ОмскАвтоСклад

Гусарівська сільська рада Балаклійського району

ХХІІ сесія VІІ скл. від 20.06.2018

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

позачергова ХХІІСЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ

 

 

РІШЕННЯ

 

20 червня 2018 року                                                        №  216/VII   

 

Про внесення змін до рішення ХVІІІ сесії VІІскликання

"Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради

Балаклійського району Харківської області  на 2018 рік"

від 22 грудня 2017 року № 172/VІІ

 

                  Відповідно до вимог статті 78, статті 52 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

                                                      сесія Гусарівської сільської ради

ВИРІШИЛА:

 

1.                      Визначити на 2018рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 4 543,423 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  4 416,194тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 127,229 тис. грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 5 073,423 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3 498,764 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 1 574,659 тис. гривень, в тому числі бюджету розвитку 1 447,430 тис. грн.;

- профіцит загального фонду сільського бюджету 917,430 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1 447,430 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік по загальному фонду 3 498,764 тис. грн. та спеціальному фонду 1 574,659 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  86,000 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.

 

        5.    Надати право сільському голові підписувати, погоджувати договори і зміни до них з районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Балаклійського району з послідуючим їх затвердженням на сесії сільської ради.

 

       6. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

       7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

 

·         Оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110)

·         Нарахування на заробітну плату (код 2120)

·         Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

·         Поточні трансферти населенню (код 2700)

·         Поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620)

 

8. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  2 039,444 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Гусарівській сільській раді, в особі сільського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках згідно додатку № 7 до цього рішення.

Укласти угоди по кожному виду енергоносіїв  у межах встановлених бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях.

 

        11. Встановити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах видатків затверджених у кошторисах, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

               Будь-які видатки, пов'язані з утриманням установи, можуть здійснюватися у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії.

 

       12. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

 

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹,71  Бюджетного кодексу України.

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

 

       15. Надати право постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області в процесі виконання  сільського  бюджету  у  виняткових   випадках  за   висновком головного бухгалтера та обґрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального фонду з послідуючим затвердженням на сесії Гусарівської сільської ради. Сільській раді про внесення    змін    до    розпису  сільського    бюджету    надавати    довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

 

        16. Надати сільській раді дозвіл на придбання товарів і послуг за
готівку за такими кодами:

КЕКВ 2210; КЕКВ 2240; КЕКВ 2250 (видатки на відрядження).

 

        17. За рішенням сесії згідно  висновку Фінансового управління розподіляти вільні залишки, які утворились на 01.01.2018 рік.

18. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на   постійну   комісію з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області /голова комісії –Плахотя Олена Петрівна/

19.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Сільський голова                                                    Дорошенко Ю.І.

 

 

      Додаток 1    
      до рішення сільської ради  
      "Про сільський  бюджет на 2018 рік"  
      в редакції рішення ХХІІ сесії VІІ скликання  
                                     від 20.06.2018 року №    VІІ  
Доходи  на 2018 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   3935817,00 3933900,00 1917,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств 0,00 0,00    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,00      
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 0,00      
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   66900,00 66900,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 9900,00 9900,00    
14021900 Пальне 9900,00 9900,00    
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  45000,00 45000,00    
14031900 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  45000,00 45000,00    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 12000,00 12000,00    
18000000 Місцеві податки 3867000,00 3867000,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 2124000,00 2124000,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 0,00      
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 0,00      
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками обєктів нежитлової нерухомості 305000,00 305000,00    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   18000,00 18000,00    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1768500,00 1768500,00    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   24200,00 24200,00    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   8300,00 8300,00    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,00      
18030000 Туристичний збір  0,00 0,00 0,00 0,00
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  0,00      
18050000 Єдиний податок   1743000,00 1743000,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  0,00      
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  257000,00 257000,00    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 1486000,00 1486000,00    
19000000 Інші податки та збори  1917,00 0,00 1917,00 0,00
19010000 Екологічний податок  1917,00 0,00 1917,00 0,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  1880,00   1880,00  
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  0,00      
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  37,00   37,00  
20000000 Неподаткові надходження   1740,00 1740,00 0,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,00 0,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   0,00 0,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00      
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1740,00 1740,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1740,00 1740,00    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1740,00 1740,00    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   0,00 0,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  0,00      
22090000 Державне мито   0,00 0,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   0,00      
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   0,00      
25000000 Власні надходження бюджетних установ   0,00 0,00 0,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  0,00 0,00 0,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  0,00      
25010200 Кошти отримані від господарської діяльності 0,00      
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 0,00      
25010400 Кошти від реалізації майна 0,00      
РАЗОМ ДОХОДІВ   3937557,00 3935640,00 1917,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти 605866,00 480554,00 125312,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   605866,00 480554,00 125312,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 605866,00 480554,00 125312,00 0,00
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету     125312,00  
41053900 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами 480554,00 480554,00    
    0,00      
ВСЬОГО ДОХОДІВ   4543423,00 4416194,00 127229,00 0,00
           
           
Секретар сільської ради Л.І.Борисова      
 
         
    Додаток № 2
до рішення сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2018 рік"
    в редакції рішення ХХІІ сесії VІІ скликання  
    від 20.06.2018 року №     /VІІ 
Фінансування сільського бюджету  на 2018 рік
  грн.
Код Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
  Загальне фінансування        
208000 Фінансування за рахунок  залишків коштів сільського бюджету 530 000,0 -917 430 1 447 430 1447430
208100 На початок періоду 984 493,0 961 388 23 105  
208200 На кінець періоду 454 493,0 431 388 23 105  
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -1 447 430 1 447 430 1 447 430
600000 Фінансування за активними операціями        
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 530 000,0 -917 430 1 447 430 1447430
602100 На початок періоду 984 493,0 961 388 23 105  
602200 На кінець періоду 454 493,0 431 388 23 105  
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -1 447 430 1 447 430 1447430
  Всього залишків коштів, спрямованих на видатки 530 000,0 -917 430 1 447 430 1447430
           
  Секретар сільської ради   

Л.І.Борисова

 

 

   
           

 

 

     

 

                              Додаток № 4    
                            до рішення  сільської ради
 "Про сільський бюджет на 2018 рік"
   
                            в редакції рішення ХХІІ сесії VІІ скликання  
                            від 20.06.2018 року №    /VІІ 
    Міжбюджетні трансферти з сільського бюджету до районного бюджету на 2018 рік    
                                                                                                                                                                                                                                           грн.      
Код
бюджету
 Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Всього Інша субвенції з місцевого бюджету  (9770)    
Субвенція загального фонду на:      
  Програма
"Шкільний автобус" на 2018-2022 роки
Районна Програма організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах та дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів Балаклійського району на 2015-2018 роки Районна програма забезпечення мешканців району, які мають рідкісні захворювання, життєво необхідними засобами та спеціальним харчуванням на 2015-2020 роки Районна програма "Онкологія" на 2017-2020 роки Районна програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2017-2020 роки Програма "Обдаровані
діти" на 2016-2018 роки
Районна Програма оздоровлення та відпочинку дітей  на 2018-2022 роки у Балаклійському районі Районна Комплексна Програма соціального захисту населення Балаклійського району на 2017-2020 роки  Програма розвитку архівної справи у Балаклійському районі на 2016-2018 роки Районна Програма розвитку інформаційного простору  Балаклійського району  на 2015-2020 роки Районна Програма удосконалення медичної допомоги мешканцям району на 2016-2018 роки  Районна Програма розвитку культури і туризму у Балаклійському району на 2015-2018 роки  Районна Програма соціально-економічного розвитку Балаклійського райну  на 2018 роки     
   
  Гусарівська сільська рада   109910 373279 0 5640 20000 7385 31447 135309 15683 37488 8200 5840 500 000    
  Всього 1250181 109910 373279 0 5640 20000 7385 31447 135309 15683 37488 8200 5840 500000    
                                   
Код
бюджету
 Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Всього Інша субвенції з місцевого бюджету  (9770)    
  Субвенція спеціального фонду на:    
    Комплексна Програма  модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів Балаклійського району на 2018-2022 роки Районна програма "Інформаціїні та комунікаційні технології в навчальних закладах Балаклійського району" на 2016-2020 роки  Районна Програма розвитку культури і туризму у Балаклійському району на 2015-2018 роки                       
                   
  Гусарівська сільська рада                                
  Всього 440133   224973 160000 55160 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                   
                                   

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІV  сесія   VІІ  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Від   20 червня  2018 року                                                                                             №217/VІІ

 

Про   затвердження     ставок                             єдиного    податку на 2019 рік

 

          Відповідно до ст. ст. 12, 293 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI, п.4 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року  VІІІ, керуючись ст. 26 Закону№ 71 України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Гусарівської  сільської  ради

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити ставки єдиного податку  з  1 січня 2019 року для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, незалежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

-  для платників першої групи у розмірі 10 (десяти) відсотків до розміру мінімальної заробітної плати;

  для платників другої групи у розмірі 20 (двадцяти) відсотків до розміру мінімальної заробітної плати;

-   для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

       1) 3% доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом;

       2) 5% доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 цієї статті. 

      - для платників четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

     1) для ріллі, сіножатей і пасовищ  — 0,81;

     2) для багаторічних насаджень  — 0,49;

     3) для земель водного фонду — 2,43;

     4) для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди,  — 3.

2. Оприлюднити дане рішення на сайті та стендах Гусарівської  сільської ради впродовж 10 днів з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів  (Плахотя О.П.)

 

 

Сільський голова                                                                      Ю.І.Дорошенко