           №243/VІІ

 

Про визначення видів громадських робіт та переліку об’єктів, на яких порушники та засуджені  повинні виконувати такі роботи

 

         

                   Розглянувши листа В.М.Симоненко,  начальника Балаклійського районного відділу  філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області підполковника  внутрішньої служби, від 14.12.2018 року №1989/24/5-18 щодо визначення видів громадських робіт та переліку об’єктів, на яких порушники та  засуджені  повинні виконувати такі роботи, керуючись ст. 26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Погодити з Балаклійським районним відділом філією Державної установи «Центр пробації» в Харківській області види громадських робіт та перелік об’єктів, на яких порушники та  засуджені  повинні виконувати такі роботи (Додаток)

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  Ю.І.Дорошенко, сільського голову.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                   Ю.І.Дорошенко

 

 

Додаток

до  рішення  ХХV сесії  Гусарівської  сільської   ради

VІІ   скликання   №243/VІІ     від  20.12.2018  року

 

 

 

Перелік об’єктів

на яких порушники та  засуджені  повинні виконувати такі роботи

   

 Об’єкт:

-         територія Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області

 

Види  громадських робіт:

-         благоустрій та озеленення;

-         впорядкування території;

-         скошування карантинних бур’янів та вирубка порослі;

-         очищення доріг та тротуарів (сезонне);

-         упорядкування дитячих та спортивних майданчиків;

-         прибирання території від побутових відходів;

-         ремонт пам’ятників, комунікацій, інфраструктури населених пунктів;

-         надання допомоги по господарству пенсіонерам і інвалідам.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                           Л.І.Борисова

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

    ХХV сесія    VІІ  скликання

 

 Р І Ш Е Н Н Я

Від   20 грудня   2018   року                                                          № 244/VІІ                         

 

Про організацію громадських  робіт по

Гусарівській сільській раді у 2019 році

 

                  Відповідно до ст.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 27.05.97 р. №280 97/ВР, ст. 31 Закону України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 №5067-VI, Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 року №175,  з метою  додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки, зареєстрованих безробітних; осіб, які перебувають на обліку в Балаклійському районному центрі зайнятості  як такі, що шукають роботу; працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції;  сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.                 Організувати у 2019 році за участю Балаклійського районного центру зайнятості на підприємствах, в установах та організаціях комунальної форми власності громадські роботи, які повинні  мати суспільно корисну спрямованість, відповідати  потребам  територіальної  громади   та  сприяти її соціальному розвитку.

2.                 Виділити кошти з місцевого бюджету в сумі  95 134.00 для фінансування організації громадських  робіт,  на їх організацію за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

3.                  Затвердити перелік видів громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. (Додаток №1)

4.                  Визначити, що громадські  роботи повинні  проводитись виключно на  спеціально створених для цього тимчасових робочих місцях.

5.                 Рекомендувати Балаклійському районному центру зайнятості укласти договори на проведення громадських робіт з підприємствами, установами і організаціями, які потребують залучення додаткової робочої сили на виконання таких робіт, та здійснити направлення незайнятих громадян та різних категорій зайнятого населення, за їх згодою.

6.                 Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

 

  Сільський голова                                                                                Ю.І.Дорошенко     

 

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення ХХV сесії VІІ скликання

Гусарівської     сільської   ради

№244/VІІ  від 20.12.2018 року

ПЕРЕЛІК

видів громадських робіт, які проводитимуться  на території Гусарівської сільської ради у 2019 р.

- упорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих

     захисників Вітчизни і утримання у належному стані цвинтарів, особливо у сільській місцевості;

- благоустрій та озеленення територій населених пунктів, придорожніх смуг;

- роботи при проведенні ремонту або реконструкції об’єктів соціальної сфери (шкіл, закладів

  культури і охорони здоров’я) впорядкування прилеглих до них територій, наведення

  санітарного порядку на прилеглих територій;

- впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних

  ситуацій, визнаних рішеннями органів виконавчої влади;

- підсобні роботи з відновлення пам’яток архітектури, історії та культури;

- підсобні роботи в сільській місцевості, що проводяться за рішеннями органів місцевого

  самоврядування;

- підсобні роботи з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках та в архівах з документацією;

- роботи в архівах з документацією;

- роботи по інформуванню населення стосовно отримання житлових субсидій та технічній

  підготовці документації з кур’єрською доставкою документів та запитів.;

- роботи з інформування населення щодо недопущення порушень громадського порядку;

- проведення благоустрою смуг відведення автомобільних доріг загального користування, вулиць

  і доріг населених пунктів за межами проїзної частини та впорядкування споруд дорожнього

  водовідводу;

- видалення насаджень та чагарникової порослі у смузі відведення автомобільних доріг

  загального користування, у смугах та поза смугами відведення вулиць і доріг населених пунктів

- ліквідації стихійних сміттєзвалищ уздовж автомобільних доріг загального користування, вулиць

  і доріг населених пунктів та інше;

- надання послуг із супровіду, догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу осіб з

  інвалідністю або тимчасово непрацездатних;

- надання допомоги сім»ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО;

- екологічний захист навколишнього середовища;

- супровід інвалідів по зору;

- інші доступні види трудової діяльності.

          

 

Додаток №2

до рішення ХХV сесії VІІ  скликання

Гусарівської    сільської    ради

п/п

 

Орган  місцевого  самоврядування, підприємство, установа, організація

Кількість

робочих місць

1

Гусарівська сільська рада Балаклійського району Харківської області

5

№244/VІІ  від  20.12.2018 року

ПЕРЕЛІК

підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, на яких планується організація громадських робіт на території  Гусарівської сільської  ради у 2019 році

 

 

 

 

Сільський голова                                                                             Ю.І.Дорошенко    

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

    ХХV сесія    VІІ  скликання

 

 Р І Ш Е Н Н Я

Від   20 грудня   2018   року                                                             № 245/VІІ                         

 

 

Про  затвердження  Програми  організації   громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2019 рік                                                                                   

 

 

            З метою вирішення питань тимчасової зайнятості населення Гусарівської сільської ради, зменшення масштабів безробіття, забезпечення соціальних гарантій громадян, які тимчасово втратили роботу, відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», керуючись  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія    Гусарівської    сільської   ради

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.  Затвердити  Програму організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2019 рік (Додаток  №1)

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань планування бюджету та фінансів (голова Плахотя О. П.)

 

 

 

 

 

  Сільський голова                                                                Ю.І.Дорошенко

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ХХV   сесія   VІІ   скликання
_____________________________________________________________

 

 РІШЕННЯ

  Від  20  грудня  2018  року                                                                                    №246 /VІІ

 

Про визначення видів суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних  робіт та перелік об’єктів  на яких порушники повинні виконувати ці роботи                                       

 

         

                   Розглянувши листа В.М.Симоненко,  начальника Балаклійського районного відділу  філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області підполковника  внутрішньої служби, від 14.12.2018 року №1991/24/5-18 щодо визначення видів суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних  робіт та перелік об’єктів  на яких порушники повинні виконувати ці роботи, керуючись ст. 26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Погодити з Балаклійським районним відділом філією Державної установи «Центр пробації» в Харківській області види суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних  робіт та перелік об’єктів на яких порушники повинні виконувати ці роботи (Додаток)                            

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  Ю.І.Дорошенко, сільського голову.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                   Ю.І.Дорошенко

 

 

 

 

 

Додаток

до  рішення  ХХV сесії  Гусарівської  сільської   ради

VІІ скликання  №246 /VІІ   від  20.12.2018 року

 

 

 

Перелік об’єктів

на яких порушники   повинні виконувати ці роботи                                       

 

 Об’єкт:

-         територія Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області

 

Види  суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних  робіт:

-         благоустрій та озеленення;

-         впорядкування території;

-         скошування карантинних бур’янів та вирубка порослі;

-         очищення доріг та тротуарів (сезонне);

-         упорядкування дитячих та спортивних майданчиків;

-         прибирання території від побутових відходів;

-         ремонт пам’ятників, комунікацій, інфраструктури населених пунктів;

-         надання допомоги по господарству пенсіонерам і інвалідам.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                           Л.І.Борисова

 

 

 

                                                          УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ   ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                              ХХV СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  20  грудня   2018   року                                                           №247/VІІ

 

Про  затвердження  Програми 

культурно-мистецьких,

                  масових заходів та відзначення державних

                  і національних свят Гусарівської сільської ради

на  2019  рік.

 

                                Заслухавши   інформацію Краснокутської Людмили Олександрівни, головного бухгалтера сільської ради "Про затвердження Програми  культурно-мистецьких, масових заходів та відзначення державних і національних свят Гусарівської сільської ради на  2019  рік.",  керуючись ст.26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”,   діючи в інтересах громади,

 

сесія    Гусарівської    сільської   ради

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.     Затвердити  Програму  культурно-мистецьких, масових заходів та відзначення державних і національних свят Гусарівської сільської ради на  2019  рік. (Додаток  №1)

 

2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань планування бюджету та фінансів (голова Плахотя О. П.)

 

 

 

                  Сільський голова                                                   Ю.І.Дорошенко

 

 

 

 

 

Додаток № 1

                                                                           до  рішення

 ХХV сесії VІІ скликання

                                                                                                                від 20.12.2018  року №247  

 

П Р О Г Р А М А

культурно-мистецьких, масових заходів

 та відзначення державних і національних свят

Гусарівської сільської ради на 2019 рік

 

        Ця Програма розроблена з метою створення позитивного іміджу села, вшанування видатних людей, виховання у молодого покоління патріотизму, поваги до історії рідного краю, народних традицій, належної організації та проведення свят, масових і спортивних заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, підтримки творчої та обдарованої молоді на території сільської ради

      Програма передбачає реалізацію на належному рівні заходів з відзначення (привітання) з нагоди державних, національних свят та інших подій, що мають місцеве значення

 

МЕТА  ПРОГРАМИ

 

      Метою Програми є створення позитивного іміджу села шляхом організації масових заходів на території міської ради, присвячених державним, релігійним та професійним святам, визначним історичним датам, що пов’язані з історією держави, рідного краю, їх видатними людьми:                                                                                                          

●  сприяння всебічного розвитку традицій, звичаїв та  обрядів;                                                                          ●  відродження народних звичаїв та національних традицій, їх збереження, підвищення           рівня духовності та  громадської активності жителів;                                                                                ●  здійснення заходів по відродженню та збереженню духовної  і історичної спадщини рідного краю;                                                                                                                                                        ●  виховання у підростаючого покоління почуття патріотизму та відповідальності за майбутнє незалежної Української держави;                                                                                                    ●  покращення системи проведення свят.

 

ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ

 

Ця Програма окреслює низку першочергових завдань:

●  створення нового іміджу села;

●  проведення заходів до державних, релігійних та професійних свят, історичних дат;

●  організація свят, виставок, фестивалів, конкурсів, фотовиставок, у тому числі для учнівської молоді;

●  святкування Дня села;

●  відзначення славних родин, привітання новонароджених;

●  виготовлення і установка меморіальних дощок, пам’ятних знаків;

●  проведення спортивних змагань, турнірів;

●  організація народних гулянь.

 

ОСНОВНІ  ЗАХОДИ  ПРОГРАМИ        

 

● Організація і проведення масових і спортивних заходів, свят, народних гулянь, феєрверків, фестивалів, конкурсів, фотовиставок, у тому числі для учнівської молоді; художнє оформлення             

● Придбання квітів та оформлення корзин для покладання з нагоди державних свят,  вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни та локальних війн; виготовлення і установка меморіальних дощок, пам’ятних знаків, ювілейних та пам’ятних медалей

 

 

●  Придбання подарунків, квітів:

до ювілеїв та визначних дат видатних людей, вшанування Почесних громадян, жителів села, які зробили значний внесок у його соціально-економічний та культурний розвиток;

з нагоди професійних свят;

славним родинам та новонародженим.                        

●  Масові заходи (придбання кубків, призів, дипломів, грамот, виплата)       

●  Придбання та оформлення вітальних листівок до свят, запрошень.

 

ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

 

      Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених у сільському бюджеті, та з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

КОШТОРИС

витрат для реалізації Програми культурно-мистецьких заходів та відзначення державних і національних свят

№ з/п

Назва заходів

Сума витрат (тис. грн.)

1.

 День незалежності України

20,0

2.

 День Захисника України

4,0

 

ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ

 

    Виконання Програми сприятиме зростанню інтересу до минулого і сьогодення рідного краю, гордості за рідне село і його жителів, вихованню почуття патріотизму у підростаючого покоління, підвищенню якості проведення масових заходів, збільшенню кількості їх учасників.

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                   Л.І.Борисова

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХV сесія    VІІ  скликання

 

 Р І Ш Е Н Н Я

Від   20  грудня   2018   року                                                                          №248/VІІ

 

                        

Про затвердження номенклатури

справ Гусарівської сільської ради

 

                       

                     Заслухавши інформацію Дорошенко Юрія Івановича,  Гусарівського сільського голови "Про затвердження номенклатури справ Гусарівської сільської ради",  керуючись  ст. 40  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія  Гусарівської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити номенклатуру  справ  на  2019 рік   (Додаток).

 

2. Відповідальною за архів призначити Борисову Лілію Іванівну, секретаря  Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                     Ю.І.Дорошенко

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА    СІЛЬСЬКА   РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ   ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

   ХХV сесія    VІІ  скликання

 

 Р І Ш Е Н Н Я

Від   20 грудня   2018   року                                                       №249/VІІ                        

 

 

Про затвердження   планів роботи сесій  та 

виконкомів   Гусарівської   сільської   ради

Балаклійського району Харківської області

на 2019  рік           

                         

                   Заслухавши інформацію Дорошенко Юрія Івановича, Гусарівського сільського голови щодо затвердження планів роботи сесій та виконкомів Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області  на 2019 рік,  керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія Гусарівської сільської ради

 

                  В И Р І Ш И Л А  :

 

1. Затвердити план роботи сесії Гусарівської сільської ради на 2019 рік. (Додаток).

 

2. Затвердити план роботи виконкомів Гусарівської сільської ради на 2019 рік. (Додаток).

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних комісій сільської ради:

·        з питань планування бюджету та фінансів -  Плахотя О. П.;

·        з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, використання  природних ресурсів, екології -  Токар А.В.;

·        з питань комунальної власності, побутових питань та соціального захисту населення -   Гнилицька  С.М.

 

 

Сільський голова                                                                     Ю.І.Дорошенко

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХV сесія    VІІ  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від   20  грудня   2018   року                                                                         №250/VІІ                     

Про  затвердження   Програми  про

використання коштів на поховання

у 2019 році

         

                Заслухавши інформацію Краснокутської Людмили Олександрівни, головного бухгалтера сільської ради "Про затвердження Програми про використання коштів на поховання у 2019 році", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №99 від 31.01.2007 "Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого" та Порядку виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого затвердженого Постановою КМУ від 31.01.2007 р.  № 99 та керуючись  п.7. ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  діючи в інтересах громади, сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.             При надходженні заяв на виплату допомоги на поховання, та необхідних документів до них проводити виплату допомоги.

 

2.            Затвердити  грошову компенсацію на поховання  громадян (6 осіб)  у сумі  9000 грн. 00 коп. , а саме по 1500.00 грн.

 

3.             Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з планування  бюджету та фінансів (голова комісії Плахотя О.П.).

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                          Ю.І. Дорошенко

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХV сесія  VІI  скликання

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  20 грудня 2018   року                                                                                     №251/VІІ

 

Про надання  дозволу на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. , мешканцю вул. Балаклійського району  Харківської області

 

            Розглянувши заяву гр. ,  мешканця вул.  Балаклійського району Харківської області про  надання  дозволу на розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  згідно  ст.ст. 12, 116, 118,  121,   Земельного  Кодексу  України  від  25.10.2001 року,  ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  а  також  Протоколу засідання  постійної  комісії  з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології  від 20.12.2018 року,   сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати   гр. , мешканцю вул. а Балаклійського   району  Харківської  області,  дозвіл   на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   площею  0,10 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  запасу сільськогосподарського  призначення  комунальної форми власності в межах  населеного  пункту  с. Гусарівка.

 

2. Проект  землеустрою  на  земельну  ділянку  подати  для  затвердження  до  Гусарівської  сільської  ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

 

Сільський   голова                                                        Ю.І.Дорошенко

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХV сесія  VІI  скликання

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  20 грудня 2018   року                                                                                           №252/VІІ

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулв с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області гр.

 

 

              Розглянувши заяву гр. , мешканця вул.  с.Волобуївка Балаклійського району Харківської області  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських    будівель    і споруд (присадибна ділянка) по в с.Волобуївка Балаклійського району Харківської області, виконану ТОВ «Підприємство «Астра», керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул.в с.Волобуївка Балаклійського району Харківської області гр. у, виконану  ТОВ «Підприємство «Астра»  затвердити.

 

2. Надати гр. Дуракову Павлу Івановичу безоплатно у  приватну  власність земельну ділянку  площею  0,2500  га  кадастровий номер 6320282402:00:000:0075 для  будівництва та обслуговування  житлового  будинку  господарських будівель і споруд .

 

3. Зобов’язати гр.  оформити речові права на земельну ділянку в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

4.Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХV сесія  VІI  скликання

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  20 грудня 2018   року                                                                                                      №253 /VІІ

 

 

Про надання згоди на відновлення  меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області гр.

 

 

                Розглянувши заяву гр. , з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,2417 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. с.Гусарівка Балаклійського району Харківської області, та подані Графічні матеріали по розташуванню земельної ділянки, керуючись  ст.ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України,  ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області,  площею 0,2417 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобов’язати гр.надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХV сесія  VІI  скликання

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  20 грудня 2018   року                                                                                                       №254 /VІІ

 

 

Про надання згоди на відновлення  меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області гр.

 

                Розглянувши заяву гр.  мешканця с. Гусарівка в Балаклійського району Харківської області, з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області, керуючись     ст.ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою:  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області  площею 0,2500 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобов’язати гр.   надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

Сільський   голова                                                                   Ю.І.Дорошенко

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХV сесія  VІI  скликання

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  20 грудня  2018   року                                                                                           №255/VІІ

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.  в с.Гусарівка Балаклійського району Харківської області гр.

 

              Розглянувши заяву гр. мешканця вул.  с.  району Харківської області  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських    будівель    і споруд (присадибна ділянка) по вул. с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області, виконану ТОВ «Підприємство «Астра», керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул.  в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області гр. , виконану  ТОВ «Підприємство «Астра»  затвердити.

 

2. Надати гр.   безоплатно у  приватну  власність земельну ділянку  площею  0,2500  га  кадастровий номер 6320282401:00:002:0145 для  будівництва та обслуговування  житлового  будинку  господарських будівель і споруд .

 

3. Зобов’язати гр.оформити речові права на земельну ділянку в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

4.Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХХVСЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ

 

 

 

 РІШЕННЯ

 

20 грудня 2018 року                                                        №  236 

 

Про внесення змін до рішення ХVІІІ сесії VІІ скликання

"Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради

Балаклійського району Харківської області  на 2018 рік"

 

від 22 грудня 2017 року № 172/VІІ

 

 

 

                  Відповідно до вимог статті 78, статті 52 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

 

                                                      сесія Гусарівської сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

 

 

1.                      Визначити на 2018рік:

 

-  доходи сільського бюджету у сумі 4 471,423 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  4 344,194тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 127,229 тис. грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

 

-  видатки сільського бюджету у сумі 5 346,811 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3 658,453 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 1 688,358 тис. гривень, в тому числі бюджету розвитку 1 561,129 тис. грн.;

 

профіцит загального фонду сільського бюджету 1 561,129 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1 561,129 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

 

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік по загальному фонду 3 658,453 тис. грн. та спеціальному фонду 1 688,358 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

 

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  86,000 тис. гривень.

 

 

 

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.

 

 

 

        5.    Надати право сільському голові підписувати, погоджувати договори і зміни до них з районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Балаклійського району з послідуючим їх затвердженням на сесії сільської ради.

 

 

 

       6. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

 

 

       7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

 

 

 

·         Оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110)

 

·         Нарахування на заробітну плату (код 2120)

 

·         Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

 

·         Поточні трансферти населенню (код 2700)

 

·         Поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620)

 

 

 

8. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  2 619,447 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 

 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Гусарівській сільській раді, в особі сільського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 

 

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках згідно додатку № 7 до цього рішення.

 

Укласти угоди по кожному виду енергоносіїв  у межах встановлених бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях.

 

 

 

        11. Встановити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах видатків затверджених у кошторисах, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

 

               Будь-які видатки, пов'язані з утриманням установи, можуть здійснюватися у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії.

 

 

 

       12. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

 

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

 

 

 

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹,71  Бюджетного кодексу України.

 

 

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

 

 

 

       15. Надати право постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області в процесі виконання  сільського  бюджету  у  виняткових   випадках  за   висновком головного бухгалтера та обґрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального фонду з послідуючим затвердженням на сесії Гусарівської сільської ради. Сільській раді про внесення    змін    до    розпису  сільського    бюджету    надавати    довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

 

 

 

        16. Надати сільській раді дозвіл на придбання товарів і послуг за
готівку за такими кодами:

 

КЕКВ 2210; КЕКВ 2240; КЕКВ 2250 (видатки на відрядження).

 

 

 

        17. За рішенням сесії згідно  висновку Фінансового управління розподіляти вільні залишки, які утворились на 01.01.2018 рік.

 

18. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на   постійну   комісію з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області /голова комісії –Плахотя Олена Петрівна/

 

19.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                  Дорошенко Ю.І.

      Додаток 1    
      до рішення сільської ради  
      "Про сільський  бюджет на 2018 рік"  
      в редакції рішення ХХV сесії VІІ скликання  
                                     від 20.12.2018 року № 236/VІІ  
Доходи  на 2018 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   3863817,00 3861900,00 1917,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств 0,00 0,00    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,00      
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 0,00      
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   66900,00 66900,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 9900,00 9900,00    
14021900 Пальне 9900,00 9900,00    
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  45000,00 45000,00    
14031900 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  45000,00 45000,00    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 12000,00 12000,00    
18000000 Місцеві податки 3795000,00 3795000,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 2073424,00 2073424,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 0,00      
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 0,00      
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками обєктів нежитлової нерухомості 305000,00 305000,00    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   18000,00 18000,00    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1717924,00 1717924,00    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   24200,00 24200,00    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   8300,00 8300,00    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,00      
18030000 Туристичний збір  0,00 0,00 0,00 0,00
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  0,00      
18050000 Єдиний податок   1721576,00 1721576,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  0,00      
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  235576,00 235576,00    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 1486000,00 1486000,00    
19000000 Інші податки та збори  1917,00 0,00 1917,00 0,00
19010000 Екологічний податок  1917,00 0,00 1917,00 0,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  1880,00   1880,00  
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  0,00      
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  37,00   37,00  
20000000 Неподаткові надходження   1740,00 1740,00 0,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,00 0,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   0,00 0,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00      
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1740,00 1740,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1740,00 1740,00    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1740,00 1740,00    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   0,00 0,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  0,00      
22090000 Державне мито   0,00 0,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   0,00      
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   0,00      
25000000 Власні надходження бюджетних установ   0,00 0,00 0,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  0,00 0,00 0,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  0,00      
25010200 Кошти отримані від господарської діяльності 0,00      
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 0,00      
25010400 Кошти від реалізації майна 0,00      
РАЗОМ ДОХОДІВ   3865557,00 3863640,00 1917,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти 605866,00 480554,00 125312,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   605866,00 480554,00 125312,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 605866,00 480554,00 125312,00 0,00
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету     125312,00  
41053900 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами 480554,00 480554,00    
    0,00      
ВСЬОГО ДОХОДІВ   4471423,00 4344194,00 127229,00 0,00
           
           
Секретар сільської ради Л.І.Борисова      
         
    Додаток № 2
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2018 рік"
    в редакції рішення ХХV сесії VІІ скликання  
    від 20.12.2018 року № 236/VІІ 
Фінансування сільського бюджету  на 2018 рік
  грн.
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
  Загальне фінансування        
208000 Фінансування за рахунок  залишків коштів сільського бюджету 875 388,0 -685 741 1 561 129 1561129
208100 На початок періоду 984 493,0 961 388 23 105  
208200 На кінець періоду 109 105,0 86 000 23 105  
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -1 561 129 1 561 129 1 561 129
600000 Фінансування за активними операціями        
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 875 388,0 -685 741 1 561 129 1561129
602100 На початок періоду 984 493,0 961 388 23 105  
602200 На кінець періоду 109 105,0 86 000 23 105  
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -1 561 129 1 561 129 1561129
  Всього залишків коштів, спрямованих на видатки 875 388,0 -685 741 1 561 129 1561129
           
                        Додаток № 3
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2018 рік"
                          в редакції рішення ХХV сесії VІІ скликання    
                          від 20.12.2018 року № 236/VІІ   
РОЗПОДІЛ
видатків сільського бюджету  на 2018 рік
 
                              (тис. грн.)/грн.  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2
Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку  
 
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник) ######## 3 658 453,0 929 326,0 190 336,0   ######## 125 312,0     ######## ######## 5 344 894,0  
  0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  814 103,0 814 103,0 590 862,0 29 803,0   42 000,0       42 000,0 42 000,0 856 103,0  
  3210 1050 Організаія та проведення громадських робіт 38 303,0 38 303,0 31 394,0                 38 303,0  
  3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 8 000,0 8 000,0                   8 000,0  
  4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 733 138,0 733 138,0 303 340,0 73 757,0   60 000,0       60 000,0 60 000,0 793 138,0  
  4082 0822 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 21 000,0 21 000,0                   21 000,0  
  6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 234 701,0 234 701,0 3 730,0 86 776,0               234 701,0  
  7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документаці)ї           54 496,0       54 496,0 54 496,0 54 496,0  
  7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку  територій 245 000,0 245 000,0       903 297,0       903 297,0 903 297,0 1 148 297,0  
  7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 195 000,0 195 000,0                   195 000,0  
  7462 0456 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету           125 312,0 125 312,0         125 312,0  
  7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 1 200,0 1 200,0                   1 200,0  
  9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету ######## 1 368 008,0       501 336,0       501 336,0 501 336,0 1 869 344,0  
      Всього ######## 3 658 453,0 929 326,0 190 336,0   ######## 125 312,0     ######## ######## 5 344 894,0  
      Нерозподілені видатки           1 917,0           1 917,0  
      Разом ######## 3 658 453,0 929 326,0 190 336,0   ######## 125 312,0     ######## ######## 5 346 811,0  
  Секретар сільської ради     Л.І.Борисова                  
   

Л.І.Борисова

 

 

 

 

 

 
                                Додаток № 4    
                            до рішення  сільської ради
 "Про сільський бюджет на 2018 рік"
   
                            в редакції рішення ХХV сесії VІІ скликання  
                            від 20.12.2018 року № 236/VІІ 
    Міжбюджетні трансферти з сільського бюджету до районного бюджету на 2018 рік    
                                                                                                                                                                                                                                           грн.        
Код
бюджету
 Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Всього Інша субвенції з місцевого бюджету  (9770)    
Субвенція загального фонду на:        
  Програма
"Шкільний автобус" на 2018-2022 роки
Районна Програма організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах та дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів Балаклійського району на 2015-2018 роки Районна програма забезпечення мешканців району, які мають рідкісні захворювання, життєво необхідними засобами та спеціальним харчуванням на 2015-2020 роки Районна програма "Онкологія" на 2017-2020 роки Районна програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2017-2020 роки Програма "Обдаровані
діти" на 2016-2018 роки
Районна Програма оздоровлення та відпочинку дітей  на 2018-2022 роки у Балаклійському районі Районна Комплексна Програма соціального захисту населення Балаклійського району на 2017-2020 роки  Програма розвитку архівної справи у Балаклійському районі на 2016-2018 роки Районна Програма розвитку інформаційного простору  Балаклійського району  на 2015-2020 роки Районна Програма удосконалення медичної допомоги мешканцям району на 2016-2018 роки  Районна Програма розвитку культури і туризму у Балаклійському району на 2015-2018 роки  Районна Програма соціально-економічного розвитку Балаклійського райну  на 2018 роки  Комплексна Програма  модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів Балаклійського району на 2018-2022 роки    
       
  Гусарівська сільська рада   109910 369019 0 5640 20000 7385 31447 138546 15683 37488 9058 69572 500000 54 260    
  Всього 1368008 109910 369019 0 5640 20000 7385 31447 138546 15683 37488 9058 69572 500000 54260    
                                     
Код
бюджету
 Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Всього Інша субвенції з місцевого бюджету  (9770)    
  Субвенція спеціального фонду на:    
     Програма  модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів Балаклійського району на 2018-2022 роки Районна програма "Інформаціїні та комунікаційні технології в навчальних закладах Балаклійського району" на 2016-2020 роки  Районна Програма розвитку культури і туризму у Балаклійському району на 2015-2018 роки                         
                     
  Гусарівська сільська рада                                  
  Всього 501336   286176 160000 55160 0 0 0 0 0 0 0 0   0    
                                     
                                     
          Додаток № 5
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2018 рік"
            в редакції рішення ХХV сесії VІІ скликання    
            від 20.12.2018 року № 236/VІІ   
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1
                (тис. грн.)/грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3
Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)   1 561 129,0     1 561 129,0
  150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  Придбання обладнання та підключення до високозахищеної мережі Інтернет 42 000,0     42 000,0
  4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Придбання музичної апаратури, ноутбука 60 000,0     60 000,0
  7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документаці)ї Виготовлення картографічної основи (1-й етап "Підготовчі роботи") 54 496,0     54 496,0
  7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі в с.Волобуївка вул.Незалежності 14 903 297,0     903 297,0
  9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Заміна вікон в спортивній залі Гусарівського НВК 224 973,0     224 973,0
  9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Придбання компьютерного класу 110 000,0     110 000,0
  9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Придбання мультимедійного обладнання 50 000,0     50 000,0
  9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Придбання компьютерних комплектів 55 160,0     55 160,0
  9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Виготовлення робочого проекту «Капітальний ремонт системи опалення будівлі Гусарівського навчально-виховного  комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Балаклійської районної ради Харківської області 38 203,0     38 203,0
  9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Проведення експертизи пректно-кошторисної документації «Капітальний ремонт системи опалення будівлі Гусарівського навчально-виховного  комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Балаклійської районної ради Харківської області 13 000,0     13 000,0
  9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету придбання холодильника для Гусарівського навчально-виховного  комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Балаклійської районної ради Харківської області 10 000,0     10 000,0
                 
      Всього    1 561 129,0     1 561 129,0
          Додаток № 6
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2018 рік"
          в редакції рішення ХХV сесії VІІ скликання  
          від 20.12.2018 року № 236/VІІ 
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
сільського бюджету  у 2018 році1
              (тис. грн.)/грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3
Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)        
  3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2018 рік 38 303,0   38 303,0
  3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Використання коштів на поховання у 2018 році 4 000,0   4 000,0
  3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані і проживають на території Гусарівської сільської ради 4 000,0   4 000,0
  4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2018 рік 733 138,0 60 000,0 793 138,0
  4082 0822 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма культурно-мистецьких, масових заходівта відзначення державних і національних святГусарівської сільської ради на 2018 рік 21 000,0   21 000,0
  6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2018 рік 234 701,0   234 701,0
  7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документаці)ї Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2018 рік   54 496,0 54 496,0
  7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2018 рік 245 000,0 903 297,0 1 148 297,0
  7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2018 рік 195 000,0   195 000,0
  7462 0456 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2018 рік   125 312,0 125 312,0
  7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування Гусарівської сільської ради - Асоціаціїганів місцевого самоврядування Харківської області 1 200,0   1 200,0
               
      Всього    1 476 342,0 1 143 105,0 2 619 447,0
               
 
          Додаток № 7
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2018 рік"
          в редакції рішення ХХV сесії VІІ скликання  
          від 20.12.2018 року № 236/VІІ 
Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках - головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік
               
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3
Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
електроенергія, квт/час природний газ, м³ тверде паливо, тонн дрова, м³
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)        
  0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад     2 213,0    
  4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 14 550,0   12,5 3,5
  6060 0630 Організація благоустрою населених пунктів 55 000,0      
      Всього  69 550,0 2 213,0 12,5  
               
  Секретар сільської ради Л.І.Борисова        

Л.І.Борисова

 

       
   

Секретар сільської ради 

 

  Л.І.Борисова      

Секретар сільської ради

 

   

 

 

 

                       
         
         

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХХV СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ

 

 

 РІШЕННЯ

 

20 грудня  2018 року

 

                                                                №   237  

 

Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради

Балаклійського району Харківської області на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом УкраїниЗаконом України "Про місцеве самоврядування",  Гусарівська сільська рада вирішила:


        1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 4 287 353 гривні, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету у сумі 4 284533 гривні та доходи спеціального фонду сільського бюджету 2 820 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  4 287 353 гривні, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету у сумі 2 842 258 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету у сумі1 445 095 гривень;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 1 442 275 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 1 442 275 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 56 845 гривень, що становить 2 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

       2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3.Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл видатків сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2 706 853 гривні згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України , та рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік».

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 1 ,71 Бюджетного кодексу України

8.  Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

·         Оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110)

·         Нарахування на заробітну плату (код 2120)

·         Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

·         Поточні трансферти населенню (код 2700)

·         Поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620)

 

 9 . Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Гусарівській сільській раді, в особі сільського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Затвердити  паспорти бюджетних програм  протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

11. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

12. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства.

  13.  Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках згідно додатку № 7 до цього рішення.

Укласти угоди по кожному виду енергоносіїв  у межах встановлених бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях.

 

          14. Встановити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах видатків затверджених у кошторисах, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

               Будь-які видатки, пов'язані з утриманням установи, можуть здійснюватися у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії.

 

           15. Надати право постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області в процесі виконання  сільського  бюджету  у  виняткових   випадках  за   висновком головного бухгалтера та обґрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального фонду з послідуючим затвердженням на сесії Гусарівської сільської ради. Сільській раді про внесення    змін    до    розпису  сільського    бюджету    надавати    довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

16. Дозволити придбання товарів і послуг за готівку за такими  кодами: КЕКВ 2210, КЕКВ 2240, КЕКВ 2250.

         17.  Надати право сільському голові підписувати, погоджувати договори і зміни до них з районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Балаклійського району з послідуючим їх затвердженням на сесії сільської ради.

18. За рішенням сесії згідно  висновку Фінансового управління розподіляти вільні залишки, які утворились на 01.01.2019 рік.

         19. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

20. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

21. Оприлюдднення рішення  відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити виконавчому комітету Гусарівської сільської ради.

  22. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на   постійну   комісію з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області /голова комісії –Плахотя Олена Петрівна/

 

 

Сільський голова                              

 

Ю.І.Дорошенко

 

      Додаток 1    
      до рішення сільської ради  
      "Про сільський  бюджет на 2019 рік"  
         
                                        
Доходи сільського бюджету на 2019 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   3693483,00 3690663,00 2820,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств 0,00 0,00    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,00      
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 0,00      
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   80370,00 80370,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 13400,00 13400,00    
14021900 Пальне 13400,00 13400,00    
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  55600,00 55600,00    
14031900 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  55600,00 55600,00    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 11370,00 11370,00    
18000000 Місцеві податки 3610293,00 3610293,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 1977058,00 1977058,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 0,00      
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 1450,00 1450,00    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками обєктів нежитлової нерухомості 98032,00 98032,00    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   14706,00 14706,00    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1777620,00 1777620,00    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   76250,00 76250,00    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   9000,00 9000,00    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,00      
18030000 Туристичний збір  0,00 0,00 0,00 0,00
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  0,00      
18050000 Єдиний податок   1633235,00 1633235,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  0,00      
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  147235,00 147235,00    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 1486000,00 1486000,00    
19000000 Інші податки та збори  2820,00 0,00 2820,00 0,00
19010000 Екологічний податок  2820,00 0,00 2820,00 0,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  2820,00   2820,00  
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  0,00      
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  0,00      
20000000 Неподаткові надходження   1740,00 1740,00 0,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,00 0,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   0,00 0,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00      
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1740,00 1740,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1740,00 1740,00    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1740,00 1740,00    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   0,00 0,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  0,00      
22090000 Державне мито   0,00 0,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   0,00      
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   0,00      
25000000 Власні надходження бюджетних установ   0,00 0,00 0,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  0,00 0,00 0,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  0,00      
25010200 Кошти отримані від господарської діяльності 0,00      
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 0,00      
25010400 Кошти від реалізації майна 0,00      
РАЗОМ ДОХОДІВ   3695223,00 3692403,00 2820,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти 592130,00 592130,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   592130,00 592130,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції 592130,00 592130,00 0,00 0,00
41053900 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами 592130,00 592130,00    
    0,00      
ВСЬОГО ДОХОДІВ   4287353,00 4284533,00 2820,00 0,00
           
           
Секретар сільської ради Л.І.Борисова      
    Додаток № 2
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2019 рік"
Фінансування сільського бюджету  на 2019 рік
  грн.
Код Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
  Загальне фінансування        
208000 Фінансування за рахунок  залишків коштів сільського бюджету   -1 442 275 1 442 275 1442275
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -1 442 275 1 442 275 1 442 275
600000 Фінансування за активними операціями        
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів   -1 442 275 1 442 275 1442275
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -1 442 275 1 442 275 1442275
  Всього залишків коштів, спрямованих на видатки   -1 442 275 1 442 275 1442275
           
                          Додаток № 3
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2019 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків сільського бюджету  на 2019 рік
 
                              (тис. грн.)/грн.  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії  
 
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник) 2 842 258,0 2 842 258,0 1 096 394,0 252 328,0   1 445 095,0 1 442 275,0 2 820,0     1 442 275,0 4 287 353,0  
  0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  948 300,0 948 300,0 694 520,0 29 714,0               948 300,0  
  3210 1050 Організаія та проведення громадських робіт 95 134,0 95 134,0 77 979,0                 95 134,0  
  3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 25 000,0 25 000,0                   25 000,0  
  4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 592 130,0 592 130,0 315 422,0 80 962,0   ######## ########       ######## 1 893 751,0  
  4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 24 000,0 24 000,0                   24 000,0  
  6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 185 294,0 185 294,0 8 473,0 141 652,0               185 294,0  
  7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації           140 654,0 140 654,0       140 654,0 140 654,0  
  7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку  територій 25 000,0 25 000,0                   25 000,0  
  7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 314 000,0 314 000,0                   314 000,0  
  7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 1 200,0 1 200,0                   1 200,0  
  8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів           2 820,0   2 820,0       2 820,0  
  9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 632 200,0 632 200,0                   632 200,0  
      Всього ######## 2 842 258,0 ######## 252 328,0   ######## ######## 2 820,0     ######## 4 287 353,0  
      Нерозподілені видатки                          
      УСЬОГО ######## 2 842 258,0 ######## 252 328,0   ######## ######## 2 820,0     ######## 4 287 353,0  
 
                                Додаток № 4    
                            до рішення  сільської ради
 "Про сільський бюджет на 2019 рік"
   
                             
                             
    Міжбюджетні трансферти з сільського бюджету до районного бюджету на 2019 рік    
                                                                                                                                                                                                                                           грн.        
Код
бюджету
 Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Всього Інша субвенції з місцевого бюджету  (9770)    
Субвенція загального фонду на:        
  Програма
"Шкільний автобус" на 2018-2022 роки
Районна Програма організації харчування в  закладах освіти Балаклійського району на 2019-2023 роки Районна програма забезпечення мешканців району, які мають рідкісні захворювання, життєво необхідними засобами та спеціальним харчуванням на 2015-2020 роки Районна програма "Онкологія" на 2017-2020 роки Районна програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2017-2020 роки Програма "Обдаровані 
діти" на 2019-2023 роки
Районна Програма оздоровлення та відпочинку дітей  на 2018-2022 роки у Балаклійському районі Районна Комплексна Програма соціального захисту населення Балаклійського району на 2017-2020 роки  Програма розвитку архівної справи у Балаклійському районі на 2019-2023 роки Районна Програма розвитку інформаційного простору  Балаклійського району  на 2015-2020 роки            
       
  Гусарівська сільська рада   129889 410801   10039 11276 14039 14039 14039 14039 14039            
  Всього 632200 129889 410801 0 10039 11276 14039 14039 14039 14039 14039 0 0 0 0    
                                     
                                     
 

Секретар сільської ради

          Додаток № 5
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2019 рік"
      Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році      
                (тис. грн.)/грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення Загальна вартість об'єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)     1 271 621,0 1 442 275,0 0,0
  4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт  з утеплення фасаду  Гусарівського сільського будинку культури за адресою вул.Миру,15 в с.Гусарівка Балаклійського району Харківської області" 2019 25 000,0 25 000,0  
  4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Капітальний ремонт  з утеплення фасаду  Гусарівського сільського будинку культури за адресою вул.Миру,15 в с.Гусарівка Балаклійського району Харківської області 2019 1 246 621,0 1 246 621,0  
  4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Придбання біліардних столів для закладів культури 2019   30 000,0  
  7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації Виготовлення картографічної основи (2-й етап "Польові роботи",3-й етап "Камеральні роботи") 2019   140 654,0  
                 
                 
      Всього      1 271 621,0 1 442 275,0 0,0
     

Секретар сільської ради 

Додаток № 6
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2019 рік"
                                                      Розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році            
              (тис. грн.)/грн.    
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)            
  3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2019 рік Рішення №245 від 20.12.2018 95 134,0 95 134,0 0  
  3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Використання коштів на поховання у 2019 році Рішення №246 від 20.12.2018 9 000,0 9 000,0 0  
  3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані і проживають на території Гусарівської сільської ради Рішення №240 від 20.12.2018 16 000,0 16 000,0 0  
  4082 0822 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма культурно-мистецьких, масових заходів та відзначення державних і національних свят Гусарівської сільської ради на 2018 рік Рішення №247 від 20.12.2018 24 000,0 24 000,0 0  
  4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2019 рік Рішення №242 від 20.12.2018 1 893 751,0 592 130,0 1301621 1301621
  6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2019 рік Рішення №242 від 20.12.2018 185 294,0 185 294,0    
  7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2019 рік Рішення №242 від 20.12.2018 140 654,0   140654 140654
  7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2019 рік Рішення №242 від 20.12.2018 314 000,0 314 000,0 0  
  7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2019 рік Рішення №242 від 20.12.2018 25 000,0 25 000,0 0  
  7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування Гусарівської сільської ради - Асоціаціїганів місцевого самоврядування Харківської області Рішення №238 від 20.12.2018 1 200,0 1 200,0 0  
  8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Екологічна програмв Гусарівської сільської ради на 2014-2019 роки Рішення №253 від 20.12.2018 2 820,0   2820  
      Усього      2 706 853,0 1 261 758,0 1445095 1442275
                   

          Додаток № 7
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2019 рік"
Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках - головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік

               
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів електроенергія, квт/час природний газ, м³ тверде паливо, тонн  
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)        
  0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад     1 932,0    
  4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 15 189,0   11,4  
  6060 0630 Організація благоустрою населених пунктів 55 478,0      
      Всього  70 667,0 1 932,0 11,4  
               
  Секретар сільської ради Л.І.Борисова