ОмскАвтоСклад

Гусарівська сільська рада Балаклійського району

ХХІ сесія VІI скл. від 08.06.2018

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХХІСЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ

 

 

РІШЕННЯ

 

08 червня 2018 року                                                        №  208/VII   

 

Про внесення змін до рішення ХVІІІ сесії VІІскликання

"Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради

Балаклійського району Харківської області  на 2018 рік"

від 22 грудня 2017 року № 172/VІІ

 

                  Відповідно до вимог статті 78, статті 52 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

                                                      сесія Гусарівської сільської ради

ВИРІШИЛА:

 

1.                      Визначити на 2018рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 4 418,111 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  4 416,194тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 1,917 тис. грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 4 948,111 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3 498,764 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 1 449,347 тис. гривень, в тому числі бюджету розвитку 1 447,430 тис. грн.;

- профіцит загального фонду сільського бюджету 917,430 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1 447,430 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік по загальному фонду 3 498,764 тис. грн. та спеціальному фонду 1 449,347 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  86,000 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.

 

        5.    Надати право сільському голові підписувати, погоджувати договори і зміни до них з районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Балаклійського району з послідуючим їх затвердженням на сесії сільської ради.

 

       6. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

       7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

 

·        Оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110)

·        Нарахування на заробітну плату (код 2120)

·        Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

·        Поточні трансферти населенню (код 2700)

·        Поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620)

 

8. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  2 039,444 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Гусарівській сільській раді, в особі сільського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках згідно додатку № 7 до цього рішення.

Укласти угоди по кожному виду енергоносіїв  у межах встановлених бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях.

 

        11. Встановити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах видатків затверджених у кошторисах, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

               Будь-які видатки, пов'язані з утриманням установи, можуть здійснюватися у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії.

 

       12. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

 

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹,71  Бюджетного кодексу України.

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

 

       15. Надати право постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області в процесі виконання  сільського  бюджету  у  виняткових   випадках  за   висновком головного бухгалтера та обґрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального фонду з послідуючим затвердженням на сесії Гусарівської сільської ради. Сільській раді про внесення    змін    до    розпису  сільського    бюджету    надавати    довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

 

        16. Надати сільській раді дозвіл на придбання товарів і послуг за
готівку за такими кодами:

КЕКВ 2210; КЕКВ 2240; КЕКВ 2250 (видатки на відрядження).

 

        17. За рішенням сесії згідно  висновку Фінансового управління розподіляти вільні залишки, які утворились на 01.01.2018 рік.

18. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на   постійну   комісію з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області /голова комісії –Плахотя Олена Петрівна/

19.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Сільський голова                                                   Дорошенко Ю.І.

 

 

      Додаток 1    
      до рішення сільської ради  
      "Про сільський  бюджет на 2018 рік"  
      в редакції рішення ХХІ сесії VІІ скликання  
                                     від 08.06.2018 року № 208/VІІ  
Доходи  на 2018 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   3935817,00 3933900,00 1917,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств 0,00 0,00    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,00      
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 0,00      
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   66900,00 66900,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 9900,00 9900,00    
14021900 Пальне 9900,00 9900,00    
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  45000,00 45000,00    
14031900 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  45000,00 45000,00    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 12000,00 12000,00    
18000000 Місцеві податки 3867000,00 3867000,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 2124000,00 2124000,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 0,00      
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 0,00      
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками обєктів нежитлової нерухомості 305000,00 305000,00    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   18000,00 18000,00    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1768500,00 1768500,00    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   24200,00 24200,00    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   8300,00 8300,00    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,00      
18030000 Туристичний збір  0,00 0,00 0,00 0,00
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  0,00      
18050000 Єдиний податок   1743000,00 1743000,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  0,00      
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  257000,00 257000,00    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 1486000,00 1486000,00    
19000000 Інші податки та збори  1917,00 0,00 1917,00 0,00
19010000 Екологічний податок  1917,00 0,00 1917,00 0,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  1880,00   1880,00  
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  0,00      
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  37,00   37,00  
20000000 Неподаткові надходження   1740,00 1740,00 0,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,00 0,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   0,00 0,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00      
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1740,00 1740,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1740,00 1740,00    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1740,00 1740,00    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   0,00 0,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  0,00      
22090000 Державне мито   0,00 0,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   0,00      
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   0,00      
25000000 Власні надходження бюджетних установ   0,00 0,00 0,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  0,00 0,00 0,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  0,00      
25010200 Кошти отримані від господарської діяльності 0,00      
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 0,00      
25010400 Кошти від реалізації майна 0,00      
РАЗОМ ДОХОДІВ   3937557,00 3935640,00 1917,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти 480554,00 480554,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   480554,00 480554,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 480554,00 480554,00 0,00 0,00
41053900 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами 480554,00 480554,00    
    0,00      
ВСЬОГО ДОХОДІВ   4418111,00 4416194,00 1917,00 0,00
           
           
Секретар сільської ради Л.І.Борисова      
           

 

"Додаток № 2

до рішення сільської ради

""Про сільський бюджет  на 2018 рік"""

в редакції рішення ХХІ сесії VІІ скликання 

від 08.06.2018 року № 208/VІІ

Фінансування сільського бюджету  на 2018 рік

грн.

Код"Найменування 

згідно з класифікацією фінансування бюджету"ВсьогоЗагальний фондСпеціальний фонд

Всьогов т.ч. бюджет розвитку

Загальне фінансування

208000Фінансування за рахунок  залишків коштів сільського бюджету530 000,0-917 4301 447 4301447430

208100На початок періоду984 493,0961 38823 105

208200На кінець періоду454 493,0431 38823 105

208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)-1 447 4301 447 4301 447 430

600000Фінансування за активними операціями

602000Зміни обсягів бюджетних коштів530 000,0-917 4301 447 4301447430

602100На початок періоду984 493,0961 38823 105

602200На кінець періоду454 493,0431 38823 105

602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)-1 447 4301 447 4301447430

Всього залишків коштів, спрямованих на видатки530 000,0-917 4301 447 4301447430

 

 

Секретар сільської ради Л.І.Борисова

 

"Додаток № 3

до рішення сільської ради

""Про сільський бюджет  на 2018 рік"""

в редакції рішення ХХІ сесії VІІ скликання 

від 08.06.2018 року № 208/VІІ

"РОЗПОДІЛ

видатків сільського бюджету  на 2018 рік"

(тис. грн.)/грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1"Код ТПКВКМБ /

ТКВКБМС2"Код ФКВКБ3"Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС"Загальний фондСпеціальний фондРазом

Всьоговидатки споживанняз нихвидатки розвиткуВсьоговидатки споживанняз нихвидатки розвиткуз них

оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвитку

 

Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)3 498 764,03 498 764,3927 772,0230 836,01 447 430,01 447 430,01 447 430,04 946 194,0

01500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 705 882,0705 882,0524 862,025 303,030 000,030 000,030 000,0735 882,0

32101050Організаія та проведення громадських робіт84 875,084 875,069 570,084 875,0

32421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення25 000,025 000,025 000,0

40600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів593 976,0593 976,0333 340,072 257,074 000,074 000,074 000,0667 976,0

40820822Інші заходи в галузі культури і мистецтва21 000,021 000,321 000,0

60300620Організація благоустрою населених пунктів256 650,0256 650,0133 276,0256 650,0

73700490Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку  територій245 000,0245 000,0903 297,0903 297,0903 297,01 148 297,0

74610456Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету315 000,0315 000,0315 000,0

76800490Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування1 200,01 200,01 200,0

97700180Інші субвенції з місцевого бюджету1 250 181,01 250 181,0440 133,0440 133,0440 133,01 690 314,0

Всього3 498 764,03 498 764,3927 772,0230 836,01 447 430,01 447 430,01 447 430,04 946 194,0

Нерозподілені видатки1 917,01 917,0

Разом3 498 764,03 498 764,3927 772,0230 836,01 449 347,01 447 430,01 447 430,04 948 111,0

 

Секретар сільської радиЛ.І.Борисова

 

Додаток № 4

"до рішення  сільської ради

 ""Про сільський бюджет на 2018 рік"""

в редакції рішення ХХІ сесії VІІ скликання 

від 08.06.2018 року № 208/VІІ

Міжбюджетні трансферти з сільського бюджету до районного бюджету на 2018 рік

                                                                                                                                                                                                                                       грн.

"Код

бюджету" Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниціВсьогоІнша субвенції з місцевого бюджету  (9770)

Субвенція загального фонду на:

"Програма

""Шкільний автобус"" на 2018-2022 роки"Районна Програма організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах та дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів Балаклійського району на 2015-2018 рокиРайонна програма забезпечення мешканців району, які мають рідкісні захворювання, життєво необхідними засобами та спеціальним харчуванням на 2015-2020 рокиРайонна програма "Онкологія" на 2017-2020 рокиРайонна програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2017-2020 роки"Програма ""Обдаровані 

діти"" на 2016-2018 роки"Районна Програма оздоровлення та відпочинку дітей  на 2018-2022 роки у Балаклійському районіРайонна Комплексна Програма соціального захисту населення Балаклійського району на 2017-2020 роки Програма розвитку архівної справи у Балаклійському районі на 2016-2018 рокиРайонна Програма розвитку інформаційного простору  Балаклійського району  на 2015-2020 рокиРайонна Програма удосконалення медичної допомоги мешканцям району на 2016-2018 роки Районна Програма розвитку культури і туризму у Балаклійському району на 2015-2018 роки Районна Програма соціально-економічного розвитку Балаклійського райну  на 2018 роки

 

Гусарівська сільська рада1099103732790564020000738531447135309156833748882005840500 000

Всього12501811099103732790564020000738531447135309156833748882005840500000

 

"Код

бюджету" Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниціВсьогоІнша субвенції з місцевого бюджету  (9770)

Субвенція спеціального фонду на:

Комплексна Програма  модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів Балаклійського району на 2018-2022 рокиРайонна програма "Інформаціїні та комунікаційні технології в навчальних закладах Балаклійського району" на 2016-2020 роки Районна Програма розвитку культури і туризму у Балаклійському району на 2015-2018 роки

 

Гусарівська сільська рада

Всього44013322497316000055160000000000

 

 

 

Секретар сільської радиЛ.І.Борисова

"Додаток № 5

до рішення сільської ради

""Про сільський бюджет  на 2018 рік"""

в редакції рішення ХХІ сесії VІІ скликання 

від 08.06.2018 року № 208/VІІ

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1

(тис. грн.)/грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2"Код ТПКВКМБ /

ТКВКБМС3"Код ФКВКБ4"Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС"Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощоЗагальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік 

Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)1 447 430,01 447 430,0

01500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Виготовлення проектно-кошторисної документації  на електричне опалення приміщення сільської ради30 000,030 000,0

40600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладівВиготовлення проектно-кошторисної документації "Утеплення фасаду  Гусарівського сільського будинку культури"20 000,020 000,0

40600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладівПридбання музичної апаратури54 000,054 000,0

73700490Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територійКапітальний ремонт покрівлі нежитлового приміщення в с.Волобуївка вул.Незалежності 14903 297,0903 297,0

97700180Інші субвенції з місцевого бюджетуЗаміна вікон в спортивній залі Гусарівського НВК224 973,0224 973,0

97700180Інші субвенції з місцевого бюджетуПридбання компьютерного класу110 000,0110 000,0

97700180Інші субвенції з місцевого бюджетуПридбання мультимедійного обладнання50 000,050 000,0

97700180Інші субвенції з місцевого бюджетуПридбання компьютерних комплектів55 160,055 160,0

0,0

 

 

 

Всього 1 447 430,01 447 430,0

Секретар сільської ради Л.І.Борисова

 

"Додаток № 6

до рішення сільської ради

""Про сільський бюджет  на 2018 рік"""

в редакції рішення ХХІ сесії VІІ скликання 

від 08.06.2018 року № 208/VІІ

"Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

сільського бюджету  у 2018 році1

"

(тис. грн.)/грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2"Код ТПКВКМБ /

ТКВКБМС3"Код ФКВКБ4"Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС"Найменування місцевої (регіональної) програмиЗагальний фондСпеціальний фондРазом загальний та спеціальний фонди

Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)

32101050Організація та проведення громадських робітОрганізація громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2018 рік84 875,084 875,0

32421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпеченняВикористання коштів на поховання у 2018 році5 000,05 000,0

32421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпеченняПрограма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані і проживають на території Гусарівської сільської ради20 000,020 000,0

40600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладівПрограма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2018 рік113 422,074 000,0187 422,0

40820822Інші заходи в галузі культури і мистецтваПрограма культурно-мистецьких, масових заходів та відзначення державних і національних свят Гусарівської сільської ради на 2018 рік21 000,021 000,0

60300620Організація благоустрою населених пунктівПрограма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2018 рік256 650,0256 650,0

73700490Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територійПрограма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2018 рік245 000,0903 297,01 148 297,0

74610456Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджетуПрограма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2018 рік315 000,0315 000,0

76800490Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядуванняГусарівської сільської ради - Асоціаціїганів місцевого самоврядування Харківської області1 200,01 200,0

 

Всього 1 062 147,0977 297,02 039 444,0

 

Секретар сільської радиЛ.І.Борисова

 

"Додаток № 7

до рішення сільської ради

""Про сільський бюджет  на 2018 рік"""

в редакції рішення ХХІ сесії VІІ скликання 

від 08.06.2018 року № 208/VІІ

"Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках - головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік

 

"

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2"Код ТПКВКМБ /

ТКВКБМС3"Код ФКВКБ4"Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС"електроенергія, квт/часприродний газ, м³тверде паливо, тонн

Гусарівська сільська рада (головний розпорядник)

01500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  2 092,0

40600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів14 550,012,5

60600630Організація благоустрою населених пунктів55 000,0

Всього 69 550,02 092,012,5

 

Секретар сільської радиЛ.І.Борисова

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХІ  сесія  VІІ  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  08 червня  2018 року                                                                                №209/VІІ

 


Про встановлення ставок та пільгіз

сплати земельного податку на території

Гусарівської сільської ради на 2019 рік

 

 

     Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Гусарівської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території Гусарівської сільської ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення на сайті Гусарівської сільської ради

3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Ю.І.Дорошенко

4. Рішення від 14.07.2017 №152/VІІ  визнати таким, що втратило чинність.

5. Рішення набирає чинностіз 01.01.2019 р.

 

 

 

Сільський  голова                                                                                          Ю.І.Дорошенко

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                     рішення сесії Гусарівської сільської ради                                           від 08.05.2018 №209/VІІ

 

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію  з 01.01.2019 року

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

63

202

6320282400

с. Гусарівка  Гусарівська сільська рада Балалкійського району Харківської області

63

202

6320282401

с. Волобуївка  Гусарівська сільська рада Балалкійського району Харківської області

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

1,0

1,0

1,0

1,0

01.02

Для ведення фермерського господарства4

1,0

1,0

1,0

1,0

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

1,0

0,3

1,0

1,0

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,3

0,3

0,3

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,5

0,5

0,5

0,5

01.06

Для колективного садівництва4

0,5

0,5

0,5

0,5

01.07

Для городництва4

0,5

0,5

0,5

0,5

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,3

0,3

0,3

0,3

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,5

0,5

0,5

0,5

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

0,5

0,5

0,5

0,5

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

0,5

0,5

0,5

0,5

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

0,5

0,5

0,5

0,5

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,5

0,5

0,5

0,5

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,03

0,03

 

 

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,03

0,03

 

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,03

0,03

 

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,03

0,03

 

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,03

0,03

 

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,03

0,03

 

 

02.07

Для іншої житлової забудови 

0,03

0,03

 

 

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,03

0,03

 

 

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

 

 

 

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

 

 

 

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

 

 

 

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

 

 

 

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

 

 

 

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

 

 

 

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,7

0,7

 

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

0,7

0,7

 

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

 

 

 

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

 

 

 

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

 

 

 

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

0,7

0,7

 

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

0,7

0,7

 

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

 

 

 

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

0,7

0,7

 

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

 

 

 

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

 

 

 

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

 

 

 

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

 

 

 

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

 

 

 

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

 

 

 

 

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

 

 

 

 

04.08

Для збереження та використання заказників

 

 

 

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

 

 

 

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

 

 

 

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

 

 

 

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

 

 

 

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

 

 

 

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

 

 

 

 

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

 

 

 

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

 

 

 

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

 

 

 

 

07.04

Для колективного дачного будівництва 

 

 

 

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

 

 

 

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

 

 

 

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

 

 

 

 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

2,0

2,0

2,0

2,0

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

1,5

1,5

1,5

1,5

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

2,0

2,0

2,0

2,0

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1,5

1,5

1,5

1,5

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

1,5

1,5

1,5

1,5

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

1,5

1,5

1,5

1,5

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

 

 

 

 

10.06

Для сінокосіння

 

 

 

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

 

 

 

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

 

 

 

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

 

 

 

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

 

 

 

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

 

 

 

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

3

3

5

5

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3

3

5

5

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3

3

5

5

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

3

3

5

5

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

3

3

5

5

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

 

 

 

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

 

 

 

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

3

3

5

5

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

 

 

 

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

3

3

5

5

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

 

 

 

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

3

3

5

5

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

3

3

5

5

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

1

1

1,5

1,5

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1

1

1,5

1,5

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

1

1

1,5

1,5

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3

3

3

3

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3

3

3

3

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

 

 

 

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

 

 

 

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

 

 

 

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

 

 

 

 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

 

 

 

 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

 

 

 

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

 

 

 

 

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

16

Землі запасу

3

3

5

5

17

Землі резервного фонду

3

3

5

5

18

Землі загального користування4

1

1

1

1

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

1

1

 

 

Секретар сілької ради                                                 Л.І.Борисова

 

 

                                                                                                                Додаток 2

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                     

                                                                                        рішення сесії Гусарівської сільської ради                                                            

                                                                                                     від 08.06.2018 №209/VІІ    

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку

 

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

63

202

6320282400

с. Гусарівка  Гусарівська сільська рада Балалкійського району Харківської області

63

202

6320282401

с. Волобуївка  Гусарівська сільська рада Балалкійського району Харківської області

 

Група платників, категорія/цільове призначення 
земельних ділянок

Розмір пільги 
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Фізичні особи

інваліди першої і другої групи

100,000

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

100,000

пенсіонери (за віком)

100,000

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

100,000

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

100,000

Юридичні особи

установи, організації, які повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету та є неприбутковими

100,000

органи місцевого самоврядування

100,000

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів

 

100,000

 

 

Секретар сілької ради                                                 Л.І.Борисова

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  08 червня 2018   року                                                       № 211/ VІІ

 

Про затвердження технічної документації із

землеустрою  щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

гр. 

для  будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

по вул. в с. Гусарівка Балаклійського

району Харківської області

 

   Розглянувши заяву гр.  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських    будівель    і споруд (присадибна ділянка) по вул.  в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області, виконану Приватним Підприємством «Землевпорядник» , керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та по вул.  в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області гр. , виконану Приватним Підприємством «Землевпорядник»  затвердити.

 

2. Надати гр.  безоплатно у  приватну  власність земельну ділянку  площею  0,2500  га  кадастровий номер 6320282401:00:002:0144 для  будівництва та обслуговування  житлового  будинку  господарських будівель і споруд .

 

3. Зобов’язати гр. оформити речові права на земельні ділянки в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

4.Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  08 червня 2018   року                                            № 212/ VІІ

 

Про надання згоди на відновлення  меж

земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житловогобудинку, 

господарських будівель і споруд по

вул.в с. Гусарівка Балаклійського

району Харківської області гр. 

 

    Розглянувши заяву гр. ,  мешканки  вул.  села Гусарівка Балаклійського району Харківської області, з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,007 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області , керуючись     ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні ”,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області  площею 0,007 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобовязати гр.  надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  08 червня 2018   року                                                  № 213/ VІІ

 

Про надання згоди на відновлення  меж

земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житловогобудинку, 

господарських будівель і споруд по

вул.  в с. Гусарівка Балаклійського

району Харківської області гр.

 

    Розглянувши заяву гр.  ,  мешканця  вул.  села Гусарівка Балаклійського району Харківської області, з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. Генерала Бобкіна, буд. 18, с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області , керуючись     ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні ”,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області  площею 0,2500 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобовязати гр.  надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА    СІЛЬСЬКА   РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ   ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ  сесія   VІІ   скликання

___________________________________________________________________________

 

   Р І Ш Е Н Н Я

   

Від   08  червня    2018  року                                                                                  № 215/VІІ

 

Про  надання  матеріальної  допомоги сільському   голові  на   оздоровлення                

                 

 

                  Розглянувши заяву Дорошенко Юрія Івановича, Гусарівського сільського голови, щодо  надання  йому  матеріальної  допомоги  на оздоровлення, сесія  Гусарівської сільської ради VІІ  скликання

 

В И Р І Ш И Л А  :

 

1.                  Заяву Дорошенко Юрія Івановича, Гусарівського сільського голови, щодо надання  матеріальної   допомоги на оздоровлення  -   задовольнити.

 

2.                  Надати матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу. 

 

 

 

 

Секретар Гусарівської  сільської ради                                                    Л.І. Борисова