ОмскАвтоСклад

Гусарівська сільська рада Балаклійського району

46 сесія VІ скл. від 10.06.2015 р.

 

                                                      УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 ХLVІ сесія  VІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

від 10  червня 2015 року                                                        №  493VI      

 

Про внесення змін до рішення ХLІІ сесії  VІ скликання

"Про сільський бюджет Гусарівської сільської ради

 Балаклійського району Харківської області на 2015 рік"

від 20 січня 2015 року №449/VI

 

                Відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

 

сесія Гусарівської сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1.                      Визначити на 2015рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1424,066. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1350,425 тис. грн. з урахуванням субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам на утримання клубних закладів  на 2015 рік у сумі 186,690 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету  73,641 тис. грн. з урахуванням цільової субвенції з обласного бюджету у сумі 73,641 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1722,378 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1392,463 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 329,915 тис. гривень;

-   профіцит сільського бюджету у сумі 85,177 тис.грн., в тому числі по загальному фонду сільського бюджету 85,177 тис.грн., згідно з додатком № 6 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 85,177 тис.грн., згідно з додатком № 6 до цього рішення;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік  у сумі 1722,378 тис.грн., у тому числі по загальному фонду 1392,463 тис. грн. та спеціальному фонду 329,915 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  12,548 тис. гривень.

4. Затвердити на 2015 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №3 до цього рішення.

цільова субвенція  до районного бюджету на утримання обєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Балаклійського районуу сумі 125,215 тис. грн.

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

·         Оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110)

·         Нарахування на заробітну плату (код 2120)

·         Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

·         Поточні трансферти населенню (код 2700)

·         Поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620)

6. Викласти в новій редакції «Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  697,227 тис. грн. згідно з додатком №4 до цього рішення.»

        7.    Надати право сільському голові підписувати, погоджувати угоди і зміни до них з районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Балаклійського району з послідуючим їх затвердженням на сесії сільської

8. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках згідно додатку №5 до цього рішення.

Укласти угоди по кожному виду енергоносіїв  у межах встановлених бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Гусарівській сільській раді в особі сільського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

       10. Встановити, що сільська рада, має право брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах видатків затверджених у кошторисах, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

       Будь-які видатки, пов'язані з утриманням установи, можуть здійснюватися у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії.

11. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹,71 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

       14. Надати право постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійского району Харківської області в процесі виконання  сільського  бюджету  у  виняткових   випадках  за   висновком головного бухгалтера та обґрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального фонду з послідуючим затвердженням на сесії Гусарівської сільської ради. Сільській раді про внесення    змін    до    розпису  сільського    бюджету    надавати    довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

        15. Надати сільській раді дозвіл на придбання товарів і послуг за
готівку за такими кодами:

КЕКВ 2210; КЕКВ 2240; КЕКВ 2250 (видатки на відрядження).

        16. За рішенням сесії згідно  висновку Фінансового управління розподіляти вільні залишки, які утворились на 01.01.2015 рік.

17.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на   постійну   комісію з питань планування бюджету та фінансів Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області /голова комісії –Плахотя Олена Петрівна/

 

 

 Сільський голова                                                             Дорошенко Ю.І.

 

 

      Додаток 1    
      до рішення сільської ради  
      "Про сільський  бюджет на 2015 рік"  
      в редакції рішення  ХLVІ сесії VІ скликання
                                    від 10.06.2015р.№ 493/VІ
Доходи  на 2015 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   1156987,00 1156987,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 0,00      
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   30425,00 30425,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 30425,00 30425,00    
18000000 Місцеві податки 1123923,00 1123923,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 839528,00 839528,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 0,00      
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 0,00      
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками обєктів нежитлової нерухомості 13255,00 13255,00    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   9360,00 9360,00    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   791571,00 791571,00    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   18995,00 18995,00    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   6347,00 6347,00    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,00      
18030000 Туристичний збір  0,00 0,00 0,00 0,00
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  0,00      
18050000 Єдиний податок   284395,00 284395,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  0,00      
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  83204,00 83204,00    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 201191,00 201191,00    
19000000 Інші податки та збори  2639,00 2639,00 0,00 0,00
19010000 Екологічний податок  2639,00 2639,00 0,00 0,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  573,00 573,00    
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  0,00      
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  2066,00 2066,00    
20000000 Неподаткові надходження   6748,00 6748,00 0,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,00 0,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   0,00 0,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00      
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  6748,00 6748,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   6628,00 6628,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  6628,00 6628,00    
22090000 Державне мито   120,00 120,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   120,00 120,00    
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   0,00      
25000000 Власні надходження бюджетних установ   0,00 0,00 0,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  0,00 0,00 0,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  0,00      
25010200 Кошти отримані від господарської діяльності 0,00      
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 0,00      
25010400 Кошти від реалізації майна 0,00      
РАЗОМ ДОХОДІВ   1163735,00 1163735,00 0,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти 260331,00 186690,00 73641,00 73641,00
41000000 Від органів державного управління   260331,00 186690,00 73641,00 73641,00
41030000 Субвенції 260331,00 186690,00 73641,00 73641,00
41035000 Інші субвенції  260331,00 186690,00 73641,00 73641,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ   1424066,00 1350425,00 73641,00 73641,00
           
           
Секретар сільської ради Л.І.Борисова      
           
           

Додаток №2

до рішення сільської ради

"Про сільський бюджет на 2015 рік"

в редакції рішення ХLVІ сесії VІ скликання

від 10.06.2015р.№ 493/VІ

РОЗПОДІЛ

видатків сільського бюджету на 2015 рік

(грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуЗагальний фондСпеціальний фондРАЗОМ

Всьоговидатки споживанняз нихвидатки розвиткуВсьоговидатки споживанняз нихвидатки розвиткуз них

оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвитку

 

12345678910111213141516

01Гусарівська сільська рада13924631247963283673115063032991567899002620162620161722378

010116Органи місцевого самоврядування2569032569031621331596000000256903

090412Інші видатки на соціальний захист населення500050000000000005000

100203Благоустрій міст, сіл, селищ9205992059039633000000092059

110204Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу409283409283121540594700677060006770667706476989

150101Капітальні видатки15492154921549215492

170703Видатки на проведення робіт пов'заних із будівництвом,реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг43723437230001239912399000056122

180109Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій310390310390000158818158818158818469208

180409Внески органів АРК та місцевого самоврядування у статутні фонди субєктів підприємницької діяльності20000200002000020000

250323Субвенція на утримання обєктів спільного користування12521512521500000000125215

250380Інші субвенції1445001445005550055500200000

250404Інші видатки 539053900000000005390

Нерозподілені видатки000000000000

Нерозподілені видатки 0

Повернення позички0

Всього13924631247963283673115063032991567899002620162620161722378

 

 

Секретар сільської радиЛ.І.Борисова

 

 

Додаток № 3

"до рішення сесії сільської ради

 ""Про сільський бюджет на 2015 рік"""

в редакції рішення  ХLVІ сесії VІ скл.

від 10.06.2015р.№ 493/VІ

Міжбюджетні трансферти з сільського бюджету місцевим/державному бюджетам на 2015 рік

                                                                                                                                                                                                                                      грн.

"Код

бюджету" Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниціДотаціяСубвенції з сільського бюджету

Субвенція загального фонду на:Субвенція спеціального фонду на:

Програма "Шкільний автобус"Програма "Обдаровані діти"Програма відпочинку та оздоровлення дітейКомпенсація фізособам, які надають соцпослугиКомплексна Програма соціального захисту населення Балаклійського району (матеріальна допомога  малозабезпеченим верствам населення)Комплексна Програма соціального захисту населення Балаклійського району (утримання ветеранських організацій)Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2014-2018 роки (Спорт для всіх)Програма розвитку архівної справи в Балаклійському районі на 2011-2015 роки Програма інформаційного простору Балаклійського району    

Балаклійська районна рада938827552893601779823450144449543838

 

 

Всього09388275528936017798234501444495438380

 

Секретар сільської радиЛ.І.БорисоваЗаступник голови районної ради

 

Додаток  № 4

"  до рішення сесії сільської ради

""Про сільський бюджет на 2015 рік"""

в редакції рішення  ХLVІ сесії VІ скликання

від 10.06.2015р.№ 493/VІ

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів сільського бюджету у 2015 році

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНазва головного розпорядника коштів, найменування КТКВНайменування програмиЗагальний фондСпеціальний фондРазом

СумаСумаСума

01Гусарівська сільська рада538409158818697227

90412Інші видатки на соціальний захист населенняВикористання коштів на поховання у 2015 році50005000

110204Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типуПрограма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2015 рік221969221969

180109Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територіїОрганізація громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2015 рік3989339893

180109Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територіїПрограма соціально -економічного розвитку Гусарівської сільської ради на 2015 рік270497158818429315

250404Інші видаткиГусарівської сільської ради - Асоціаціїганів місцевого самоврядування Харківської області10501050

538409158818697227

Всього

Л.І.Борисова

Секретар сільської ради

 

      Додаток № 5
    до рішення сесії сільської ради                                                    "Про сільський бюджет на 2015 рік"
    в редакції рішення ХLVІ сесії VІ скликання
    від 10.06.2015р.№ 493/VІ
Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках -
 головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік
       
Назва головного розпорядника Ліміти споживання, в т.ч.
електроенергія природний газ тверде паливо
(квт/час) 3) (т)
Гусарівська сільська рада      
Органи місцевого самоврядування   2068  
Сільський будинок культури 2500,0   20
Благоустрій 25000,0    
РАЗОМ 27500,0 2068,0 20,0
       
Секретар сільської ради     Л.І.Борисова
       
  Додаток № 6 до рішення позачергової ХLVІ сесії VІ скликання від 10.06.2015р.№ 493/VІ Фінансування сільського бюджету на 2015 рік грн. КодНазваЗагальний фондСпеціальний фондРазом Разому т.ч. бюджет розвитку   208000Фінансування за рахунок  залишків коштів сільського бюджету42038256274243875298312 208100На початок періоду19619114430899321340499 208200На кінець періоду959932588042187 208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)-1445541445541445540 602000Зміна обсягів бюджетних коштів42038256274243875298312 602100На початок періоду19619114430899321340499 602200На кінець періоду959932588042187 602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)-1445541445541445540 Всього залишків коштів, спрямованих на видатки42038256274243875298312   СекретарЛ.І.Борисова сільської ради                                                                                                            

     

Додаток  № 7

до рішення позачергової ХLVІ сесії VІ скликання

від 10.06.2015р.№ 493/VІ

Перелік об"єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуНазва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; тощоЗагальний обсяг фінансування будівництваВідсоток завершеності будівництва об"єктів на майбутні рокиВсього видатків на завершення будівництва об"єктів на майбутні рокиРазом видатків на поточний рік

 

 

Гусарівська сільська рада262016262016

110204Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типуКапітальний ремонт"Теплозбереження будівлі ГусарівськогоСБК Балаклійського району Харківської області(заміна вікон,дверей,горищних перекриттів)по вул.Миру,156770667706

150101Капітальні видаткиСписання ВДК за рішенням суду1549215492

180109Програма стабілізації та соіально-економічного розвитку територійПридбання електрокотла "Протерм" 12кВт1890018900

180109Програма стабілізації та соіально-економічного розвитку територійДля реалізації проекту "Капітальний ремонт системи каналізації багатоквартирного будинку по вул. Генерала Бобкіна, 7 с.Гусарівка"139918139918

180409Внески органів АРК та місцевого самоврядування у статутні фонди субєктів підприємницької діяльностіПоповнення статутного фонду в частині придбання насосних(артезіанських) агрегатів ЕЦВ2000020000

0

Разом262016262016

Секретар

 

сільської ради                                                                                                             Л.І.Борисова

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХLVІсесія  VІ  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від  10 червня 2015                                                          № 494/ VІ

 

Про надання  дозволу на  розробку  проекту із

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки

для ведення особистого селянського господарства

гр. Вовк Івану Івановичу,  мешканцю вул. Миру,

 буд. 66 с.  Гусарівка  Балаклійського

 Району  Харківської області

 

     Розглянувши    заяву    гр. Вовк Івана Івановича,  мешканця  с.  Гусарівка  вул. Миру,   буд.  66 про  надання  дозволу на розробку  проекту із землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  згідно  ст.. 12, 116, 118,  121,   Земельного  Кодексу  України  від  25.10.2001 року,  ст. 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  а  також  Протоколу засідання  постійної  комісії  з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології  від   10.06.2015 року,   сесія  Гусарівської  сільської  ради

 

 В И Р І Ш И Л А :

1. Надати   гр.  Вовк Івану Івановичу, мешканцю вул.Миру, буд. 66, с.  Гусарівка Балаклійського  району  Харківської  області,  дозвіл   на  розробку  проекту із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   площею  0,06 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення  комунальної форми власності в межах  населеного  пункту  с. Гусарівка

2. Проект  землеустрою  на  земельну  ділянку  подати  для  затвердження  до  Гусарівської  сільської  ради.

 3.Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на    постійну  комісію  з  питань   агропромислового  комплексу,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  екології   (голова   комісії - Дураков  П.І.) .

 

 

 

 

Сільський   голова                                                  Ю.І.Дорошенко

 

 

Україна

ГУСАРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 ХLVІ сесія  VІ  скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від  10 червня  2015 р.                                                          № 495/ VІ

 

Про відмову від земельної ділянки

гр. Мінцевої Ірини Вячеславівни,

мешканки пр.Ростовцева, буд.10 кв 16,

м.Балаклія Харківської області

 

    Розглянувши заяву гр. Мінцевої Ірини Вячеславівни, мешканки пр.Ростовцева, буд. 10 кв 16  м.Балаклія Харківської області про добровільну відмову від земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в селі Гусарівка  Балаклійського району Харківської області, враховуючи ст. ст.140, 141, 142  Земельного Кодексу України від 25.10.2001 року, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Протоколу засідання постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних  відносин, використання природних ресурсів, екології від   10.06.2015  р. сесія Гусарівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Припинити право користування земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства площею 0,35 га в с. Гусарівка  гр. Мінцевої Ірини Вячеславівни.

 

2. Перевести земельну ділянку площею 0,35 га до земель запасу сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту для подальшого розподілу.

 

3. Внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

Сільський голова                                                Ю.І. Дорошенко

 

 УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        ХLVІ сесія  VІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

від 10  червня 2015 року                            № 496/VI      

 

 

„ Про затвердження  Угод між

Гусарівською сільською радою та

Балаклійською  районною радою

про надання іншої субвенції

Балаклійській районній раді

на фінансування районної Програми

модернізації матеріально-технічної бази

навчальних закладів Балаклійського району

на 2013-2017 роки

 

                 Відповідно до ст. 104, 106  Бюджетного Кодексу України,  діючи в інтересах громади, сесія Гусарівської  сільської     ради

В И Р І Ш И Л А:

1.  Надати Районній раді у 2015 році іншу субвенцію на фінансування районної

Програми модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів Балаклійського району на 2013-2017 роки (проведення капітального ремонту м'якої покрівлі Гусарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 55500,00грн., придбання  та встановлення металопластикових вікон -144500,00 грн.),   у розмірі 200000,00 грн.( Двісті тисяч грн.)

2.  Сільському голові Дорошенко Юрію Івановичу укласти угоду  з районною радою  про надання іншої субвенції Балаклійській районній раді на фінансування районної

Програми модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів Балаклійського району на 2013-2017 роки.

3.  Контроль покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів (голова комісії  Плахотя О.П.)

 

                 Сільський голова                                           Ю.І.Дорошенко

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА    СІЛЬСЬКА   РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ   ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХLVІ   сесія  VІ  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 Від   10  червня   2015  року                                                                           №497/VІ

 

 

Про  надання матеріальної допомоги

на  оздоровлення   сільському  голові

                 

 

                  Розглянувши заяву Дорошенко Юрія Івановича, Гусарівського сільського голови  «Про  надання матеріальної допомоги на оздоровлення»  ХLVІ  сесія  Гусарівської сільської ради  VІ  скликання

 

В И Р І Ш И Л А  :

 

1.                        Заяву Дорошенко Юрія Івановича, Гусарівського сільського голови  «Про надання   матеріальної   допомоги на   оздоровлення»   задовольнити.

 

2.                        Надати матеріальну допомогу на оздоровлення  в розмірі посадового окладу.

 

 

 

 

Секретар Гусарівської  сільської ради                                   Л.І. Борисова