ОмскАвтоСклад

Гусарівська сільська рада Балаклійського району

ХХIІІ сесія VІI скл. від 17.08.2018

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХХІІІСЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ

 

 

РІШЕННЯ

 

17 серпня 2018 року                                                        №  218/VII   

 

Про внесення змін до рішення ХVІІІ сесії VІІскликання

"Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради

Балаклійського району Харківської області  на 2018 рік"

від 22 грудня 2017 року № 172/VІІ

 

                  Відповідно до вимог статті 78, статті 52 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

                                                      сесія Гусарівської сільської ради

ВИРІШИЛА:

 

1.                      Визначити на 2018рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 4 543,423 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  4 416,194тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 127,229 тис. грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 5 188,013 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3 613,354 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 1 574,659 тис. гривень, в тому числі бюджету розвитку 1 447,430 тис. грн.;

- профіцит загального фонду сільського бюджету 802,840 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1 447,430 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік по загальному фонду 3 613,354 тис. грн. та спеціальному фонду 1 574,659 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  86,000 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.

 

        5.    Надати право сільському голові підписувати, погоджувати договори і зміни до них з районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Балаклійського району з послідуючим їх затвердженням на сесії сільської ради.

 

       6. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

       7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

 

·         Оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110)

·         Нарахування на заробітну плату (код 2120)

·         Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

·         Поточні трансферти населенню (код 2700)

·         Поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620)

 

8. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  2 039,444 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Гусарівській сільській раді, в особі сільського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках згідно додатку № 7 до цього рішення.

Укласти угоди по кожному виду енергоносіїв  у межах встановлених бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях.

 

        11. Встановити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах видатків затверджених у кошторисах, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

               Будь-які видатки, пов'язані з утриманням установи, можуть здійснюватися у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії.

 

       12. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

 

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹,71  Бюджетного кодексу України.

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

 

       15. Надати право постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області в процесі виконання  сільського  бюджету  у  виняткових   випадках  за   висновком головного бухгалтера та обґрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального фонду з послідуючим затвердженням на сесії Гусарівської сільської ради. Сільській раді про внесення    змін    до    розпису  сільського    бюджету    надавати    довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

 

        16. Надати сільській раді дозвіл на придбання товарів і послуг за
готівку за такими кодами:

КЕКВ 2210; КЕКВ 2240; КЕКВ 2250 (видатки на відрядження).

 

        17. За рішенням сесії згідно  висновку Фінансового управління розподіляти вільні залишки, які утворились на 01.01.2018 рік.

18. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на   постійну   комісію з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області /голова комісії –Плахотя Олена Петрівна/

19.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

 

Сільський голова                                                    Дорошенко Ю.І.

 

Додаток 1

до рішення сільської ради

"Про сільський  бюджет на 2018 рік"

в редакції рішення ХХІІІ сесії VІІ скликання

                                від 17.08.2018 року № 218/VІІ

Доходи  на 2018 рік

(грн.)

КодНайменування згідно з класифікацією доходів бюджетуВсьогоЗагальний фондСпеціальний фонд

Всьогов т.ч. бюджет розвитку

 

123456

10000000Податкові надходження  3935817,003933900,001917,000,00

11020000Податок на прибуток підприємств0,000,00

11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності0,00

13000000Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів0,000,000,000,00

13010000Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів0,000,000,000,00

13010200Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)0,00

14000000Внутрішні податки на товари та послуги  66900,0066900,000,000,00

14020000Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)9900,009900,00

14021900Пальне9900,009900,00

14030000Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 45000,0045000,00

14031900Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 45000,0045000,00

14040000Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів12000,0012000,00

18000000Місцеві податки3867000,003867000,000,000,00

18010000Податок на майно2124000,002124000,000,000,00

18010100Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості0,00

18010200Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості0,00

18010400Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками обєктів нежитлової нерухомості305000,00305000,00

18010500Земельний податок з юридичних осіб  18000,0018000,00

18010600Орендна плата з юридичних осіб  1768500,001768500,00

18010700Земельний податок з фізичних осіб  24200,0024200,00

18010900Орендна плата з фізичних осіб  8300,008300,00

18011000Транспортний податок з фізичних осіб0,00

18030000Туристичний збір 0,000,000,000,00

18030100Туристичний збір, сплачений юридичними особами 0,00

18050000Єдиний податок  1743000,001743000,000,000,00

18050300Єдиний податок з юридичних осіб 0,00

18050400Єдиний податок з фізичних осіб 257000,00257000,00

18050500Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків1486000,001486000,00

19000000Інші податки та збори 1917,000,001917,000,00

19010000Екологічний податок 1917,000,001917,000,00

19010100Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 1880,001880,00

19010200Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 0,00

19010300Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 37,0037,00

20000000Неподаткові надходження  1740,001740,000,000,00

21000000Доходи від власності та підприємницької діяльності  0,000,000,000,00

21080000Інші надходження  0,000,000,000,00

21081100Адміністративні штрафи та інші санкції 0,00

22000000Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 1740,001740,000,000,00

22010000Плата за надання адміністративних послуг1740,001740,00

22012500Плата за надання інших адміністративних послуг1740,001740,00

22080000Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  0,000,000,000,00

22080400Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 0,00

22090000Державне мито  0,000,000,000,00

22090100Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  0,00

22090400Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  0,00

25000000Власні надходження бюджетних установ  0,000,000,000,00

25010000Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 0,000,000,000,00

25010100Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 0,00

25010200Кошти отримані від господарської діяльності0,00

25010300Плата за оренду майна бюджетних установ0,00

25010400Кошти від реалізації майна0,00

РАЗОМ ДОХОДІВ3937557,003935640,001917,000,00

40000000Офіційні трансферти605866,00480554,00125312,000,00

41000000Від органів державного управління  605866,00480554,00125312,000,00

41050000Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам605866,00480554,00125312,000,00

41052600Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету125312,00

41053900Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами480554,00480554,00

0,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ4543423,004416194,00127229,000,00

 

 

Секретар сільської радиЛ.І.Борисова

 

 

 

"Додаток № 2

до рішення сільської ради

""Про сільський бюджет  на 2018 рік"""

в редакції рішення ХХІІІ сесії VІІ скликання 

від 17.08.2018 року № 218/VІІ

Фінансування сільського бюджету  на 2018 рік

грн.

Код"Найменування 

згідно з класифікацією фінансування бюджету"ВсьогоЗагальний фондСпеціальний фонд

Всьогов т.ч. бюджет розвитку

Загальне фінансування

208000Фінансування за рахунок  залишків коштів сільського бюджету644 590,0-802 8401 447 4301447430

208100На початок періоду984 493,0961 38823 105

208200На кінець періоду339 903,0316 79823 105

208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)-1 447 4301 447 4301 447 430

600000Фінансування за активними операціями

602000Зміни обсягів бюджетних коштів644 590,0-802 8401 447 4301447430

602100На початок періоду984 493,0961 38823 105

602200На кінець періоду339 903,0316 79823 105

602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)-1 447 4301 447 4301447430

Всього залишків коштів, спрямованих на видатки644 590,0-802 8401 447 4301447430

 

Секретар сільської ради Л.І.Борисова

 

"Додаток № 3

до рішення сільської ради

""Про сільський бюджет  на 2018 рік"""

в редакції рішення ХХІІІ сесії VІІ скликання 

від 17.08.2018 року № 218/VІІ

"РОЗПОДІЛ

видатків сільського бюджету  на 2018 рік"

(тис. грн.)/грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1"Код ТПКВКМБ /

ТКВКБМС2"Код ФКВКБ3"Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС"Загальний фондСпеціальний фондРазом

Всьоговидатки споживанняз нихвидатки розвиткуВсьоговидатки споживанняз нихвидатки розвиткуз них

оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвитку

 

Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)3 613 354,03 613 354,0926 272,0232 336,01 572 742,0125 312,01 447 430,01 447 430,05 186 096,0

01500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 705 882,0705 882,0524 862,025 303,030 000,030 000,030 000,0735 882,0

32101050Організаія та проведення громадських робіт78 824,078 824,064 340,078 824,0

32421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення25 000,025 000,025 000,0

40600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів595 476,0595 476,0333 340,073 757,074 000,074 000,074 000,0669 476,0

40820822Інші заходи в галузі культури і мистецтва21 000,021 000,021 000,0

60300620Організація благоустрою населених пунктів261 201,0261 201,03 730,0133 276,0261 201,0

73700490Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку  територій245 000,0245 000,0903 297,0903 297,0903 297,01 148 297,0

74610456Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету315 000,0315 000,0315 000,0

74620456Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету125 312,0125 312,0125 312,0

76800490Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування1 200,01 200,01 200,0

97700180Інші субвенції з місцевого бюджету1 364 771,01 364 771,0440 133,0440 133,0440 133,01 804 904,0

Всього3 613 354,03 613 354,0926 272,0232 336,01 572 742,0125 312,01 447 430,01 447 430,05 186 096,0

Нерозподілені видатки1 917,01 917,0

Разом3 613 354,03 613 354,0926 272,0232 336,01 574 659,0125 312,01 447 430,01 447 430,05 188 013,0

Секретар сільської радиЛ.І.Борисова

 

Додаток № 4

"до рішення  сільської ради

 ""Про сільський бюджет на 2018 рік"""

в редакції рішення ХХІІІ сесії VІІ скликання 

від 17.08.2018 року № 218/VІІ

Міжбюджетні трансферти з сільського бюджету до районного бюджету на 2018 рік

                                                                                                                                                                                                                                       грн.

"Код

бюджету" Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниціВсьогоІнша субвенції з місцевого бюджету  (9770)

Субвенція загального фонду на:

"Програма

""Шкільний автобус"" на 2018-2022 роки"Районна Програма організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах та дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів Балаклійського району на 2015-2018 рокиРайонна програма забезпечення мешканців району, які мають рідкісні захворювання, життєво необхідними засобами та спеціальним харчуванням на 2015-2020 рокиРайонна програма "Онкологія" на 2017-2020 рокиРайонна програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2017-2020 роки"Програма ""Обдаровані 

діти"" на 2016-2018 роки"Районна Програма оздоровлення та відпочинку дітей  на 2018-2022 роки у Балаклійському районіРайонна Комплексна Програма соціального захисту населення Балаклійського району на 2017-2020 роки Програма розвитку архівної справи у Балаклійському районі на 2016-2018 рокиРайонна Програма розвитку інформаційного простору  Балаклійського району  на 2015-2020 рокиРайонна Програма удосконалення медичної допомоги мешканцям району на 2016-2018 роки Районна Програма розвитку культури і туризму у Балаклійському району на 2015-2018 роки Районна Програма соціально-економічного розвитку Балаклійського райну  на 2018 роки Комплексна Програма  модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів Балаклійського району на 2018-2022 роки

 

Гусарівська сільська рада1099103732790564020000738531447135309156833748890586957250000050 000

Всього13647711099103732790564020000738531447135309156833748890586957250000050000

 

"Код

бюджету" Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниціВсьогоІнша субвенції з місцевого бюджету  (9770)

Субвенція спеціального фонду на:

Районна програма "Інформаціїні та комунікаційні технології в навчальних закладах Балаклійського району" на 2016-2020 роки Районна Програма розвитку культури і туризму у Балаклійському району на 2015-2018 роки

 

Гусарівська сільська рада

Всього44013322497316000055160000000000

 

 

Секретар сільської радиЛ.І.Борисова

"Додаток № 5

до рішення сільської ради

""Про сільський бюджет  на 2018 рік"""

в редакції рішення ХХІІІ сесії VІІ скликання 

від 17.08.2018 року № 218/VІІ

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1

(тис. грн.)/грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2"Код ТПКВКМБ /

ТКВКБМС3"Код ФКВКБ4"Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС"Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощоЗагальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік 

Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)1 447 430,01 447 430,0

01500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Виготовлення проектно-кошторисної документації  на електричне опалення приміщення сільської ради30 000,030 000,0

40600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладівВиготовлення проектно-кошторисної документації "Утеплення фасаду  Гусарівського сільського будинку культури"20 000,020 000,0

40600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладівПридбання музичної апаратури54 000,054 000,0

73700490Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територійКапітальний ремонт покрівлі нежитлового приміщення в с.Волобуївка вул.Незалежності 14903 297,0903 297,0

97700180Інші субвенції з місцевого бюджетуЗаміна вікон в спортивній залі Гусарівського НВК224 973,0224 973,0

97700180Інші субвенції з місцевого бюджетуПридбання компьютерного класу110 000,0110 000,0

97700180Інші субвенції з місцевого бюджетуПридбання мультимедійного обладнання50 000,050 000,0

97700180Інші субвенції з місцевого бюджетуПридбання компьютерних комплектів55 160,055 160,0

0,0

 

 

 

Всього 1 447 430,01 447 430,0

Секретар сільської ради Л.І.Борисова

 

"Додаток № 6

до рішення сільської ради

""Про сільський бюджет  на 2018 рік"""

в редакції рішення ХХІІІ сесії VІІ скликання 

від 17.08.2018 року № 218/VІІ

"Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

сільського бюджету  у 2018 році1

"

(тис. грн.)/грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2"Код ТПКВКМБ /

ТКВКБМС3"Код ФКВКБ4"Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС"Найменування місцевої (регіональної) програмиЗагальний фондСпеціальний фондРазом загальний та спеціальний фонди

Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)

32101050Організація та проведення громадських робітОрганізація громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2018 рік78 824,078 824,0

32421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпеченняВикористання коштів на поховання у 2018 році5 000,05 000,0

32421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпеченняПрограма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані і проживають на території Гусарівської сільської ради20 000,020 000,0

40600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладівПрограма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2018 рік114 922,074 000,0188 922,0

40820822Інші заходи в галузі культури і мистецтваПрограма культурно-мистецьких, масових заходів та відзначення державних і національних свят Гусарівської сільської ради на 2018 рік21 000,021 000,0

60300620Організація благоустрою населених пунктівПрограма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2018 рік261 201,0261 201,0

73700490Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територійПрограма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2018 рік245 000,0903 297,01 148 297,0

74610456Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджетуПрограма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2018 рік315 000,0315 000,0

76800490Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядуванняГусарівської сільської ради - Асоціаціїганів місцевого самоврядування Харківської області1 200,01 200,0

 

Всього 1 062 147,0977 297,02 039 444,0

 

Секретар сільської радиЛ.І.Борисова

 

"Додаток № 7

до рішення сільської ради

""Про сільський бюджет  на 2018 рік"""

в редакції рішення ХХІІІ сесії VІІ скликання 

від 17.08.2018 року № 218/VІІ

"Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках - головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік

 

"

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2"Код ТПКВКМБ /

ТКВКБМС3"Код ФКВКБ4"Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС"електроенергія, квт/часприродний газ, м³тверде паливо, тонндрова, м³

Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)

01500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  2 092,0

40600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів14 550,012,53,5

60600630Організація благоустрою населених пунктів55 000,0

Всього 69 550,02 092,012,5

 

Секретар сільської радиЛ.І.Борисова

 

 

 

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХIІІ сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  17 серпня  2018   року                                                                                      № 219/ VІІ

 

Про надання згоди на відновлення  меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд по вул. в с.Волобуївка Балаклійського району Харківської області гр.

 

 

              Розглянувши заяву гр.  мешканки  вул. , з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області, та подані Графічні матеріали по розташуванню земельної ділянки, керуючись  ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2  «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України,  ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати згоду на відновлення меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул.  с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області  площею 0,2500 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобов’язати гр.  надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХIІІ сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  17 серпня  2018   року                                                                                       № 220/VІІ

 

Про надання  дозволу на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки для ведення особистого селянського господарства гр.   мешканцю вул.  с.  Гусарівка Балаклійського району  Харківської області

 

             Розглянувши    заяву    гр. ,  мешканця  вул. с. Гусарівка про  надання  дозволу на розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  згідно  ст. ст. 12, 116, 118, 121, Земельного  Кодексу  України  від  25.10.2001 року,  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  а  також  Протоколу засідання  постійної  комісії  з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології  від 17.08.2018 року,   сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати   гр. , мешканцю вул. с.Гусарівка Балаклійського   району  Харківської  області,  дозвіл   на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   площею  0,10 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення  комунальної форми власності в межах  населеного  пункту  с. Гусарівка.

 

2. Проект  землеустрою  на  земельну  ділянку  подати  для  затвердження  до  Гусарівської  сільської  ради.

 

3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

Сільський   голова                                                  Ю.І.Дорошенко

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХIІІ сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  17 серпня  2018   року                                                                                           № 221/VІІ

 

Про надання згоди на відновлення  меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.  в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області гр.

 

 

          Розглянувши заяву гр. мешканця вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області, з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. Молодіжна, буд. 19, с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області,  керуючись     ст. ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2  «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України,  ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. , с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області  площею 0,2500 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобов’язати гр.  надати технічну документацію на земельну ділянку на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХIІІ сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  17 серпня  2018   року                                                                                        № 222/VІІ

 

Про відмову від земельної ділянки гр.   мешканця вул. , с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області

 

 

              Розглянувши заяву гр. , мешканця вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області про добровільну відмову від земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в селі Гусарівка  Балаклійського району Харківської області, враховуючи ст. ст. 140, 141, 142  Земельного Кодексу України від 25.10.2001 року, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Припинити право користування земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства площею 0,25 га. в с. Гусарівка  гр.

 

2. Перевести земельну ділянку площею 0,25 га  до земель запасу сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту для подальшого розподілу.

 

3. Внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

Сільський голова                                                         Ю.І. Дорошенко

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХIІІ сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  17 серпня  2018   року                                                                                             № 223/VІІ

 

Про надання  дозволу на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки для ведення особистого селянського господарства гр.  с.  Гусарівка Балаклійського району  Харківської області

 

                 Розглянувши    заяву    гр. ,  мешканки  вул. с. Гусарівка про  надання  дозволу на розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  згідно  ст. ст. 12, 116, 118,  121,   Земельного  Кодексу  України  від  25.10.2001 року,  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  а  також  Протоколу засідання  постійної  комісії  з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології  від 17.08.2018 року,   сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати   гр.  мешканці вул.  с.Гусарівка Балаклійського   району  Харківської  області,  дозвіл   на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   площею  0,29 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення  комунальної форми власності в межах  населеного  пункту  с. Гусарівка.

 

2. Проект  землеустрою  на  земельну  ділянку  подати  для  затвердження  до  Гусарівської  сільської  ради.

 

3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

      

Сільський   голова                                                  Ю.І.Дорошенко

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХIІІ сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  17 серпня  2018   року                                                                                         № 224/VІІ

 

Про  надання  дозволу СТОВ «Гусарівське»

на розроблення детального плану  території

 

Розглянувши лист СТОВ «Гусарівське» від 07.08.2018 року №317, з проханням надати дозвіл на розроблення детального плану території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  сільськогосподарського призначення; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, керуючись ст. ст. 19, 21, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 555 «Порядок проведення громадських слухань щодо врахувань громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні «ДБН Б.1.1.-4:2012 «Склад та зміст детального плану території» наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р.  № 290, ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги протокол засідання постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, використання природних ресурсів, екології  - сесія Гусарівської сільської ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

 1.  Надати дозвіл Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Гусарівське»  на розроблення детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 3,000 га, за адресою: вул. Зарічна (колишня назва вул. ім. П.Глущенко), 18, село Гусарівка Балаклійського району Харківської області для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд сільськогосподарського призначення.

 

2.        Визначити:

2.1.   Замовником розроблення детального плану території -  Гусарівську сільську раду Балаклійського району Харківської області.

2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території - Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Гусарівське».

2.3.  Укласти тристоронній договір на розроблення детального плану території, вказаного в пункті 1 цього рішення, між виконавчим комітетом Гусарівської сільської ради, СТОВ «Гусарівське» та розробником детального плану території.

 

3.    СТОВ «Гусарівське», згідно чинного законодавства, визначити ліцензовану проектну організацію – розробника детального плану території для укладання відповідної  угоди, сприяти в організації проведення громадських слухань містобудівної документації відповідно до вимог ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку документацію, вказану в п.1 даного рішення, подати на затвердження до Гусарівської сільської ради.

 

5.  Гусарівській сільській раді забезпечити проведення громадських слухань містобудівної документації з врахуванням ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної  діяльності».

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.)

 

 

 

Сільський   голова                                                  Ю.І.Дорошенко

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІІІ сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  17 серпня  2018   року                                                                                          № 225/VІІ

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.в с.Гусарівка Балаклійського району Харківської області

 

                     Розглянувши заяву гр.  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель  і споруд  по вул.  в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області, виконану Приватним Підприємством «Землевпорядник», керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. ст. 19, 20, 25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та по в буд.  в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області гр. Чорній Марії Михайлівні, виконану Приватним Підприємством «Землевпорядник»  затвердити.

 

2. Надати гр.  безоплатно у  приватну  власність земельну ділянку  площею  0,2500  га  кадастровий номер 6320282401_______ для  будівництва та обслуговування  житлового  будинку  господарських будівель і споруд.

 

3.   Зобов’язати гр. оформити речові права на земельну ділянку в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

4. Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко