ОмскАвтоСклад

Гусарівська сільська рада Балаклійського району

ХХІV сесія VІІ скл. від 12.10.2018

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХХІV СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ

 

 

РІШЕННЯ 

 

12 жовтня 2018 року                                                        №  226/VII    

 

Про внесення змін до рішення ХVІІІ сесії VІІ скликання

"Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради 

Балаклійського району Харківської області  на 2018 рік"

від 22 грудня 2017 року № 172/VІІ 

 

                  Відповідно до вимог статті 78, статті 52 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

                                                      сесія Гусарівської сільської ради 

ВИРІШИЛА:

 

1.Визначити на 2018рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 4 543,423 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  4 416,194тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 127,229 тис. грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 5 418,811 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3 826,949 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 1 591,862 тис. гривень, в тому числі бюджету розвитку 1 464,633 тис. грн.;

- профіцит загального фонду сільського бюджету 589,245 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1 464,633 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік по загальному фонду 3 826,949 тис. грн. та спеціальному фонду 1 591,862 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  86,000 тис. гривень. 

 

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.

 

        5.    Надати право сільському голові підписувати, погоджувати договори і зміни до них з районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Балаклійського району з послідуючим їх затвердженням на сесії сільської ради.

 

       6. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

       7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою: 

 

•Оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110)

•Нарахування на заробітну плату (код 2120)

•Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

•Поточні трансферти населенню (код 2700)

•Поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620)

 

8. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  2 105,518 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Гусарівській сільській раді, в особі сільського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. 

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках згідно додатку № 7 до цього рішення.

Укласти угоди по кожному виду енергоносіїв  у межах встановлених бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях.

 

        11. Встановити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах видатків затверджених у кошторисах, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

               Будь-які видатки, пов'язані з утриманням установи, можуть здійснюватися у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії.

 

       12. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

 

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹,71  Бюджетного кодексу України.

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

 

       15. Надати право постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області в процесі виконання  сільського  бюджету  у  виняткових   випадках  за   висновком головного бухгалтера та обґрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального фонду з послідуючим затвердженням на сесії Гусарівської сільської ради. Сільській раді про внесення    змін    до    розпису  сільського    бюджету    надавати    довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

 

        16. Надати сільській раді дозвіл на придбання товарів і послуг за

готівку за такими кодами:

КЕКВ 2210; КЕКВ 2240; КЕКВ 2250 (видатки на відрядження).

 

        17. За рішенням сесії згідно  висновку Фінансового управління розподіляти вільні залишки, які утворились на 01.01.2018 рік. 

18. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на   постійну   комісію з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області /голова комісії –Плахотя Олена Петрівна/

19.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

 

 

Сільський голова                               Дорошенко Ю.І.

 

Додаток 1

до рішення сільської ради

"Про сільський  бюджет на 2018 рік"

в редакції рішення ХХІV сесії VІІ скликання

                                від 12.10.2018 року № 226/VІІ

Доходи  на 2018 рік

(грн.)

КодНайменування згідно з класифікацією доходів бюджетуВсьогоЗагальний фондСпеціальний фонд

Всьогов т.ч. бюджет розвитку

 

123456

10000000Податкові надходження  3935817,003933900,001917,000,00

11020000Податок на прибуток підприємств0,000,00

11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності0,00

13000000Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів0,000,000,000,00

13010000Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів0,000,000,000,00

13010200Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)0,00

14000000Внутрішні податки на товари та послуги  66900,0066900,000,000,00

14020000Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)9900,009900,00

14021900Пальне9900,009900,00

14030000Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 45000,0045000,00

14031900Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 45000,0045000,00

14040000Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів12000,0012000,00

18000000Місцеві податки3867000,003867000,000,000,00

18010000Податок на майно2124000,002124000,000,000,00

18010100Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості0,00

18010200Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості0,00

18010400Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками обєктів нежитлової нерухомості305000,00305000,00

18010500Земельний податок з юридичних осіб  18000,0018000,00

18010600Орендна плата з юридичних осіб  1768500,001768500,00

18010700Земельний податок з фізичних осіб  24200,0024200,00

18010900Орендна плата з фізичних осіб  8300,008300,00

18011000Транспортний податок з фізичних осіб0,00

18030000Туристичний збір 0,000,000,000,00

18030100Туристичний збір, сплачений юридичними особами 0,00

18050000Єдиний податок  1743000,001743000,000,000,00

18050300Єдиний податок з юридичних осіб 0,00

18050400Єдиний податок з фізичних осіб 257000,00257000,00

18050500Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків1486000,001486000,00

19000000Інші податки та збори 1917,000,001917,000,00

19010000Екологічний податок 1917,000,001917,000,00

19010100Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 1880,001880,00

19010200Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 0,00

19010300Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 37,0037,00

20000000Неподаткові надходження  1740,001740,000,000,00

21000000Доходи від власності та підприємницької діяльності  0,000,000,000,00

21080000Інші надходження  0,000,000,000,00

21081100Адміністративні штрафи та інші санкції 0,00

22000000Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 1740,001740,000,000,00

22010000Плата за надання адміністративних послуг1740,001740,00

22012500Плата за надання інших адміністративних послуг1740,001740,00

22080000Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  0,000,000,000,00

22080400Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 0,00

22090000Державне мито  0,000,000,000,00

22090100Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  0,00

22090400Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  0,00

25000000Власні надходження бюджетних установ  0,000,000,000,00

25010000Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 0,000,000,000,00

25010100Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 0,00

25010200Кошти отримані від господарської діяльності0,00

25010300Плата за оренду майна бюджетних установ0,00

25010400Кошти від реалізації майна0,00

РАЗОМ ДОХОДІВ3937557,003935640,001917,000,00

40000000Офіційні трансферти605866,00480554,00125312,000,00

41000000Від органів державного управління  605866,00480554,00125312,000,00

41050000Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам605866,00480554,00125312,000,00

41052600Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету125312,00

41053900Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами480554,00480554,00

0,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ4543423,004416194,00127229,000,00

 

 

Секретар сільської радиЛ.І.Борисова

 

           
         
    Додаток № 2
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2018 рік"
    в редакції рішення ХХІV сесії VІІ скликання  
    від 12.10.2018 року № 226/VІІ 
Фінансування сільського бюджету  на 2018 рік
  грн.
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
  Загальне фінансування        
208000 Фінансування за рахунок  залишків коштів сільського бюджету 875 388,0 -589 245 1 464 633 1464633
208100 На початок періоду 984 493,0 961 388 23 105  
208200 На кінець періоду 109 105,0 86 000 23 105  
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -1 464 633 1 464 633 1 464 633
600000 Фінансування за активними операціями        
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 875 388,0 -589 245 1 464 633 1464633
602100 На початок періоду 984 493,0 961 388 23 105  
602200 На кінець періоду 109 105,0 86 000 23 105  
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -1 464 633 1 464 633 1464633
  Всього залишків коштів, спрямованих на видатки 875 388,0 -589 245 1 464 633 1464633
           
  Секретар сільської ради    Л.І.Борисова    

 

                        Додаток № 3
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2018 рік"
                          в редакції рішення ХХІV сесії VІІ скликання    
                          від 12.10.2018 року № 226/VІІ   
РОЗПОДІЛ
видатків сільського бюджету  на 2018 рік
 
                              (тис. грн.)/грн.  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2
Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку  
 
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник) ######## 3 826 949,0 949 326,0 232 336,0   ######## 125 312,0     ######## ######## 5 416 894,0  
  0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  843 903,0 843 903,0 580 862,0 29 803,0               843 903,0  
  3210 1050 Організаія та проведення громадських робіт 38 303,0 38 303,0 31 394,0                 38 303,0  
  3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 8 000,0 8 000,0                   8 000,0  
  4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 713 071,0 713 071,0 333 340,0 73 757,0   60 000,0       60 000,0 60 000,0 773 071,0  
  4082 0822 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 21 000,0 21 000,0                   21 000,0  
  6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 276 701,0 276 701,0 3 730,0 128 776,0               276 701,0  
  7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку  територій 245 000,0 245 000,0       903 297,0       903 297,0 903 297,0 1 148 297,0  
  7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 315 000,0 315 000,0                   315 000,0  
  7462 0456 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету           125 312,0 125 312,0         125 312,0  
  7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 1 200,0 1 200,0                   1 200,0  
  9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету ######## 1 364 771,0       501 336,0       501 336,0 501 336,0 1 866 107,0  
      Всього ######## 3 826 949,0 949 326,0 232 336,0   ######## 125 312,0     ######## ######## 5 416 894,0  
      Нерозподілені видатки           1 917,0           1 917,0  
      Разом ######## 3 826 949,0 949 326,0 232 336,0   ######## 125 312,0     ######## ######## 5 418 811,0  
  Секретар сільської ради     Л.І.Борисова                  

 

                                Додаток № 4    
                            до рішення  сільської ради
 "Про сільський бюджет на 2018 рік"
   
                            в редакції рішення ХХІV сесії VІІ скликання  
                            від 12.10.2018 року № 226/VІІ 
    Міжбюджетні трансферти з сільського бюджету до районного бюджету на 2018 рік    
                                                                                                                                                                                                                                           грн.        
Код
бюджету
 Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Всього Інша субвенції з місцевого бюджету  (9770)    
Субвенція загального фонду на:        
  Програма
"Шкільний автобус" на 2018-2022 роки
Районна Програма організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах та дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів Балаклійського району на 2015-2018 роки Районна програма забезпечення мешканців району, які мають рідкісні захворювання, життєво необхідними засобами та спеціальним харчуванням на 2015-2020 роки Районна програма "Онкологія" на 2017-2020 роки Районна програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2017-2020 роки Програма "Обдаровані
діти" на 2016-2018 роки
Районна Програма оздоровлення та відпочинку дітей  на 2018-2022 роки у Балаклійському районі Районна Комплексна Програма соціального захисту населення Балаклійського району на 2017-2020 роки  Програма розвитку архівної справи у Балаклійському районі на 2016-2018 роки Районна Програма розвитку інформаційного простору  Балаклійського району  на 2015-2020 роки Районна Програма удосконалення медичної допомоги мешканцям району на 2016-2018 роки  Районна Програма розвитку культури і туризму у Балаклійському району на 2015-2018 роки  Районна Програма соціально-економічного розвитку Балаклійського райну  на 2018 роки  Комплексна Програма  модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів Балаклійського району на 2018-2022 роки    
       
  Гусарівська сільська рада   109910 369019 0 5640 20000 7385 31447 135309 15683 37488 9058 69572 500000 54 260    
  Всього 1364771 109910 369019 0 5640 20000 7385 31447 135309 15683 37488 9058 69572 500000 54260    
                                     
Код
бюджету
 Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Всього Інша субвенції з місцевого бюджету  (9770)    
  Субвенція спеціального фонду на:    
     Програма  модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів Балаклійського району на 2018-2022 роки Районна програма "Інформаціїні та комунікаційні технології в навчальних закладах Балаклійського району" на 2016-2020 роки  Районна Програма розвитку культури і туризму у Балаклійському району на 2015-2018 роки                         
                     
  Гусарівська сільська рада                                  
  Всього 501336   286176 160000 55160 0 0 0 0 0 0 0 0   0    
                                     
                                     
  Секретар сільської ради       Л.І.Борисова                      

 

 

 

 

          Додаток № 5
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2018 рік"
            в редакції рішення ХХІV сесії VІІ скликання    
            від 12.10.2018 року № 226/VІІ   
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1
                (тис. грн.)/грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3
Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)   1 464 633,0     1 464 633,0
  4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Придбання музичної апаратури, ноутбука 60 000,0     60 000,0
  7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі в с.Волобуївка вул.Незалежності 14 903 297,0     903 297,0
  9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Заміна вікон в спортивній залі Гусарівського НВК 224 973,0     224 973,0
  9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Придбання компьютерного класу 110 000,0     110 000,0
  9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Придбання мультимедійного обладнання 50 000,0     50 000,0
  9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Придбання компьютерних комплектів 55 160,0     55 160,0
  9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Виготовлення робочого проекту «Капітальний ремонт системи опалення будівлі Гусарівського навчально-виховного  комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Балаклійської районної ради Харківської області 38 203,0     38 203,0
  9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Проведення експертизи пректно-кошторисної документації «Капітальний ремонт системи опалення будівлі Гусарівського навчально-виховного  комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Балаклійської районної ради Харківської області 13 000,0     13 000,0
  9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету придбання холодильника для Гусарівського навчально-виховного  комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Балаклійської районної ради Харківської області 10 000,0     10 000,0
                 
      Всього    1 464 633,0     1 464 633,0
      Секретар сільської ради    Л.І.Борисова      
          Додаток № 6
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2018 рік"
          в редакції рішення ХХІV сесії VІІ скликання  
          від 12.10.2018 року № 226/VІІ 
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
сільського бюджету  у 2018 році1
              (тис. грн.)/грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3
Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)        
  3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2018 рік 38 303,0   38 303,0
  3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Використання коштів на поховання у 2018 році 4 000,0   4 000,0
  3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані і проживають на території Гусарівської сільської ради 4 000,0   4 000,0
  4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2018 рік 713 071,0 60 000,0 773 071,0
  4082 0822 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма культурно-мистецьких, масових заходівта відзначення державних і національних святГусарівської сільської ради на 2018 рік 21 000,0   21 000,0
  6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2018 рік 281 201,0   281 201,0
  7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2018 рік 245 000,0 903 297,0 1 148 297,0
  7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2018 рік 315 000,0   315 000,0
  7462 0456 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету Програма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2018 рік   125 312,0 125 312,0
  7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування Гусарівської сільської ради - Асоціаціїганів місцевого самоврядування Харківської області 1 200,0   1 200,0
               
      Всього    1 622 775,0 1 088 609,0 2 711 384,0
               
  Секретар сільської ради Л.І.Борисова        

 

 

          Додаток № 7
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2018 рік"
          в редакції рішення ХХІV сесії VІІ скликання  
          від 12.10.2018 року № 226/VІІ 
Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках - головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік
               
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3
Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
електроенергія, квт/час природний газ, м³ тверде паливо, тонн дрова, м³
      Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)        
  0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад     2 213,0    
  4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 14 550,0   12,5 3,5
  6060 0630 Організація благоустрою населених пунктів 55 000,0      
      Всього  69 550,0 2 213,0 12,5  
               
  Секретар сільської ради Л.І.Борисова        

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІV сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  12 жовтня 2018   року                                                                                     №  227/ VІІ

 

Про затвердження технічної документації із

землеустрою  щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

гр. 

для  будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд по вул. 

 в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області

 

   Розглянувши заяву гр.  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських    будівель    і споруд  по вул.  в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області, виконану Приватним Підприємством «Землевпорядник» , керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та по вул.  в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області гр. , виконану Приватним Підприємством «Землевпорядник»  затвердити.

 

2. Надати гр. у  приватну  власність земельну ділянку  площею  0,2500  га  кадастровий номер 6320282401:00:001:0033 для  будівництва та обслуговування  житлового  будинку  господарських будівель і споруд .

 

3. Зобов’язати гр.  оформити речові права на земельні ділянки в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

4.Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІV сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  12 жовтня 2018   року                                                                                     № 228/ VІІ

 

Про затвердження технічної документації із

землеустрою  щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

гр. і та гр. 

для  будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд по вул. 

 в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області

 

   Розглянувши заяву гр.  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських    будівель    і споруд  по вул. Прилужна, буд. 9 в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області, виконану Приватним Підприємством «Землевпорядник» , керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та по вул в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області гр. , виконану Приватним Підприємством «Землевпорядник»  затвердити.

 

2. Надати гр.  безоплатно у  приватну  власність спільну сумісну земельну ділянку  площею  0,2500  га  кадастровий номер 6320282401:00:001:0035 для  будівництва та обслуговування  житлового  будинку  господарських будівель і споруд .

 

3. Зобов’язати гр. речові права на земельні ділянки в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

4.Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІV сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  12 жовтня 2018   року                                                                                     №  229 / VІІ

 

 

Про надання згоди на відновлення  меж

земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по

вул.  в с. Волобуївка Балаклійського

району Харківської області гр. 

 

    Розглянувши заяву гр.  мешканця с. Волобуївка вул.. Балаклійського району Харківської області, з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул.  с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області , та подані Графічні матеріали по розташуванню земельної ділянки, керуючись     ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області  площею 0,2500 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобов’язати гр.  надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко

  

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІV сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  12 жовтня 2018   року                                                                                     №  230 / VІІ

 

 

Про надання згоди на відновлення  меж

земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по

вул. в с. Гусарівка Балаклійського

району Харківської області гр. 

 

    Розглянувши заяву гр. мешканки м. Балаклія вул.  Харківської області, з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області,   ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області  площею 0,2500 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобов’язати гр. Солодку Зою Андріївну надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІV сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  12 жовтня 2018   року                                                                                     № 231 / VІІ

 

 

Про надання згоди на відновлення  меж

земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по

вул.  в с. Гусарівка Балаклійського

району Харківської області гр. 

 

    Розглянувши заяву гр. мешканки с. Гусарівка вул. Балаклійського району Харківської області, з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,1100 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області , та подані Графічні матеріали по розташуванню земельної ділянки, керуючись     ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. , с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області  площею 0,1100 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобов’язати гр.  надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА    СІЛЬСЬКА   РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ   ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІV   сесія   VІІ  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  12  жовтня  2018  року                                                                             №232/VІІ

 

 

Про внесення змін у додатку до рішення виконавчого комітету Гусарівської сільської ради «Про передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам, список додається»   від 08 серпня 1996 року №306а-321 : Список громадян, що подали заяви на приватизацію земельних ділянок.

 

                 

                Розглянувши: заяву гр. , мешканця вул. , с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області, щодо внесення змін у додатку до рішення виконавчого комітету Гусарівської сільської ради «Про передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам, список додається»   від 08 серпня 1996 року №306а-321 : Список громадян, що подали заяви на приватизацію земельних ділянок; та Архівний витяг виданий Архівним відділом Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області № 01-53/133 від 26.07.2018 року,  сесія  Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А  :

 

  1. Заяву гр. щодо внесення змін у додатку до рішення виконавчого комітету Гусарівської сільської ради «Про передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам, список додається»   від 08 серпня 1996 року №306а-321 : Список громадян, що подали заяви на приватизацію земельних ділянок, задовольнити і виправити прізвище К на К -    задовольнити.

 

 

  1. Внести зміни у додатку до рішення виконавчого комітету Гусарівської сільської ради «Про передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам, список додається»   від 08 серпня 1996 року №306а-321 : Список громадян, що подали заяви на приватизацію земельних ділянок,  виправити прізвище К на К

 

 

 

Сільський голова                                                                     Ю.І.Дорошенко

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА    СІЛЬСЬКА   РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ   ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІV   сесія   VІІ  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  12  жовтня  2018  року                                                                             №233/VІІ

 

 

Про надання матеріальної допомоги сільському голові для вирішення соціально-побутових питань.                

                

 

                  Розглянувши заяву Дорошенко Юрія Івановича, Гусарівського сільського голови, щодо  надання  матеріальної  допомоги  для вирішення соціально-побутових питань   сесія  Гусарівської сільської ради VІІ  скликання

 

В И Р І Ш И Л А  :

 

1.                        Заяву Дорошенко Юрія Івановича, Гусарівського сільського голови, щодо надання   матеріальної   допомоги для вирішення соціально-побутових питань -    задовольнити.

 

2.                        Надати матеріальну допомогу для  вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Гусарівської  сільської ради                                    Л.І. Борисова                                    

 

 

 

 УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІV сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  12 жовтня 2018   року                                                     № 235 / VІІ

 

 

Про надання згоди на відновлення  меж

земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житловогобудинку, 

господарських будівель і споруд по

вул.  в с. Гусарівка Балаклійського

району Харківської області

 гр. 

 

    Розглянувши заяву гр.  мешканця с. Первомайського району Харківської області, з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. О.Петрусенко, буд. 28, с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області , та подані Графічні матеріали по розташуванню земельної ділянки, керуючись     ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. , с. Гусарівкавка Балаклійського району Харківської області  площею 0,2500 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобовязати гр.  надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІV сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  12 жовтня 2018   року                                                № 234 / VІІ

 

Про надання  дозволу на  розробку  проекту із

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки

для ведення особистого селянського господарства

гр. ,  мешканці

вул.  с.  Гусарівка

Балаклійського району  Харківської області

 

             Розглянувши    заяву    гр. ,  мешканки  с. Гусарівка  вул. про  надання  дозволу на розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  згідно  ст.. 12, 116, 118,  121,   Земельного  Кодексу  України  від  25.10.2001 року,  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  а  також  Протоколу засідання  постійної  комісії  з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології  від 12.10.2018 року,   сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати   гр. , мешканки вул. , с. Гусарівка Балаклійського   району  Харківської  області,  дозвіл   на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   площею  0,10 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення  комунальної форми власності в межах  населеного  пункту  с. Гусарівка.

 

2. Проект  землеустрою  на  земельну  ділянку  подати  для  затвердження  до  Гусарівської  сільської  ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

      

Сільський   голова                                               Ю.І.Дорошенко