ОмскАвтоСклад

Гусарівська сільська рада Балаклійського району

ХХ сесія VІІскл. від 16.03.2018

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХХСЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ

 

 

РІШЕННЯ

 

16 березня 2018 року                                                        №  199/VII   

 

Про внесення змін до рішення ХVІІІ сесії VІІскликання

"Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради

Балаклійського району Харківської області  на 2018 рік"

від 22 грудня 2017 року № 172/VІІ

 

                  Відповідно до вимог статті 78, статті 52 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

                                                      сесія Гусарівської сільської ради

ВИРІШИЛА:

 

1.                      Визначити на 2018рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 4 418,111 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  4 416,194тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 1,917 тис. грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 4 418,111 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3 053,924 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 1 364,187 тис. гривень, в тому числі бюджету розвитку 1 362,270 тис. грн.;

- профіцит загального фонду сільського бюджету 1 362,270 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1 362,270 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік по загальному фонду 3 053,924 тис. грн. та спеціальному фонду 1 364,187 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  86,000 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.

 

        5.    Надати право сільському голові підписувати, погоджувати договори і зміни до них з районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Балаклійського району з послідуючим їх затвердженням на сесії сільської ради.

 

       6. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

       7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

 

·        Оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110)

·        Нарахування на заробітну плату (код 2120)

·        Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

·        Поточні трансферти населенню (код 2700)

·        Поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620)

 

8. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1 909,966 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Гусарівській сільській раді, в особі сільського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках згідно додатку № 7 до цього рішення.

Укласти угоди по кожному виду енергоносіїв  у межах встановлених бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях.

 

        11. Встановити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах видатків затверджених у кошторисах, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

               Будь-які видатки, пов'язані з утриманням установи, можуть здійснюватися у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії.

 

       12. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

 

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹,71  Бюджетного кодексу України.

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

 

       15. Надати право постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області в процесі виконання  сільського  бюджету  у  виняткових   випадках  за   висновком головного бухгалтера та обґрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального фонду з послідуючим затвердженням на сесії Гусарівської сільської ради. Сільській раді про внесення    змін    до    розпису  сільського    бюджету    надавати    довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

 

        16. Надати сільській раді дозвіл на придбання товарів і послуг за
готівку за такими кодами:

КЕКВ 2210; КЕКВ 2240; КЕКВ 2250 (видатки на відрядження).

 

17. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на   постійну   комісію з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області /голова комісії –Плахотя Олена Петрівна/

18.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

Сільський голова                                                                          Дорошенко Ю.І.

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  16 березня  2018   року                                                                         № 200 / VІІ

 

Про надання згоди на відновлення  меж

земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по

вул. в с. Гусарівка Балаклійського

району Харківської області гр. 

 

 

    Розглянувши заяву гр. мешканки пл.  Харківської області, з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,1765 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: Балаклійського району Харківської області , та подані Графічні матеріали по розташуванню земельної ділянки, керуючись     ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул.  Балаклійського району Харківської області  площею 0,1765 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобов’язати гр.  надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  16 березня  2018   року                                                                         №  201/VІІ

 

Про надання згоди на відновлення  меж

земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по

вул.  в с. Гусарівка Балаклійського

району Харківської області гр. 

 

 

    Розглянувши заяву гр.  мешканки вул.  Балаклійського району Харківської області, з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,1900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою:  Балаклійського району Харківської області, керуючись     ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. , с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області  площею 0,1900 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобов’язати гр.  надати технічну документацію на земельну ділянку на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  16 березня  2018   року                                                                         №  202/ VІІ

 

Про надання згоди на відновлення  меж

земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по

вул. в с. Гусарівка Балаклійського

району Харківської області гр. 

 

 

    Розглянувши заяву гр.  мешканки вул. с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області, з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою:  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області, керуючись     ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою:  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області  площею 0,2500 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобов’язати гр.  надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  16 березня  2018   року                                                                         № 203/ VІІ

 

Про надання згоди на відновлення  меж

земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по

вул. в с. Волобуївка Балаклійського

району Харківської області гр.

 

 

    Розглянувши заяву гр. мешканця вул. с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області , з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул.  с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області , керуючись     ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні ”,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області  площею 0,2500 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобов’язати гр. надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  16 березня  2018   року                                                                         № 204/ VІІ

 

Про надання згоди на відновлення  меж

земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по

вул.  в с. Гусарівка Балаклійського

району Харківської області гр. 

 

 

    Розглянувши заяву гр.  мешканця вул., с.Гусарівка Балаклійського району Харківської області , з проханням надати згоду на відновлення меж земельної  ділянки   площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області , керуючись     ст. 12, 33,  40, 116, 118, 121, та п. 2   «Перехідних положень» Земельного  Кодексу  України  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні ”,  сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати згоду  на відновлення меж земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області  площею 0,2500 га,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, комунальної власності сільської ради з метою надання земельної ділянки у власність.

 

2. Зобов’язати гр.  надати технічну документацію земельної ділянки на затвердження до сільської ради.

 

 3. Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії – Токар А.В.) .

 

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія  VІI  скликання

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

Від    16  березня   2018    року                                                                                        №205/VІІ

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.   в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області

 

          Розглянувши заяву гр. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських    будівель    і споруд по вул.  в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області, виконану Приватним підприємством «Землевпорядник», керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 25, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Гусарівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства по вул.  в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області гр. , виконану Приватним підприємством «Землевпорядник»  - затвердити.

 

2. Надати гр.  безоплатно у  приватну  власність земельні ділянки  площею:  0,2500  га  кадастровий номер для  будівництва та обслуговування  житлового  будинку  господарських будівель і споруд;  0,1700 га кадастровий номер   для ведення особистого селянського господарства.

 

3. Зобов’язати гр.  оформити речові права на земельні ділянки в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

4. Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

 

Сільський   голова                                                                 Ю.І.Дорошенко

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія  VІI  скликання                 

Р І Ш Е Н Н Я

Від    16 березня 2018 року                                                                                   № 206/ VІІ

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо

відведення  земельної ділянки  Гусарівському

навчально-виховному комплексу «загальноосвітній

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний

заклад» Балаклійської районної ради Харківської області

для будівництва та обслуговування будівель закладу освіти

в с. Гусарівка, вул. Миру, 13 Балаклійського району

Харківської області

 

            Розглянувши проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Гусарівському навчально-виховному комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Балаклійської районної ради Харківської області для будівництва та обслуговування будівель закладу освіти в с. Гусарівка, вул. Миру, 13 Балаклійського району Харківської області поданий  ТОВ «Підприємство»  Астра»,   керуючись  ст. 12 Земельного Кодексу України, та перехідними положеннями п. 1 Земельного Кодексу  України, а  також  Протоколу засідання  постійної  комісії  з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології  від  16.03.2018 року, сесія  Гусарівської   сільської   ради

 

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки Гусарівському навчально-виховному комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Балаклійської районної ради Харківської області для будівництва та обслуговування будівель закладу освіти в с. Гусарівка, вул. Миру, 13 Балаклійського району Харківської області та передати у постійне користування дану земельну ділянку.

 

2. Надати  Гусарівському навчально-виховному комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Балаклійської районної ради Харківської області у постійне користування земельну ділянку  площею  2,5626  га  кадастровий номер 6320282401:00:003:0239 для  будівництва та обслуговування  будівель закладу освіти в с. Гусарівка, вул. Миру, 13 Балаклійського району Харківської області.

 

3. Спеціалісту по земельним питанням внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

Сільський  голова                                                     Ю.І.Дорошенко

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ХХ  сесія   VІІ   скликання
_____________________________________________________________

 

  РІШЕННЯ

  Від   16  березня     2018  року                                                                           № 207/VІІ

 

Про визначення видів суспільно корисних робіт для засуджених до покарання у вигляді громадських робіт та види цих робіт                                       

         

                   Розглянувши листа В.М.Симоненко,  начальника Балаклійського районного відділу з питань пробації управління підполковника  внутрішньої служби, від  08.02.2018 року №22/16/5-570 щодо визначення переліку об’єктів на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, та види цих робіт, на підставі Закону України від 07.12.2017 року №2234-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на незалежне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», який набрав чинності 06.02.2018 року, керуючись  ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Погодити з Балаклійським районним відділом з питань пробації  управління  з питань виконання  кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції  перелік об’єктів на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення у вигляді  суспільно корисних робіт, та види цих  суспільно корисних робіт, будуть відбувати кримінальне покарання і адміністративне стягнення. (Додаток)

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  Ю.І.Дорошенко, сільського голову.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                   Ю.І.Дорошенко

 

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 рішенням  ХХ сесії  Гусарівської  сільської   ради

VІІ скликання  № 207/VІІ   від  16.03.2018 року

 

 

 

Перелік об’єктів та видів  суспільно корисних  робіт

 

 Об’єкт:

  - територія Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області

 

Види суспільно корисних робіт:

-         благоустрій та озеленення;

-         впорядкування території;

-         скошування карантинних бур’янів та вирубка порослі;

-         очищення доріг та тротуарів (сезонне);

-         упорядкування дитячих та спортивних майданчиків;

-         прибирання території від побутових відходів

 

 

Секретар сільської ради                                                           Л.І.Борисова